Japans restaurant Oishi Fusion

Ondernemersvereniging Winklerplein vraagt raad ‘verkeerde keuzes te voorkomen’

SLIEDRECHT – Na de brief van Windroos aan de gemeenteraad, waarin om spoedige besluitvorming werd gevraagd over de herontwikkeling Burgemeester Winklerplein, heeft maandag 9 december 2019 ook de Ondernemersvereniging Winklerplein een brief gestuurd aan de leden van de Sliedrechtse gemeenteraad. Het bestuur van de vereniging trapt op de rem. “Wij achten het als Ondernemersvereniging nodig hierop te reageren, omdat wij vinden dat er ondanks de wens om na al die jaren tot herontwikkeling te komen, niet overhaast te werk moet worden gegaan met zulke belangrijke beslissingen”, stelt voorzitter Piet Boogaard van Ondernemersvereniging Winklerplein.

Het Burgemeester Winklerplein vanuit de lucht. “Gezien dit alles willen wij uw raad verzoeken uw invloed aan te wenden om verkeerde keuzes te voorkomen. Laten we problemen en bezwaarprocedures vermijden, terug gaan naar de contouren van het masterplan en daar nu samen gas op geven. Wij zijn daar als ondernemersvereniging klaar voor!”, schrijft Piet Boogaard in de brief. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Aanleiding voor de brief van de winkeliers is de brief van Windroos. Boogaard: “Wij hebben reeds eerder onze bezwaren tegen de nu voorliggende planuitwerking  aan u geuit, toch hebben wij de behoefte dit nog eens goed voor u op een rijtje te zetten. Overigens zijn wij sinds kort na een periode van ruim anderhalf jaar ’windstilte’ opnieuw gestart met een overleg met de Windroos. In dit overleg hebben zij hun motivatie en argumenten voor het plan zoals het er nu ligt uiteen gezet, maar helaas hebben zij nog geen oor voor onze bezwaren. Nu de Windroos tot onze verrassing uw raad per brief informeert over haar voornemen, voelen wij ons genoodzaakt hierop ook in uw richting te reageren.”

Minder meters
Om de raadsleden een lange voorgeschiedenis te besparen hebben de ondernemers zich beperkt tot de samenwerkingsovereenkomst (SOK) uit 2016 en de (hun inhoudelijk onbekende) Allonge van begin dit jaar. “Daarin is naar verluidt overeengekomen dat de Windroos totaal 4.000 m2 commerciële ruimten mag realiseren op deelplan B en C. Op basis van extern en onafhankelijk marktonderzoek (BRO; DTnP) is inmiddels voor iedereen duidelijk geworden dat dit teveel meters zijn en hier geen invulling voor te vinden zal zijn. Dit is gelukkig ook onderkend door de Windroos, die nu het totale commerciële pakket hebben beperkt tot 3.300 m2”, schrijft Boogaard. Tot zover lijkt het dus goed te gaan. Boogaard: “En nu zou je verwachten dat er binnen de kaders van de SOK en het Masterplan alles aan wordt gedaan om een gebalanceerd en toekomst-vast Winklerplein uit te ontwikkelen. Het juiste programma, een afgewogen branchering met trekkers op de juiste plaats. Door de komst van de te verplaatsen Aldi, met trekkers (supermarkten) aan twee zijden van het plein. Maar helaas!”

Commerciële ruimte
Bij de invulling en de situering van de meters winkelruimte dreigt er volgens de Ondernemersvereniging Winklerplein toch weer iets behoorlijk mis te gaan. Boogaard: “De Windroos heeft in weerwil van de visie / het Masterplan waar Sliedrecht achter stond een plan gemaakt met 1.800 m2 op locatie B en deze ingevuld met een ruimte voor herplaatsing van de Chinees en een supermarkt (de Aldi uit de Rijnstraat). Voor plandeel C hebben ze nog geen uitgewerkt plan gemaakt. Daar willen ze de commerciële ruimte terug brengen naar maximaal 1.500 m2 en het overige deel op straatniveau invullen met woningen. Wij betreuren deze wijze van invulling ten zeerste, er is namelijk jaren gesproken en ook mogelijk gemaakt om in deelplan C (daar waar nu o.a. de Chinees zit – red.) een supermarkt te vestigen, dit was de opzet van het masterplan wat tot doel had een evenwichtig en goed ingedeeld plein te creëren.”

Argumenten
Een supermarkt op B (de huidige locatie apotheek Hoogland – red.) vindt de Ondernemersvereniging Winklerplein niet de juiste oplossing en wel om de volgende redenen. “Het evenwicht op het plein dat in het Masterplan kon worden gerealiseerd, is weg, het plein gaat hiermee als het ware op één oor. Daardoor ontstaat een sterke concentratie van publieksbewegingen aan één kant van het plein. De behoefte aan parkeren en de parkeerdruk worden daardoor nog meer dan nu verlegd naar één kant van het plein. De supermarkt komt “half” in de woonwijk te liggen. De bevoorrading (dagelijks met grote trailers) vindt noodgedwongen plaats over het plein, dit is om meerdere redenen ongewenst en zelfs gevaarlijk. Het is tegen het advies van externe deskundigen, blijkt uit het onderzoek door DTnP (rapport 3 juli 2019, waarin expliciet gesproken wordt over ‘een gemiste kans’). De te realiseren winkelruimtes in deelplan C worden veel minder aantrekkelijk voor publiek en dus ook voor ondernemers. (geen trekker in dit blok). Dit plan draagt niet bij tot een toekomstbestendig winkelplein”, beschrijft Boogaard de situatie, die dan ontstaat. 

Ongewenste situatie
De drijfveer van de Windroos om dit plan ‘door te drukken’ is naar hun eigen zeggen vooral een financiële vindt de Ondernemersvereniging Winklerplein. Boogaard houdt een pleidooi: “Een beter en meer logisch plan wordt daarmee in onze ogen uit korte termijn gewin terzijde geschoven. Zonder te kijken naar de toekomst, ze bouwen, cashen en zijn weer weg. Wij als ondernemers blijven zitten, hopelijk nog jaren maar dan wel met een ongewenste situatie. Grote vraagtekens hebben wij bij de argumenten voor deze uitwerking. Waarom kunnen ze op C wel commerciële ruimten omzetten naar woningen terwijl  dit dan toch ook op B moet kunnen?! Maak op B minder commerciële meters met evt. meer woningen en ga voor een goed plan op C met supermarkt en goede winkels er omheen. Er is nu ook nog geen goed plan voor C uitgewerkt, terwijl  dit zeker nodig is om een totaal beeld te krijgen.”

In het slop raakt
“Een bestemmingsplanwijziging (die de Windroos binnenkort aan de gemeente denkt voor te leggen – red,) moeten we niet alleen op hun uitwerking van deelplan B baseren, maar op een kwalitatief totaal plan. Dus een goed ingericht geheel met een goede spreiding van trekkers, goede oplossingen voor parkeren, routing en bevoorraden”, stelt Boogaard, “Wij vragen ons af of bij deze ontwikkeling plan C nog wel realiseerbaar wordt, het gevaar dreigt dat dit in het slop raakt en in zijn geheel niet uitgevoerd gaat worden.” 

Tekort aan parkeerplaatsen
Ook het parkeren is volgens Boogaard nog lang niet opgelost. “Door de gemeente is kortgeleden een parkeerontwerp gemaakt met als resultaat dat er nog minimaal 30 plaatsen te weinig opgenomen zijn. En dit is dan een ontwerp waarbij langs heel de Rembrandtlaan haaks wordt geparkeerd. Dit lijkt ons ook geen wenselijke oplossing, gevaarlijk en leidt tot veel opstoppingen. We zetten hier grote vraagtekens bij! Laat eerst een verkeersdeskundige een plan maken met verantwoorde oplossingen. In dat ontwerp is het plein ook alleen bereikbaar van de Rembrandtlaan, alle andere toe- en afvoerwegen worden afgesloten. Al met al een stadium waarin we geen overhaaste beslissingen moeten nemen, maar goed en serieus de mogelijkheden voor een toekomstbestendig plein moeten afwegen”, aldus Boogaard maandagmiddag.

Constructieve bijdrage
Ondernemersvereniging Winklerplein zegt door hun contacten met belanghebbenden er steeds meer van overtuigd te zijn dat een dergelijke toekomst-vaste variant ook haalbaar en realiseerbaar is. Boogaard: “Eigenaren en gebruikers in deelplan C zijn jarenlang genegeerd of geconfronteerd met zeer wisselende communicatie vanuit de Windroos en vanuit de gemeente. Met een bewuste en proactieve aanpak jegens deze partijen kan het gedroomde plan er ons inziens gewoon komen. Het is nog niet te laat. Wij zien niet alleen een noodzaak om ten behoeve van een toekomst-vast plein ‘recht in de leer’ te zijn, maar ook kansen! We zien graag dat de Windroos als gecontracteerd ontwikkelaar dit serieus oppakt willen daar dan ook graag een constructieve bijdrage aan leveren en zijn graag bereid hierover mee te denken en te werken.” Hij doet een beroep op de raad namens de Ondernemervereniging Winklerplein. 

3 gedachten over “Ondernemersvereniging Winklerplein vraagt raad ‘verkeerde keuzes te voorkomen’”

  1. Dit missen wij in sliedrecht: de h&m, de lidl, de primark, de mac donalds, niet nog meer auto’s maar ook leuke kleine winkeltjes.

  2. Parkeergarage ? neem een voorbeeld aan Papendrecht alles netjes en gezellig! Ik zie iedere zaterdag heel veel Sliedrechters in Papendrecht

  3. Twee supermarkten aan één kant van het plein is zeker geen optie. De parkeerdruk aan de oostkant van het plein is nu al een probleem met de nodige overlast voor omwonenden. Een verdeling van publiekstrekkers over beide zijden van het plein heeft daarom de voorkeur. Ik hoop dat de gemeenteraadsleden ook voor hun inwoners opkomen en niet alleen naar de pijpen van de Windroos dansen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld