Partijen raken ook dinsdagavond niet uitgepraat over Omgevingsvisie

SLIEDRECHT – In de oordeelsvormende vergadering gaven de politieke partijen van de Sliedrechtse gemeenteraad dinsdagavond 30 november 2021 aan hoe zij aankijken tegen de Omgevingvisie. Er is al veel over gezegd. Ook in deze raadsvergadering kwam een aantal politieke partijen weer met soms lange woordvoeringen. Enkele partijen deelden met Sliedrecht24 hun betoog…

De vergadering werd dinsdagavond geleid door Cees Paas. (Schermafbeelding via Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Raadslid Vincent Prins (CDA) beet het spits af en reageerde namens het CDA. Hij kwam met een tamelijk lang betoog. “Als we Sliedrecht aantrekkelijker maken, lokken we niet alleen nieuwe bedrijven naar Sliedrecht. We vergroten zo ook de kans dat meer van hun medewerkers hier willen gaan wonen. Dan hoeven ze niet meer met de auto naar hun werk, maar kunnen ze gewoon met de fiets. Dan kopen ze hun spullen in Sliedrechtse winkels en worden ze lid van Sliedrechtse verenigingen. In de Omgevingsvisie gaat het over beleving en beleefbaarheid. In de Omgevingsvisie staat dat huizen klimaatadaptief, energieneutraal en levensloopbestendig moeten zijn. Het is belangrijk dat die huizen in groene wijken staan met een goede bereikbaarheid en voldoende ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Het CDA is voorstander van huizen in Sliedrecht-Noord. Een randvoorwaarde voor die ontwikkeling is dat er een goede verbinding komt tussen Sliedrecht-Noord en het gebied ten zuiden van de A15. Het CDA vraagt ook aandacht voor de fiets. In de Omgevingsvisie staat de wens om fietsen aantrekkelijker te maken. Laten we daarbij de fietsenstallingen niet vergeten. In Sliedrecht moet je je fiets goed en veilig kunnen parkeren”, aldus Prins. Hoe het college kijkt naar de rol van technologie begrijpt Prins niet. “In de Omgevingsvisie staat dat er pas na 2040 sprake is van ander verplaatsingsgedrag door technologie. Het bekende adviesbureau McKinsey kwam vorige week met een publicatie over vliegende taxi’s. McKinsey verwacht dat die al in 2030 rondvliegen. En hoe zit het met drones die pakketjes gaan bezorgen? Ook die ontwikkeling gaat misschien sneller dan we denken. Is het college het met mij eens dat we niet blind moeten zijn voor technologische ontwikkelingen en dat we daarbij juist kansen moeten zien?”, opperde Prins. 

Meer dan waard
SGP-ChristenUnie herkent zich in de omgevingsvisie. “We zitten op de juiste koers met dit document”, sprak Arnoud Spruijt, “De kernwaarden en identiteiten van Sliedrecht, die we in een eerder stadium hebben vastgesteld, zijn op een herkenbare manier uitgewerkt. Wat we met name waarderen is dat het stuk aandacht is voor wat we als SGP-ChristenUnie zouden willen noemen: de kwalitatieve versterking van wat waardevol is in ons dorp, maar nog niet helemaal tot zijn recht komt. Ik noem meer beleefbare Merwedezichten, een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen of de opgave om het vrachttransport op een slimmere manier te organiseren, wat ten goede komt aan verkeersveiligheid en minder overlast. Wat betreft de SGP-ChristenUnie richten wij onze fysieke leefomgeving in om de samenleving tot bloei te laten komen. Sportvelden, parken, buurtcentra zijn plekken die ruimte kosten maar die ruimte ook meer dan waard zijn, misschien niet zozeer in geld dan wel in sociale kwaliteit.” De omgevingseffectrapportage is het middel volgens de fractie van SGP-ChristenUnie om te zien welke koers we nu uitzetten met de omgevingsvisie. De SGP-ChristenUnie staat achter de inhoud van de omgevingsvisie en ondersteunt de inzet van het college om de ambities gerealiseerd te krijgen. Er zal volgens Spruijt echter nog een flinke inspanning moeten worden geleverd, om partijen als de provincie daarin mee te krijgen.

1 gedachte over “Partijen raken ook dinsdagavond niet uitgepraat over Omgevingsvisie”

  1. Het is natuurlijk begrijpelijk dat men, als bestuurders, vooruit kijkt. Maar als je al die onzekerheden ziet dan is het niet een toekomstblik maar een droom. Als……en dan volgen er allemaal maren …..dan willen wij……mits ook de provincie…..mits pfas……etc.

    Tegelijk lees ik dat zowel het watertorenterrein als het Winklerplein al 20 jaar in de wacht staat. Zou het nou voor bestuurders niet leuker werk zijn om gewoon die zaken aan te pakken en intussen verder te dromen zonder daar consequenties aan te verbinden?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld