Nieuw zwembad gaat veel geld kosten en tijd dringt; college wil in 2026 bouwen

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Als het aan het College van B & W ligt, gaat in 2026 de spa de grond in voor een nieuw zwembad aan de Sportlaan, ten oosten van de huidige locatie. Onderzoek naar alternatieve locaties leverde geen meerwaarde. De tijd dringt. De oplevering van het nieuwe bad wordt verwacht in 2027 / 2028, waarna het huidige complex met bronbad De Lockhorst, sporthal De Lockhorst en partycentrum De Lockhorst tegen de vlakte gaat. Over een nieuw zalencentrum of nieuwe sporthal wordt niet gesproken. Geraamde kosten voor een nieuw zwembad worden volgens het college geschat op 9,5 tot 11,5 miljoen euro.

Het college gaat bij de plannen uit van een nieuw binnenbad. Van de aanleg van een nieuw buitenbad met ligweide wil het college niets weten vanwege de kosten, maar verschillende politieke partijen zijn het daar niet mee eens. Dat laten ze donderdag aan online krant Sliedrecht24 weten. (Archieffoto DWF)

Tekst gaat verder onder kaart.

Het plan voor de Noord-zuidverbinding geeft binnen het plangebied ruimte om iets en oosten van de huidige Lockhorst een zwembad met parkeren te realiseren. De grond is in het bezit van de gemeente. De tekening van de voorkeursvariant laat zien dat het zwembad een deel van Stationspark III gebruikt. In de uitwerking zal het zwembad binnen het plangebied moeten worden verwerkt. Het college wil niet investeren in een buitenbad voor warme dagen. Dat zou volgens hen ‘de balans nog verder uit evenwicht brengen’. “De opgroeiende jeugd is een relatief mobiele groep, die bij warmere dagen zonder problemen terecht in de omliggende gemeenten zoals Papendrecht. Door geen buitenbad toe te voegen wordt een aanzienlijke stijging van de investering (+ € 4,5 miljoen) en het exploitatietekort (+ € 400.000) voorkomen”, bericht het college, die ervan uit gaat dat alleen jongeren een buitenbad gebruiken.

Tekst gaat verder onder kaart.

Dorpsbad ‘royaal’
Er liggen vijf scenario’s, die de raad worden voorgelegd. Daarin ontbreekt in allen de aanleg van een nieuw buitenbad met een ligweide. Het college heeft als voorkeursscenario ‘een dorpsbad’ type royaal (pagina 80 uitleg gemeente- red.) en vraagt de raad in te stemmen met het verkennen van een exploitatie door een in de regio werkzaam sportbedrijf. Onder type royaal verstaat het college twee bassins, van 15,4 bij 25 meter en 10 bij 15 meter. De zogeheten perrons er omheen zijn wat ruimer. Met een vaste tribune is het zwembad geschikt voor regionale wedstrijden. Daarmee hebben de verenigingen dezelfde faciliteiten als nu in De Lockhorst. Voor het Sliedrecht van 2023 is het zwembad aan de royale kant, door de geplande uitbreiding is de accommodatie passend voor de gemeente in 2040. Dit scenario heeft volgens het college een licht positief effect op de beweegarmoede in Sliedrecht. Zwem- en polovereniging Door Water Fit (DWF) wil graag een ruimer bad (met acht in plaats van zes banen – red.). En wat zijn de wensen van onderwatersportclub Moby Dick? De verenigingen verwachten groei. Zeker is dat zij een verenigingsruimte willen. Realisatie van type Royaal gaat naar verwachting 9,5 tot 11,5 miljoen euro kosten.

Werk aan de winkel
Naar verwachting volgende maand, in maart 2024, komt er een raadsvoorstel voor een voorbereidingskrediet van € 450.000,–. Dinsdag 23 april 2024 zou het tot besluitvorming moeten komen volgens een stuk van de gemeente Sliedrecht. De bedoeling is dan in 2024 / in 2025 met een schetsontwerp te komen, gevolgd door een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Verder worden onderzoeken en procedures doorlopen en een investerings- en exploitatiebegroting opgesteld. Tegelijkertijd ook de verkenning van beheer afgerond en krijgt de raad een raadsvoorstel om te besluiten om te investeren. 

Uiterlijke startdatum
Het college heeft haast met de bouw van een nieuw zwembad (over zaalruimte e.d. wordt niet gesproken – red.), omdat de subsidie van 21 miljoen die is verstrekt door het rijk voor de noord-zuid verbinding (naar toekomstige woonwijk Sliedrecht-Noord) niet in gevaar mag komen. “Op basis van die plannen heeft de Rijksoverheid eind 2022 besloten een subsidie te verlenen voor de verbinding. Aan de subsidie is een uiterlijke startdatum verbonden van 2027. Deze startdatum maakt het nu nemen van een besluit over het plan voor de verbinding (tracé en oplossingen voor de voorzieningen) en het beschikbaar stellen van een voorbereidingsbudget noodzakelijk gezien de vele nog te doorlopen procedures en planuitwerkingen”, aldus het college in het raadsvoorstel. De afbraak van het complex De Lockhorst wordt door verschillende inwoners als kapitaalvernietiging gezien. Het college zegt bij het in stand houden van het complex voor een grote kostenpost te komen. Als De Lockhorst niet wordt gesloopt, krijgt de gemeente volgens het college een (structurele) kostenpost. Er rust op De Lockhorst in 2028 nog een boekwaarde van ongeveer € 4,4 miljoen. “De wens tot een nieuwe verbinding maakt sluiten van de Lockhorst noodzakelijk. Dat betekent dat de afboeking van de boekwaarde veroorzaakt is door de nieuwe woonwijk met een nieuwe verbinding. 

16 gedachten over “Nieuw zwembad gaat veel geld kosten en tijd dringt; college wil in 2026 bouwen”

 1. Met veel projecten worden de aannemingssommen vaak veel duurder dan gepland…dus als iets begroot is op 48 miljoen kun je gerust zeggen dat er zeker 10 miljoen over heen gaat!!! Dus begrens vooraf het zgn meerwerk om geen onnodige verassingen te verkrijgen. De burger moet dat nml betalen.

 2. In plaats van een brug over de A15 zou een tunnel prima volstaan en uit kunnen komen naast de Lockhorst. Dan behoud je de sporthal, het zalencentrum, het restaurant en het buitenbad (met ligweide). Onze burgers verdienen niet minder, zeker nu die nog verder groeit. En ja, het huidige zwembad mag een opknapbeurt voor verduurzaming en modernisering.

 3. In een van de reacties lees ik : “Dat bepaalde belastingen omhoog moeten”.
  Sinds 5 jaar stijgt de OZB meer dan voorheen. In 5 jaar tijd betaal ik ruim 30% meer OZB. Reken maar dat het eind nog niet in zicht is….
  In een andere reactie staat dat er ongeveer 40 miljoen nog niet gedekt is. Snapt u wat ik bedoel.
  En ik kan het niet bewijzen maar het zou mij niet verbazen dat het eventueel ‘bouwklaar’ maken van de grond in “noord” veel meer gaat kosten dan verwacht gezien het label ‘8’ op de schaal van ’10’.
  Raad, bezint eer ge begint.

 4. Het is opmerkelijk dat er zoveel geld wordt geïnvesteerd in een nieuw zwembad, terwijl het huidige bad met een paar miljoen kan worden verduurzaamd. Het lijkt me belangrijk om bij het bouwen van een nieuwe wijk rekening te houden met de behoeften van de toekomstige bewoners, inclusief het zwembad. Geef het beschikbare geld uit op een doordachte manier, zoals we zelf ook zouden doen. Maar het gaat hier allemaal om een dubbele agenda. Geef een mooi zwembad niet zomaar op! Buurgemeente zitten echt niet te wachten op Sliedrechtse zwemmers ze hebben het druk genoeg in de zomer.

 5. Renoveert gewoon het oude zwembad en alles er om heen.zoals het nu is ,zijn wij als sliedrechters zeer tevreden.laat sliedrecht maar gewoon zo blijven.voor wie zijn al die veranderingen?alleen maar eigen belang van sommige personen.en wij zijn hier weer de dupe van .bedankt.

 6. Volgens mij realiseren sommige mensen zich niet dat als gemeente investeert in een niet rendabel zwembad, dat er dan bezuinigd moet worden op andere voorzieningen en/of dat bepaalde belastingen hierdoor omhoog moeten.

 7. Wie jaagt zij. Eigen jeugd het dorp uit om te gaan zwemmen totaal ontspoort beleid in ons dorp ik weet niet wat er in gemeente raad heerst maar dit kan echt gewoon een buiten bad en niet anders wij geven niet op

 8. Als elke gemeente er zo over denkt dat je voor een buiten bad naar je buur gemeente moet gaan, dan eindigen we misschien wel in Groningen en Maastricht.

  Is dit nu een soort van struisvogel politiek of gewoon dom en kortzichtig.

 9. op de plaats van de skeeler/ijsbaan, staat nu de nieuwe lokatie voor Merwede/Multiplaat en een park met trapveld ingetekend.
  Nergens komt er een nieuwe lokatie voor de skeelervereniging terug in de plannen.
  Zou zonde zijn als deze club met 120 leden verdwijnt.

 10. Het lijkt er op dat ons college al enige tijd het spoor bijster is. De relatie met onze buurgemeente is verstoord.
  Even snel rekenen: afboeken 4,4 miljoen, nieuwbouw zwembad 11,5 miljoen, kosten Flyover e.d. 48 miljoen. Bijna 55 miljoen. Een kostenoverschrijding van 50% zoals te doen gebruikelijk door de slechte afspraken die het college altijd maar weer weet te maken. De bodem in Sliedrecht Noord is minder geschikt om te bouwen. Misschien is dat nog een understatement. Dus bouwen is nog steeds een vraagteken en straks mis je daardoor de 21 miljoen subsidie. Voor het bouwen zijn waarschijnlijk al afspraken gemaakt met bevriende aannemers, dus 21 miljoen gaat het sowieso kosten. Voorfinancieringskosten? Straks krijgen de inwoners de rekening gepresenteerd en zijn Jan de Vries en Ton Spek gevlogen naar een functie elders. 75 miljoen voor rekening van 26.500 inwoners? Kom, laat ik er eens 25 miljoen naast zitten :). Ik win liever de staatsloterij.

 11. Gewoon een zwembad met buiten bad normaal toch zeker en waar blijven onze voetbal velden al meer dan 10 jaar bezig de hele gemeente raad moet zich schamen hiervoor

 12. De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam zal waarschijnlijk terughoudend zal zijn om na het recente debacle rondom het asielzoekerscentrum (AZC) samenwerking te zoeken met Sliedrecht voor de bouw van een gezamenlijk zwembad. Deze situatie heeft de relatie tussen onze gemeenten onder druk gezet, en het is begrijpelijk dat dit invloed kan hebben op toekomstige samenwerkingsprojecten.

  Als Slydregt.NU zijn wij sterk voorstander van de realisatie van zowel een binnenbad als een buitenbad, voorzien van een ligweide. Dit sluit aan bij de behoeften van een groeiende gemeenschap. Met de ambitie om te groeien naar een inwonertal van 35.000 – wat voor ons de maximale capaciteit vertegenwoordigt – is het cruciaal dat de voorzieningen binnen onze gemeente meegroeien en voldoen aan de verwachtingen en behoeften van onze inwoners.

  Het huidige voorstel voor een ‘zwembad Royaal’ komt niet overeen met de visie en ambitie die wij als Slydregt.NU voor ogen hebben. Dit toont naar onze mening een gebrek aan ambitie en visie van het huidige gemeentebestuur. Het is hoog tijd dat er een bredere discussie wordt gevoerd over de toekomstige demografie van Sliedrecht en de schaal waarop onze gemeente mag groeien.

  Bovendien ondergraaft het raadsvoorstel één van de belangrijkste argumenten voor de realisatie van de Noord-Zuidverbinding, namelijk het veiliger maken van de route voor kinderen die van zuid naar noord fietsen. Als onze kinderen nu naar Papendrecht moeten uitwijken voor zwemfaciliteiten – wat evenmin zonder gevaren is – dan verliest het argument voor een Noord-Zuidverbinding aan kracht. Het is mogelijk om via bestaande routes, zoals de Stationsweg en het viaduct over de A15, het Noord-Oost-Kwadrant van Sliedrecht-Noord te bereiken.

  Wij roepen op tot een heroverweging van de plannen en pleiten voor een aanpak die recht doet aan de groei en ontwikkeling van onze gemeente, met voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van alle inwoners.

  Met vriendelijke groet,
  Mark Jongeneel
  Fractievoorzitter Slydregt.NU

 13. Verschillende politieke partijen hebben ons aangegeven dat ze voor een binnen- en buitenbad zijn met een ligweide.
  En mensen helemaal niet naar Papendrecht willen doorsturen.
  Het is een misvatting van het college dat alleen jongeren gebruik maken van het buitenbad.
  Wij hebben daar als redactie in de afgelopen jaren een ander beeld over gekregen, namelijk dat ook ouderen profiteren van het heerlijk buiten zwemmen op een zomerse (ochtend)dag.

 14. De eventuele sloop van het bestaande zwembad ( afboeken boekwaarde 4,4 miljoen ) en nieuwbouw van een veel kleiner zwembad ( 11,5 miljoen ) kan niet los worden gezien van het totale plan voor heel Sliedrecht.
  Onder andere de Noord-Zuid verbinding ( flyover) met alle gevolgen van dien voor het verkeer en de kosten daarvan ( 48 miljoen ) Het verdwijnen van het zalencentrum, omdat het college daar geen gemeentelijke taak meer inziet . Enzovoort.
  Eén ding is duidelijk : het college gaat met volop stoom verder . Men begint zelfs nog méér haast te krijgen. Logisch, want anders kan men fluiten naar de subsidie van 22 miljoen van Hugo de Jonge.
  Dan hou je nog 40 miljoen over om te dekken. Dat zal moeten worden opgehoest door de huidige inwoners en de bewoners van de huizen van Sliedrecht Noord als daar ooit gebouwd zou gaan worden.
  Dit is een project dat alle Sliedrechtse mogelijkheden ver te buiten gaat.
  Hopelijk komt de maatschappelijke en politieke discussie nu eens een keer écht op gang.
  In dat verband ben ik zeer benieuwd wat de verschillende politieke partijen hebben laten weten aan Sliedrecht ’24.

 15. Er moet volgens mij wel een buitenbad met ligweide komen.
  Zwembad in Papendrecht barst al uit zijn voegen.
  Waarom niet de gemeente Hardinxveld erbij betrekken?
  Samen een nieuw zwembad met buitenbad en ligweide bouwen.
  De kosten delen en iedereen tevreden misschien.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld