Japans restaurant Oishi Fusion

Mogelijk privacy coördinator zonder ervaring aan de slag

SLIEDRECHT – Geen privacy coördinator of een privacy coördinator zonder ervaring. Dat is de keuze waar de gemeente Sliedrecht voor staat, blijkt uit een College Informatiebrief (CIb). “Omdat, gezien de geringe respons, de verwachting is dat we een privacy coördinator zonder ervaring aan moeten nemen, zal direct aansluiting gezocht worden bij het regionaal overleg privacy coördinatoren”, schrijft burgemeester Bram van Hemmen (CDA) aan de gemeenteraad. 

Burgemeester Bram van Hemmen (CDA) van de gemeente Sliedrecht. (Foto gemeente Sliedrecht)

Om de aanbevelingen toch snel voor het zomerreces te kunnen oppakken zal volgens Van Hemmen, via externe inhuur, een ervaren senior-trainee starten met het oppakken van de aanbevelingen. Van Hemmen: “Zij zal tevens zorg dragen voor een korte training van en ‘warme overdracht’ naar de medewerker/ster die waarschijnlijk medio oktober in dienst treedt van onze gemeente.”

Stilgelegen
Geconcludeerd wordt dat rondom de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verschillende stappen zijn gezet in de implementatie van de AVG, maar dat daarna door het ontbreken van een privacy coördinator de verdere implementatie bij de gemeente Sliedrecht nagenoeg heeft stilgelegen. “In een memo aan de gemeenteraad dinsdag 7 mei 2019 is aangegeven dat, omdat we niet beschikken over de kennis voor verdere implementatie van de AVG, we onvoldoende invulling kunnen geven aan die implementatie”, aldus Van Hemmen. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld