Ontsluiting Benedenveer staat voor college vast

SLIEDRECHT – Het college van B & W van de gemeente Sliedrecht kiest voor een ontsluiting van Benedenveer-Noord ter hoogte van de aansluiting van de Prinsenweer op de Craijensteijn. Dat schrijft wethouder Len van Rekom (VVD) aan de raad, die daar in de oordeelsvormende vergadering op dinsdag 19 januari 2016 over praat. Op het Benedenveer wordt o.a. een nieuwe sporthal gebouwd.

De opties Parallelweg en Prinsenweer zijn ruimtelijk het minst ingrijpend en verkeerskundig het meest logisch volgens Goudappel Coffeng. Met de keuze van het college komt er na een scherpe bocht komend uit Sliedrecht-West in de Craijenstein kort daarna een kruispunt. (Afbeeldingen via gemeente Sliedrecht)

Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng zette zeven varianten voor ontsluiting van Benedenveer op een rij en concludeerde dat bijna alle ontsluitingsvarianten volgens de bestaande normen mogelijk zijn. 

Veiligheid
Het college kiest voor een ontsluiting van Benedenveer-Noord ter hoogte van de aansluiting van de Prinsenweer op de Craijensteijn. De argumenten hierbij zijn een logische plaats voor de ontsluiting sporthal, verkeerd rijden naar de sporthal wordt voorkomen, doorstroming van het verkeer op de Craijensteijn wordt volgens Goudappel Coffeng zo min mogelijk gehinderd, bij het alternatief ontsluiting via de Parallelweg, wordt het kruispunt Parallelweg/Craijensteijn extra belast en daardoor minder veilig.

Vervallen
Het college ziet daarnaast een kans als gekozen wordt voor de ontsluiting ter hoogte van de Prinsenweer. College: “Dan is het mogelijk om de Parallelweg zo aan te passen, dat er geen autoverbinding is tussen Craijensteijn en Parallelweg. Dat heeft als voordeel dat het kruispunt ParallelwegCraijensteijn overzichtelijker wordt dan in de huidige situatie.” Door het laten vervallen van de aansluiting van de Parallelweg (voor autoverkeer) op de Craijensteijn kunnen fietsers volgens het college ongehinderd door autoverkeer vanaf het stationsgebied naar de Craijensteijn rijden. Daarmee verbetert volgens het college de verkeersveiligheid, met name voor de fietsers.

Flexibel
Deze aanpassing is, zo zegt de gemeente, relatief eenvoudig in vergelijking met het veelbesproken alternatief ‘rotonde’. “Een rotonde zou het kruispunt versterken, maar is een ingrijpende wijziging. Op deze locatie is er een extra technische uitdaging, te weten de ondergrondse gasleiding die niet te veel belast mag worden. Nieuwe situatie De inrichting van het gebied ´sportaccommodatie´ is helder. De inrichting van het naastgelegen te ontwikkelen gebied is nog flexibel”, schrijft verantwoordelijk wethouder Len van Rekom (VVD) aan de raad. Na de aanpassing aan de Parallelweg kan men het gebied met de auto zowel via de Craijensteijn als vanaf de Baanhoek binnenkomen. Van Rekom: “Men kan met de auto het gebied alleen via de Craijensteijn verlaten, omdat de Parallelweg voor een deel eenrichtingsverkeer blijft.”

Tweede ontsluiting?
Volgens planning kan er vanaf het voorjaar 2017 buiten gesport worden. Het is van belang dat de verkeersontsluiting voor de parkeerplaats bij de sporthal dan gerealiseerd is. Van Rekom: “Voordat deze weg aangelegd kan worden, moet de grond een jaar voorbelast worden, dus vanaf maart 2016. De voorbereidingen worden daarom spoedig opgestart.” Er wordt onderzocht of er een tweede ontsluiting aangelegd kan worden direct bij de sporthal. De Stichting Sporthal Benedenveer (SSB) heeft dit gevraagd, omdat zij een sociaal veilige fietsverbinding vanaf de Craijensteijn naar de sportaccommodatie willen bieden. Een tweede voordeel is dat het bevoorradingsverkeer niet over het autovrije gebied voor de sporthal hoeft te rijden. Dit komt de veiligheid ten goede. Het betreft 3 à 4 wagens per week.

Conclusie
Het college kiest voor de optie Ontsluiting Prinsenweer. Dit levert volgens hen een belangrijke kans op. “De gemeente krijgt de mogelijkheid om het kruispunt Parallelweg / Craijensteijn te ontlasten. Om dit te bereiken moet de Parallelweg zo aangepast worden, dat er geen autoverbinding is tussen Craijensteijn en Parallelweg. De aanpassing aan de Parallelweg is pas mogelijk als alle wegen in het plangebied zijn aangelegd. Het is nog niet bekend wanneer de laatste weg in het gebied wordt aangelegd”, aldus het college. Op 27 oktober 2015 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Benedenveer-Noord vast.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld