Onderzoek ‘Winkeltijden Sliedrecht’ geeft verdeeldheid in dorp aan

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Voor maandagavond 5 juli 2021 staat de ‘presentatie en rapportage winkeltijdenonderzoek I&O Research’ op het programma van de gemeenteraad. Ester Hilhorst van het onderzoeksbureau presenteert de onderzoeksresultaten. De behandeling ervan is tijdens een beeldvormende vergadering, die om 19.30 uur begint in de tijdelijke raadzaal van partycentrum De Lockhorst. Inmiddels zijn er al stukken vrijgeven met informatie.

Wat was de aanleiding voor dit onderzoek? In het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 van de gemeente Sliedrecht is als doel opgenomen om in 2021 een zogenaamd ‘koopstromenonderzoek’ uit te voeren, in het bijzonder naar de winkeltijden. Het onderzoeksbureau I&O Research heeft onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften over winkeltijden in Sliedrecht. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De onderzoekers concluderen dat drie kwart van de winkels van de woonboulevard geen gebruik maakt van mogelijkheden op zondag, het gebruik van de feestdagenregeling door helft woonwinkels en supermarkten, de helft van de inwoners winkelt niet op zondag, ruim een derde vanuit geloofsovertuiging, de helft van de inwoners wil geen zondag openstelling in Sliedrecht, helft wil verruiming, twee derde winkeliers wil eigen winkel niet open op zondag, ruim de helft van de winkeliers wil dat gemeente winkeltijden volledig vrijgeeft (toekomstbestendigheid), een derde personeel wil (wel eens) op zondag werken, een vijfde vaker dan nu, een derde inwoners wil ruimere openstellingstijden, onder winkeliers minder animo, geloofsgemeenschappen willen huidige regeling behouden, uitbreiding met de rem erop boven de A15 minder bezwaarlijk, voor woongebied zijn zondagsrust en kerkgang (en parkeren) belangrijk.

Openingstijden
In totaal 59 pagina’s telt het onderzoeksrapport ‘Winkeltijden Sliedrecht’. Een kleine greep hieruit. Ruim een kwart wil dat de supermarkten wekelijks op zondag open zijn (52 keer per jaar) en een tiende wil dat de supermarkten maandelijks open zijn. Voor wekelijkse openstelling van bouwmarkten en tuincentra en overige winkels is iets meer animo: ruim een derde wil hiervoor wekelijkse openstellingsmogelijkheden. Van de winkeliers die op zondag open willen, geeft de grootste groep aan dat de huidige openingstijden (tussen 12.00 – 17.00 uur) aansluiten bij de behoefte. Een enkele winkelier wil liever eerder opengaan en/of langer openblijven of juist korter open op zondag. Van de inwoners wil ruim een kwart de huidige winkeltijden behouden, ruim een kwart zou ze willen uitbreiden en bijna de helft wil geen zondag openstelling van winkels of kortere openstellingsmogelijkheden op zondag. Twee derde van de personeelsleden wil niet op zon- en feestdagen werken. 

14 gedachten over “Onderzoek ‘Winkeltijden Sliedrecht’ geeft verdeeldheid in dorp aan”

 1. Er mag toch een Winkel open 7 dagen per week.
  De Drugswinkel.
  Vreemd toch …of niet toch ??

 2. Lisa, toch hier maar even een reactie omdat dit aanhaakt bij het fenomeen inspraak. Dat het met de reclamemast “zover heeft kunnen komen” is het effect van wettelijke regels. Een gemeente en daarmee ook de gemeenteraad, mogen een plan niet afwijzen omdat de boodschap (koopzondagen, vestiging van een horecagelegenheid, nieuwbouw voor een kerk of ook reclamemasten) bij hen niet in de smaak valt. Bij een beroep op de rechter zou een bezwaar tegen zo’n afwijzing over het algemeen zonder meer worden toegewezen. Wat dat betreft levert de reactie van omwonenden nu een heel mooi resultaat op, zoals te lezen is bij het nieuwsbericht over de reclamemast.
  De raadsleden hebben dus niet hun mond gehouden (het plan voor de reclamemast viel waarschijnlijk niet eens onder de standaardbevoegdheden van de raad? en is iets heel anders dan een onderzoek naar aanpassingen van de winkeltijden waar het in déze discussie over gaat. Over dit onderzoek zijn aan het begin van de huidige raadsperiode duidelijke afspraken gemaakt). Ik heb vertrouwen in een goede afloop.
  En in zijn algemeenheid: kennisnemen van de gemeentepagina in Het Kompas met het gemeenteraadsnieuws en met alle vergunningaanvragen en -goedkeuringen kan echt geen kwaad. Ook raadsleden stellen reacties op prijs.

 3. Op de ochtend van de eerste dag van de week (zondag, de dag na de sabbat), ging Maria van Magdala al heel vroeg naar het graf. Toen zij daar aankwam, zag zij dat de steen voor de ingang was weggerold.
  Johannes 20:1 HTB
  bible.com/bible/75/jhn.20.1.HTB

  1e dag al rustdag? Koekoek

 4. Je kan 12 meter tekst kalken maar bekijk het commercieel en ook menselijk.

  Wie werkt op zondag?
  Wat mag dat kosten?
  Wat is de extra omzet?
  En verdiensten? Immers omzet zeet geen moer.

  O na.. Bijbelvolgers? Zo dag rustdag? Dacht eerder een andere dag volgens de bijbel. Ouwe testament dan..

 5. Beste L. Meijer. Ik geloof dat u aan mijn reactie een draai geeft die ik er niet ingelegd heb. Laat ik iets uitleggen over de invloed die een burger heeft..
  – Elke vier jaar kan iedereen zijn stemrecht gebruiken en op de partij van zijn/haar keuze stemmen. Daar bovenop kennen we in Nederland bijvoorbeeld nog allerlei reactiemogelijkheden. Een paar voorbeelden.
  – We kennen wettelijke inspraakregels zodat burgers en organisaties op zaken als een omgevingsvisie, een recreatievisie of concrete (bouw)plannen kunnen reageren en daarmee invloed kunnen uitoefenen op die plannen.
  – Vindt iemand dat er niet naar hem of haar geluisterd wordt en hij houdt zijn bezwaar staande dan kan men veelal nog naar de rechter stappen. Wijzigt de gemeenteraad een plan dan kan er tegen die wijziging alsnog bezwaar worden ingediend.
  – Voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad kun je vaak al reageren zoals de afgelopen weken op de concept Omgevingsvisie. In andere zaken kiest men ervoor om vertegenwoordigers van bepaalde organisaties uit te nodigen. Invloed uitoefenen kan bovendien ook door in te spreken voorafgaand aan de vergadering waar het onderwerp behandeld zal worden.
  – Na de politieke behandeling zal de visie officieel ter inzage worden gelegd en kan er officieel bezwaar worden gemaakt.
  – We zijn de afgelopen tijd voor verschillende onderwerpen herhaalde malen uitgenodigd, bijvoorbeeld over de Regionale Energie Strategie en voor de concept Omgevingsvisie.
  Het lijkt mij dat we veel inspraakmogelijkheden hebben. Ik ben nog niet eens volledig geweest.
  Nog iets. Het verband tussen met plezier in Sliedrecht wonen en “dus” toestaan dat we volbouwen op PFAS-grond, ontgaat mij. Dat iedere speelplek een hangplek wordt is echt uit de lucht gegrepen. Dat het begrip transparantie niet bestaat is een complete misvatting. Hoe er “reclamemasten worden neergezet” is echt volgens de regels van inspraak gegaan (er is geen wettelijke regel die zulke masten verbiedt; we hebben zoals zo vaak niet opgelet, de gemeentepagina in Het Kompas is er niet voor niets). Inwoners van Sliedrecht niet kritisch? Daar heb ik een ander idee over. Misschien wordt er zonder kennis van zaken wel te veel geroepen.
  Wil ik nu beweren dat ‘de gemeente’ geen fouten maakt? Aan de inspraakmogelijkheden zal het niet liggen.

 6. Mensen wat een negativisme. En dat op basis van twee dingen: 1. een hutspot van allerlei losse opmerkingen uit een rapport, en 2. frustraties bij degenen die reageren over wat er in Sliedrecht gebeurt. Er zijn gelukkig heel veel inwoners die hier met plezier wonen. Lees bijvoorbeeld ook eens wat er in de Concept Omgevingsvisie over het karakter van Sliedrecht en de bevolking van Sliedrecht gezegd wordt.
  En ten slotte: raadsleden zijn ook gewone burgers die elk op hun eigen manier maar vooral met veel enthousiasme hun politieke werk doen. Iets meer waardering voor hun inzet zou ook wel eens in de reacties door mogen klinken.

 7. Beste gemeente Sliedrecht,

  We leven inmiddels in 2021, laat het aan de winkeliers zelf over of ze open willen.
  Met alle respect voor degenen die naar de kerk gaan of gelovig zijn.
  Zo zet je Sliedrecht nooit op de kaart en zal de leegloop van winkels in de toekomst alleen maar toenemen.
  Het ouderwetse gedrag van de gemeenteraad die hier invloed op hebben kunnen beter zelf vertrekken.

 8. Als de helft van Sliedrecht WEL boodschappen wil kunnen doen op zondag staat dat garant voor 12.500 potentiële klanten. Voldoende reden om de winkels open te stellen.

 9. “In Nederland is er officieel de scheiding van kerk en staat, behalve in Sliedrecht.”, schrijft Joop vd Aa.
  Dat is stemmingmakerij. Het eerste is juist (scheiding van Kerk en Staat in Nederland), het tweede niet: Want ook in Sliedrecht bestaat die scheiding.
  Maar in de gemeenteraad beslist een meerderheid en als die meerderheid a.g.v. de verkiezingen een bepaalde (politieke) kleur heeft gekregen, zullen de inwoners het daarmee moeten doen.
  Het is aan hen, bij de verkiezingen, om daarin verandering aan te brengen. Dat is democratie.

 10. Helaas weten we wie het voor het zeggen heeft in Sliedrecht. Je komt hier niet tussen. Referendum zie ik niet snel gebeuren. Moeten de heren in eens gaan luisteren. Jaren terug al eens gebeld naar gemeente over winkeltijden. Conclusie: moet maar gaan verhuizen.

 11. Waarom, was dit onderzoek nodig? Iedereen weet hoe het zit. In Nederland is er officieel de scheiding van kerk en staat, behalve in Sliedrecht. Is het nu zo moeilijk om iedereen vrij te laten, willen de winkels open, doen ze het, zoniet blijven ze dicht, waarom moet dat door de minderheid, wat dat is het wel, worden opgelegd. Hoop doet leven voor de volgende verkiezing, laten alle partijen zich daar is duidelijk over uitspreken en er later ook niet op terugkomen.

 12. Beste Koos,
  ook ik ben wel benieuwd naar de kosten van het onderzoek. Het zal zonder twijfel aan mijn zoekvermogen op internet liggen, maar gemakkelijk is het in ieder geval niet te vinden. Je zou denken: raadsliedrecht.nl / zoeken / koopstromenonderzoek. Maar dan vind je de presentatie van het rapport, het rapport zelf en 2 x de jaarrekening 2020. Als je die laatste dan doorzoekt, kom je dit er over tegen: “Conform de planning in het CUP 2018-22 zal het koopstromenonderzoek in 2021
  worden uitgevoerd; eind 2020 zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen”. Dat laatste is in ieder geval gelukt 🙂

 13. Eind 2017 deed een lokale partij ook zo’n onderzoekje. In totaal deden toen 69 winkeliers mee, vooral gevestigd langs de Kerkbuurt en het Burgemeester Winklerplein. Vijf uitbaters van eetgelegenheden werden uitgesloten (andere regels en mogen op zondag al open zijn – red.) en ‘helaas’ was de partij er niet aan toegekomen winkeliers van de Thorbeckelaan vragen te stellen.

  Uitslag
  Veertien winkeliers zouden volgens de steekproef bereid zijn hun winkel op zondag open te doen. Dat is 20%. De partij kreeg in het onderzoek wel alternatieven mee als: niet elke zondag, winkels niet open op kerktijd, bepaalde vrijstellingsdagen (zoals gewenst met kerst 2017). 55 respondenten en dat is 80%, dat niets voelt voor het openen van hun winkel op zondag. Als argumenten worden genoemd: eigen principiële keuze (zondag = rustdag, 16%), klein bedrijf met weinig personeel (7%), openstelling heeft gevolgen voor onze klandizie (4%) en niet rendabel (te weinig klanten; een aantal is zelfs op koopavond gesloten of sluit eerder dan 21.00 uur).

  Deze uitkomsten vergelijkend met die van het onderzoek door I&O Research, blijkt de belangstelling onder de winkeliers voor “open op zondag” wel iets gegroeid, maar niet overmatig. En omdat je niemand kunt verplichten zijn/haar winkel open te doen, wanneer jij dat wilt, had wat mij betreft dit nieuwe onderzoek wel achterwege kunnen blijven.

 14. Precies de gewenste uitkomsten voor het college stel ik mij voor. Het aantal pagina’s maakt natuurlijk helemaal geen indruk. Het kan alle kanten op dus behouden we winkeltijden zoals heden. Dit soort uitkomsten waren niet moeilijk te voorspellen.

  Een onderzoek als dit is natuurlijk grote onzin en weggegooid geld. Juist in een dorp als Sliedrecht moet je gewoon iedereen vragen, een referendum, of, beter, gewoon simpel: vrije openingstijden voor alle ondernemers. Wie niet winkelen, winkelt niet, wie niet open wil op zondag, blijft dicht. Zeg maar: laten ook wij de nieuwe eeuw instappen.

  Omdat de uitkomsten voorspelbaar waren vraag ik af:
  – is alles een beetje wetenschappelijk uitgevoerd en zijn de raadsleden daar ook van overtuigd?
  – hoeveel ondernemers en hoeveel gewone burgers is om een mening gevraagd (ik ken namelijk niemand die is gevraagd een mening te geven).
  – welke groepen zijn specifiek ondervraagd in verhouding tot de groepen inwoners?
  – Wat zijn de kosten van dit onderzoek?

  Wellicht staat het in het rapport, wellicht wordt dat geheel bekend gemaakt maar wellicht ook niet.
  Dus wellicht kan de Raad daar opheldering over vragen maar…..helaas….wellicht doen ze niet.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld