Japans restaurant Oishi Fusion

‘Onvoldoende geld voor toekennen gemeentelijke duurzaamheidslening’

SLIEDRECHT – Er is zoveel belangstelling voor een duurzaamheidslening bij de gemeente Sliedrecht dat de bodem in zicht is gekomen. Wethouder Ton Spek (CDA) van Duurzaamheid schrijft dat donderdag 4 juli 2019 aan de leden van de gemeenteraad in een College Informatiebrief. Spek trekt aan de bel: “Er zijn sinds 2011 70 duurzaamheidsleningen verstrekt. In het eerste halfjaar van 2019 zijn inmiddels 22 duurzaamheidsleningen verstrekt en zijn er nog tien verzoeken om een duurzaamheidslening in behandeling bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Op dit moment is het beschikbare budget volledig aangewend dan wel volledig gereserveerd voor bij de SVn ingediende en nog in behandeling zijnde aanvragen om een gemeentelijke duurzaamheidslening.”

Volgens wethouder Ton Spek kunnen in het ergste geval aanvragen mogelijk niet meer in behandeling worden genomen, als er niets verandert. (Foto gemeente Sliedrecht)

Om die reden worden vanaf eind mei ontvangen en nieuw te ontvangen aanvragen om een duurzaamheidslening volgens Spek aangehouden tot daarvoor als gevolg van te ontvangen aflossingen dan wel afwijzingen van in behandeling zijnde aanvragen door de SVn weer voldoende bestedingsruimte ontstaat. Spek: “Ter indicatie structureel wordt op dit moment per maand een bedrag aan aflossingen ontvangen van circa € 1.640,– . Daarnaast worden er ook incidenteel tussentijds aflossingen ontvangen. Over de periode 1 januari 2019 tot 18 juni 2019 is tussentijd aan incidentele aflossingen een bedrag van € 11.735,00 ontvangen.” Op dit moment staat er volgens de wethouder een tweetal aanvragen om een duurzaamheidslening in de wacht, namelijk een aanvraag duurzaamheidslening ter grootte van € 5.263,– (ontvangen op 23 mei 2019) en een aanvraag duurzaamheidslening ter grootte van € 4.303,– (ontvangen op 31 mei 2019).

Energiebesparinslening
Indien alle tien op basis van eerdere gemeentelijke toewijzingsbrieven in 2019 bij de SVn ingediende en nog in behandeling zijnde aanvragen (kunnen) worden gehonoreerd, moet volgens Spek worden vastgesteld, dat het budget structureel niet langer toereikend is voor het honoreren van nieuwe aanvragen. “Wij denken hierover uiterlijk begin juli 2019 volledige duidelijkheid te verkrijgen. Daarna zullen alle nieuw te ontvangen aanvragen moeten worden geweigerd. Een mogelijk alternatief voor de duurzaamheidslening is de energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds”, aldus Spek. Ook de energiebespaarlening is een laagrentende lening, die bedoeld is voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan bestaande particuliere woningen.

Mogelijk voorstel
In het kader van de nadere uitwerking en uitvoering van de lokale duurzaamheidsagenda en het financiële tekort voor de komende jaren beziet het college nog of ze met een voorstel naar de gemeenteraad komt. Spek: “Om opnieuw budget beschikbaar te stellen voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Primair zal worden bezien of hiervoor eerder door de raad aan de SVn specifiek beschikbaar gestelde gelden voor het verlenen van o.a. blijversleningen en startersleningen deels aangewend kunnen worden.”

Eerder beschikbaar gesteld
De lening heeft al een geschiedenis Op 20 september 2010 is de ‘Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010’ vastgesteld in de gemeenteraad en op 1 januari 2011 in werking getreden. Voor het kunnen verstrekken van duurzaamheidsleningen heeft de gemeenteraad toen tevens éénmalig een budget beschikbaar gesteld van € 150.000,–. Bij het vaststellen van de laatste en nog steeds geldende ‘Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2016’ is daarvoor door de raad op 25 oktober 2016 nogmaals een bedrag van €150.000,- beschikbaar gesteld. Nu is er dus mogelijk weer extra geld nodig.

1 gedachte over “‘Onvoldoende geld voor toekennen gemeentelijke duurzaamheidslening’”

  1. Even hardop rekenen. 22 woningen in een half jaar is 44 per jaar. Aantal woningen in Sliedrecht 8800 waarvan de helft in eigendom. Het duurt dus nog 100 jaar voor iedereen aan de beurt is geweest. 2030 gaan we dus zeker … halen.

    Sliedrecht groot in doen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld