Ondernemersvereniging Winklerplein in beginsel achter herinrichting BW-plein

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De voorzitter van Ondernemersvereniging Winklerplein Piet Bogaard sprak maandagavond 25 oktober 2021 tijdens een presentatie van de plannen herinrichting Burgemeester Winklerplein. Boogaard: “De ondernemers van het Winklerplein zien in dit plan hun wensen en eisen terug komen, waardoor wij in beginsel achter deze opzet van de plannen kunnen gaan staan. Ik zeg bewust in beginsel, want we hebben toch nog een paar zorgen.” 

Piet Boogaard aan het woord tijdens de presentatie maandagavond. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Hij vertelde als voorzitter van de ondernemersvereniging Winklerplein met trots en ook zorgen te staan. Boogaard blikte allereerst terug op een woelige periode. Boogaard begon drie jaar geleden aan de klus op het moment dat toenmalig wethouder Hans Tanis (SGP) een allonge was overeengekomen met de Windroos en Van Bakel. Tanis verkondigde toen dat de plannen op het plein waren vlot getrokken. “Helaas kwamen wij er al gauw achter dat we als ondernemers van het Winklerplein in een moeras terecht waren gekomen. De allonge bood namelijk de mogelijkheid om een supermarkt op locatie plan B te maken, waar De Windroos dan ook dankbaar gebruik van maakte. Dat dit funest zou zijn voor het plein was ons gauw duidelijk, alle publiek aan één kant en veel last van verkeer over het plein”, leidde Boogaard zijn betoog in. Boogaard en zijn mensen hebben zich hier met hand en tand tegen verzet, want dit kon volgens hen niet het resultaat zijn na twintig jaar touwtrekken over ons plein.

Supermarkt
Onderbouwd met rapporten en adviezen, en vele alternatieven die de ondernemersvereniging Winklerplein heeft aangedragen, in samenwerking met architect van Es, konden zij partijen niet overtuigen en zijn door hun standvastige houding zelfs uit het stuurgroep overleg gezet. Boogaard: “Wij gaven het uiteraard niet op en zijn zelf alternatieve plannen gaan maken en met onderbouwing. Deze plannen hebben uiteindelijk bewerkstelligd dat we weer aan tafel kwamen en we hebben daarmee de gemeente overtuigd van de noodzaak de supermarkt in Plan C te plaatsen. De overtuiging van de Windroos duurde wat langer maar na veel overleg en overtuiging met cijfers over haalbaarheid en de genoemde externe rapporten en ook onder druk van de gemeente zijn ze overstag gegaan.”

Parkeren
Een belangrijk ander element voor het verlangde toekomstbestendige winkelcentrum is volgens Boogaard het parkeren. “Een cruciaal onderwerp voor het goed functioneren van het winkelcentrum wat uiteraard al langer speelde. De door de gemeente voorgeschreven parkeernormen zijn te laag ten opzichte van de huidige landelijke normen, maar in 2016 vastgesteld door u als raad. Maar ook aan deze lage normen kon in de eerdere plannen van De Windroos steeds maar niet worden voldaan. Op zoek naar een oplossing hebben wij ons vanaf het begin sterk gemaakt voor inpandig parkeren in Plan C, dit werd echter steeds afgedaan als financieel onhaalbaar dus niet
bespreekbaar. Echter weer door onze standvastigheid, weer onderbouwd met goede alternatieven en berekeningen hebben wij het voor elkaar gekregen dat er nu een parkeerdek in komt met plaats voor ruim honderd auto’s”, sprak Boogaard. 

Wensen en eisen
Ook is er een ontwerp voor herindeling van het plein en de Rembrandtlaan gemaakt wat door Ondernemersvereniging Winklerplein  is aangedragen wat volgens Boogaard zal bijdragen aan een mooi en leefbaarder plein. Boogaard: “We zijn blij dat de planvorming nu meer rekening wordt gehouden met de belangrijke uitgangspunten voor een toekomstvast winkelcentrum, en we zijn dus trots op de zaken die we tot nu bereikt hebben. De ondernemers van het Winklerplein zien in dit plan hun wensen en eisen terug komen, waardoor wij in beginsel achter deze opzet van de plannen kunnen gaan staan. Ik zeg bewust in beginsel, want we hebben toch nog een paar zorgen.”

Geen gelopen race
Zorgen worden met name over de uitwerking en invulling van de supermarkt genoemd. “Er wordt vanuit gegaan dat de Aldi naar het plein komt, dit is echter nog geen gelopen race. De Aldi is tot nu toe buiten het gezamenlijk overleg gehouden, dat is jammer. Ze zijn een partij van belang in dit proces en zouden al langer bij de planvorming moeten zijn betrokken. De wensen van de Aldi zijn vanaf het begin duidelijk, een ruimte van maximaal 1500 meter met voldoende parkeerruimte bij de deur. Maar nu ligt er een plan met bijna 1900 meter supermarkt en weinig parkeerplaatsen voor de deur”, aldus Boogaard, die zich zorgen maakt om het aantal vierkante meters.

Aantal vierkante meters
“Waarom tekent De Windroos nu een supermarkt in van 1900 meter als de Aldi maar 1500 meter nodig heeft?”, stelde Boogaard. Ook is deze ruime opzet volgens hem in strijd met de rapporten over de marktruimte die gemaakt zijn, daarin staat dat maximaal een supermarkt uitbreiding van 5 à 600 meter haalbaar is in Sliedrecht. Boogaard: “Aldi heeft nu 900 vierkante meter dus een groei naar 1500 is verantwoord. Echter een groei naar 1900 meter is te veel en Aldi heeft deze extra meters ook niet nodig. Distributieplanologisch onderzoek laat overduidelijk zien dat er in Sliedrecht geen plaats is voor nog een extra supermarkt. Dit wordt bevestigd in een recent door ons gevraagde update van het DTnP onderzoek uit 2019. We zitten in Sliedrecht al hoog met het totaal aantal vierkante meters supermarkt per inwoner. Dus alleen verplaatsing is een optie! Als Aldi niet komt naar het plein hebben we dus een heel groot probleem, want een nieuwe supermarkt erbij wordt veel te veel en al op zeer veel weerstand stuiten waardoor er weer jarenlange procedures gevolg moeten worden.”

Voortgang bevorderen
Boogaard pleitte om samen te gaan voor een verplaatsing van de Aldi. Die zekerheid moet er volgens Boogaard zijn voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld met daarin te veel meters supermarkt. “Ook zijn we nog niet klaar met een brede instemming op deze plannen. Ondanks alle energie die inmiddels – ook door onze ondernemersvereniging – in de plannen is gestoken liggen er nog meer uitdagingen voor ons. We moeten de  voortgang bevorderen en zo min mogelijk hobbels opwerpen die de planning vertragen. Er moet ook gewerkt gaan worden aan een totale face lift van het gehele plein. Niet alleen de openbare ruimten maar ook de bestaande winkels en kiosken. Hieraan is nog veel te doen om het plein mooi en toekomst bestendig te maken. Hier hebben ook wij nog wel een taak te vervullen”, lichtte Boogaard toe.

Doorpakken
Ook voor de gemeente ligt er volgens Boogaard nog een aantal zaken die voortvarend moeten worden opgepakt, zoals bijvoorbeeld de onteigening van de panden op locatie Plan C. Boogaard: “Als we met elkaar deze zaken oppakken en doorpakken, komt de realisatie van een toekomst bestendig Winklerplein een stuk dichterbij en dat is hard nodig. Wij als ondernemers moeten door en hopelijk onze kinderen ook en daarvoor moet er aan de lange termijn gedacht worden en niet de makkelijkste weg kiezen. De toekomst van het plein moet voor minimaal 30 jaar worden gegarandeerd en dat kan alleen met een mooi en goed plan. Laten we hopen dat we voortvarend doorgaan, zodat we hopelijk snel kunnen gaan bouwen.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld