Oishi Fusion
VeiligGoed

Ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Craijensteijn, Sliedrecht’ ter inzage

SLIEDRECHT – Vanaf vrijdag 16 oktober 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Craijensteijn, Sliedrecht’ gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 26 november 2020, ter inzage bij de gemeente Sliedrecht, Industrieweg 11.

De gemeente Sliedrecht wil de inrichting van de Craijensteijn aanpassen en hierbij een geheel vrijliggend fietspad realiseren. Een dergelijke inrichting draagt volgens de gemeente bij aan een veiliger verkeerssituatie en een betere doorstroming van zowel het fietsverkeer als het overige verkeer. (Luchtfoto Nicky Cleuren / Sliedrecht24)

De Craijensteijn maakt onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur van de gemeente Sliedrecht. De weg dient niet alleen voor de ontsluiting van de woonwijken in Sliedrecht-West, maar maakt ook onderdeel uit van de verbinding tussen Alblasserdam – Baanhoek en het centrum van Sliedrecht.

Vrijliggend
Met name voor het fietsverkeer vormt de Craijensteijn een belangrijke route. De weg verbindt het centrum van Sliedrecht met het station Sliedrecht Baanhoek, dat onderdeel is van de MerwedeLingelijn. De Craijensteijn speelt een belangrijke rol voor fietsers en voor reizigers die de fiets en het openbaar vervoer combineren. De Craijensteijn beschikt in de huidige situatie in beperkte mate over een vrij liggend fietspad. Het fietsverkeer is in hoofdzaak aangewezen op de fietsstroken op de hoofdrijbaan. 

Zienswijze indienen
Je kunt het ontwerpbestemmingsplan op een drietal manieren raadplegen. Dat kan in het gemeentekantoor, hier online via de knop ‘Plannen zoeken’ (identificatienummer: NL.IMRO.0610.FietspdCraijenstn-2001) en via de website van de gemeente Sliedrecht.  Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan je een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Jouw zienswijze kan je zenden aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Wil je een mondelinge zienswijze indienen, dan kan je een afspraak maken met een medewerker van de afdeling RO&E op tel. 14 0184. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld