Japans restaurant Oishi Fusion

Partijen opperen nieuwe punten bij discussie over Sportnota

SLIEDRECHT – De gemeenteraad van Sliedrecht vergaderde dinsdagavond 19 november 2019 oordeelsvormend. Op de agenda stond onder meer de Sportnota 2019-2025. Sommige partijen hadden best wat kritiekpunten over de opgestelde nota, zoals Slydregt.NU. De wethouder beloofde wat aanpassingen en er komt voor de besluitvormende raad een gewijzigd stuk beloofde de portefeuillehouder.

De lokale politieke partij beet het spits af bij de behandeling van de Sportnota. Fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) is aan het woord. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Geen meerwaarde
Slydregt.NU vroeg zich af of het noodzakelijk is dat er met behulp van een sportformateur een lokaal sportakkoord wordt opgesteld? “Kan een beleidsmedewerker dit niet omdat er alleen een sportformateur wordt aangesteld als de gemeente daar subsidie voor krijgt. Sliedrecht is een dorp en geen stad dus er horen korte lijntjes te lopen tussen de sportverenigingen en het gemeentebestuur. Slydregt.NU ziet geen meerwaarde in het aanstellen van een sportformateur. Of heeft het ermee te maken dat de communicatie tussen de sportverenigingen en de gemeente niet gladjes verloopt?”, stelde fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU). 

Schande
De partij van Jongeneel vond het jammer dat de sportaccommodaties niet zijn meegenomen in deze sportnota. Jongeneel: “Omdat er juist één vereniging nu acuut recht heeft op duidelijkheid over de toekomst van haar accommodatie en dat is v.v. Sliedrecht. Het is een schande dat een vereniging zo lang in het ongewisse wordt gelaten. Als het aan ons ligt krijgen ze groenlicht om te bouwen op de huidige locatie. De huidige accommodatie wordt gekenmerkt door achterstallig onderhoud en is hiermee het lachertje in het amateurvoetbal in de regio en is daardoor een slecht visitekaartje voor Sliedrecht. Daarom willen wij graag dat VV Sliedrecht bij dit agendapunt duidelijkheid wordt. Het bestuur van VV Sliedrecht heeft recht om in 2019 nog duidelijkheid te krijgen omdat het college genoeg tijd heeft gekregen om de zaak op zijn beloop te laten.” Slydregt.NU was benieuwd hoe de andere fracties hier in staan.

Marketing technisch
Sport wordt ook te weinig gebruikt als marketing middel was Slydregt.NU van mening. “
Wij missen het element dat sport Sliedrecht op de kaart kan zetten bijvoorbeeld met Sliedrecht Sport, v.v. Sliedrecht en Black Horses. Sport is een belangrijk aspect om Sliedrecht marketing technisch te verkopen over de dorpsgrenzen. Jammer dat deze slag niet wordt gemaakt in de sportnota”, concludeerde Jongeneel.

Toekomstbestendig
PvdA-fractievoorzitter Anton Huijzer vond sport in algemene zin belangrijk voor ons welzijn. Huijzer noemde het toekomstbestendig maken van de verenigingen. Huijzer: “De openbaar toegankelijke Speel en sportvoorzieningen in onze gemeente dienen dan ook aan de geldende veiligheidsnormen te voldoen en daarmee uitnodigend te zijn om gebruik van te maken en te blijven maken. En als ik dat zeg ontkom ik er niet aan om ook de dringende hoop nogmaals te herhalen dat wij reikhalzend uitzien naar een CIB betreffende de PAS problematiek en dan in het bijzonder in relatie tot de voetbalvereniging. hier nu weer naar vragen zal ongetwijfeld leiden tot het herhalen van het antwoord dat de portefeuillehouder vorige week aan de VVD gaf. Het raadsvoorstel spreekt over het invoeren van een strippenkaart. Voorzitter dat is inmiddels een fossiel overblijfsel uit het openbaar vervoer van de vorige eeuw. Ik mag toch hopen dat hier aan een meer hedendaagse variant wordt gedacht. Of komt hij er gewoon niet omdat ik op de laatste pagina opeens lees dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar de invoering ervan. En dat gaat dan waarschijnlijk die € 5.000,– kosten.

Wurggreep
Burgerraadslid Joop de Vries (CDA) had zijn speech opgedeeld in complimenten, topper en aanvullingen/vragen. Vooral dat laatste trok de aandacht. “Het CDA  heeft ernstige zorgen rond de voetbalvereniging Sliedrecht met haar accommodatie. Ze zitten als het ware in een wurggreep door de vertragingen rond Sliedrecht Buiten en nu ook komt er ook nog de stikstof problematiek daarbij. Het kan bijna niet anders dan dit invloed zal hebben op deze actieve vereniging met meer dan 1000 leden. Wij vragen daarvoor bijzondere aandacht van het college. Zij mogen niet buiten de boot vallen door al deze ontwikkelingen”, betoogde De Vries.

Kwalitatief ingericht
Ook pleitte De Vries voor een vast subsidiebedrag voor de Avondvierdaagse Sliedrecht. De schoolsport vond hij maar summier genoemd in de nota. De Vries: “En de verantwoordelijkheid wordt bij de scholen gelegd. Toch vinden wij als CDA dat ook het college haar visie in deze nota kan geven op welke wijze zij de schoolsport kwalitatief ingericht wil zien. De vraag hierbij is ook of er ook overleg en inbreng is geweest met de sportdocenten. Zij zijn de vakspecialisten bij uitstek en zouden hierop nog aanvulling kunnen geven in deze nota.”

Kritisch
Raadslid Arnold Spruijt (SGP-ChristenUnie) steun voor sport is meer dan een financiële ondersteuning. “We moeten gezonde en veilige sportverenigingen hebben in Sliedrecht. Hebben we dat in beeld? We moeten ook kritisch kijken als het gaat om het verenigingsbeleid.En in het verlengde daarvan: wanneer een vereniging ondersteuning behoeft pleiten we ervoor ook derde partijen die veel kennis en expertise in huis hebben te betrekken, als bijvoorbeeld de Rabobank. Wanneer een vereniging structureel tekort schiet qua beleid, organisatie en uitvoer, moeten we kritisch durven kijken of het nog wel waard is om er gelden in te blijven steken. Ik ga verder over de spreekwoordelijke zak met geld. En uit deze zak met geld wil ik twee aandachtspunten aanstippen: indirecte subsidies en resultaatafspraken. Wat betreft de directe subsidies zijn we blij met de overgangsregeling zoals we die na het stellen van de technische vragen hebben kunnen vernemen. Onze oproep aan het college is om werk te maken van marktconforme huurprijzen, ook wat betreft huurovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn afgesloten. Ook zien we de voordelen in het opstellen van een lokaal Sportakkoord”, sprak Spruijt. 

Sportontmoeting
De VVD is niet enthousiast over de strippenkaart, om kennis te maken met de sport. De liberalen zijn wel voor een structurele prestatiesubsidie. “De Sportraad hebben we opgeheven. Nu stelt het college dat er geen centraal ontmoetingspunt is. Mijn vraag is voor wat? Wij zien graag de sportontmoeting geschrapt”, aldus raadslid Sjors van Wijngaarden (VVD). 

Topsport uitgesloten
Fractievoorzitter René de Munck (D66) wil dat v.v. Sliedrecht nog dit jaar duidelijkheid krijgt. “De Sportnota geeft aan wat er in Sliedrecht plaatsvindt. Subsidies aan topsporten sluit u uit. Kijk u er nog eens met een andere bril naar. Kijken naar topsport geeft vaak aanleiding om zelf te gaan sporten. Ik noem volleybal. Een topsportbeleid heeft ook gevolgen voor onze gezondheid”, aldus De Munck. Hij pleitte zelfs voor een crossbaan in Sliedrecht en noemde motorcrosser Lotte van Drunen vanwege haar topprestaties. Ook zou De Munck wel een prijs (lees premie) weg willen geven op de nieuwjaarsreceptie aan sporters. De Munck zou de subsidie voor de topsport ook graag zien in de Sportnota.  

Open staan
Wethouder Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) van Sport vertelde over v.v. Sliedrecht: “De portefeuillehouder (Ben van der Plas – red.) komt binnenkort met een College Informatiebrief. Voor de jaarwisseling heeft u daar met de wethouder gesprekken over gehad!” Visser gelooft in breedtesport en denkt daarin het beste bereik te hebben. “De strippenkaart of pasjessysteem… waar het veel meer om gaat dat verenigingen open staan voor kinderen om te gaan sporten. Hen wordt gevraagd om medewerking te verlenen. Hoe het kaartje ook gaat heten”, aldus Visser. Over de koersballers verwees naar eerdere gesprekken. “Ik begrijp dat ze nu weer weg moeten uit Hardinxveld-Giessendam”, liet Visser weten aan de gemeenteraad. Het feit dat er geen Sportraad meer is… “We willen nog steeds een jaarlijkse ontmoeting voor verenigingen.” Visser ging niet in op de topsport en subsidiebeleid. De Munck maakte in tweede termijn opnieuw een punt van topsport en subsidie. “Als we kunnen bij kunnen dragen met een subsidie. Ik denk aan Sliedrecht Sport met volleybal en de turnsters van omnisportvereniging Synergos”, aldus De Munck, die op weinig steun kon rekenen van de andere politieke partijen. Dinsdag 10 december 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de Sportnota. Die avond wordt het een debatstuk.

1 gedachte over “Partijen opperen nieuwe punten bij discussie over Sportnota”

  1. De gemeente Sliedrecht is met ingehuurde zzp ers in een totaal verkeerd vaarwater gekomen. Verenigingen leveren stukken in waar deze mensen wat mee moeten doen maar het lijkt er op dat deze mensen deze stukken snel in een lade leggen en als de verenigingen na enige tijd om een reactie vragen zit er weer een ander. Die persoon weet dan nergens van en moet eerst op zoek naar de ingediende stukken. Synergos en Merwede zijn notabene door een wethouder gevraagd of zij het zien zitten om een sporthal in eigen beheer te bouwen. Merwede ging daar mee aan de slag en huurde iemand met kennis van zaken in om met een goed plan te komen en vervolgens geeft de gemeente geen antwoorden en geen uitsluitsel. Andere plannen binnen de club worden in de ijskast geplaatst omdat dit weggegooid geld zal zijn als er een sporthal zal komen. Deze plannen blijven dus liggen omdat de gemeente geen duidelijkheid geeft. Zelfs een onderhoudscontract uit de tachtiger jaren kan de gemeente niet binnen twee jaar aanpassen. Het verhaal vv Sliedrecht staat dus niet geheel op zichzelf maar sluimert ook in kleinere zaken bij andere sportverenigingen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld