Mogelijkheid om mee te praten over Omgevingsvisie in gemeenteraad

SLIEDRECHT – Je kunt maandag 15 november 2021 tijdens een beeldvormende vergadering van de Sliedrechtse gemeenteraad meepraten over de Omgevingsvisie en het Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2022-2030 en je hoeft je daarvoor niet vooraf aan te melden. De openbare bijeenkomst in de tijdelijke raadzaal in partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1, begint om 20.00 uur. 

Dit is één van de voorgenomen Noord-Zuid-verbindingen tussen de Thorbeckelaan, achter de Lockhorst aan met aansluiting op de Sportlaan. “De woningen in Sliedrecht beneden de A15 en in Sliedrecht Noord zijn met een nieuwe verkeersverbinding met elkaar verbonden. De nieuwe verkeersverbinding vormt de noordelijke entree van Sliedrecht en de Stationsweg is aanmerkelijk ontlast van doorgaand verkeer”, stelt de gemeente Sliedrecht. (Kaart Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2022-2030)

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2022 in werking en gaat veel bestaande wetten in onze leefomgeving vervangen. Het moet tegelijkertijd ook meer snelheid, flexibiliteit en samenhang brengen. 

Verplicht
In de wet wordt het oude instrument ‘structuurvisie’ vervangen door de ‘omgevingsvisie’, waarin al het beleid voor de fysieke leefomgeving is geïntegreerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over beleid voor water, milieu, verkeer en vervoer en sociaal-maatschappelijke aspecten. Elke gemeente is verplicht uiterlijk 1 januari 2024 een omgevingsvisie vast te stellen. Het belang echter om deze nu toch vast te stellen is dat de structuurvisie in Sliedrecht is verlopen en er daarmee volgens het college een natuurlijk moment bestaat om de Koers 2030 ruimtelijk te continueren. 

Harde plancapaciteit
Rond 21.15 uur gaat het in de raad over het Programma Ruimtelijke Vernieuwing 2022-2030. In de afgelopen raadsperiode zegt de gemeente Sliedrecht al belangrijke stappen te hebben gezet voor het ruimtelijk perspectief van Sliedrecht richting 2030. “In het Uitvoeringsprogramma Wonen hebben we de ambities vastgelegd om 2.500 woningen tot 2040 te bouwen. In de Koers 2030 is dit verder ingevuld door harde plancapaciteit te willen realiseren voor minimaal 2.000 woningen tot 2030, waaronder de ontwikkeling van Sliedrecht Noord. In de Omgevingsvisie is dit plaatje planologisch ingekleurd en vertaald naar een aantal ontwikkelingsgebieden. In dit Programmaplan ruimtelijke vernieuwing 2022-2030 wordt een vervolgstap gezet naar realisatie van deze ontwikkelingen”, schrijven de wethouders Ton Spek (CDA) en Ed Goverde (PvdA) van Ruimtelijke Vernieuwing.  

2 gedachten over “Mogelijkheid om mee te praten over Omgevingsvisie in gemeenteraad”

  1. In deze tekening gaat de weg niet áchter het zwembad De Lockhorst om, maar er dwars dóór. Automobilisten moeten dus wel hun zwemdiploma hebben.
    Trouwens : ook de sporthal De Stoep is weggetekend ( daar komt een flatgebouw ) , de moskee, Wilhelmus……………….

Plaats een reactie

*=Verplicht veld