Onderhoudsplan binnenhaven draait nu nog vooral om waterdiepte

SLIEDRECHT – Om de vijf jaar moet het worden vastgesteld. Ook dinsdag 14 december 2021 wordt het aan de gemeenteraad voor besluitvorming voorgelegd. Het onderhoudsplan binnenhaven 2022 t/m 2026 met daarin opgenomen het gewenst onderhoudsniveau, kosten en planning. Een integraal plan ligt er nog niet en dus draait het nu vooral nog om de waterdiepte.

Het gemeentekantoor met de haven. Door vele onzekere factoren, zoals aanwas en klasse van de bagger, betreft de kostenraming een inschatting van de kosten. Op basis van peilingen (aanwas) en waterkwaliteitsmetingen kunnen de geraamde kosten hoger, dan wel lager uitvallen. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

“Op dit moment zijn er niet voor alle onderdelen van het stedelijk watersysteem en de daarbij behorende  civieltechnische werken actuele beleidsplannen vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld kademuren,  beschoeiing en duikers. In 2022 en 2023 is de ambitie om te komen tot een (integraal) plan, waarbinnen de  beleidskaders voor een groot deel van deze assets zijn opgenomen. Bij gebrek aan vastgesteld beleid is in dit onderhoudsplan het onderhoudsniveau gerelateerd aan (het in stand houden van) de waterdiepte”, stelt het College van B & W. Wethouder Spek (CDA) van Duurzaamheid lichtte vorige week toe: “Wij gaan ervanuit dat de bagger erg vervuild is en de bagger moet worden afgevoerd naar de Slufter. Wat de dure oplossing is.” Het budget is volgens Spek voldoende.  In de Omgevingsvisie is het havenfront aangewezen als een aandachtsgebied voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Dinsdag 14 december 2021 komt het stuk als hamerstuk in de agenda. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld