Meerderheid raad stemt in met miljoeneninvestering in Sliedrecht Buiten

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De raad van de gemeente Sliedrecht heeft woensdagavond 29 mei 2024 in meerderheid ingestemd met onder andere een investeringskrediet van € 18.200.000,– ten behoeve van de ontwikkeling van sportcomplex Sliedrecht Buiten én met de ophoging van het bestaande investeringskrediet voor de aankoop van grond met € 1.620.000,– voor de aanschaf van alle benodigde kavels. Slydregt.NU miste de onderbouwing voor de bedragen en stemde tegen. PRO Sliedrecht stemde met de aanwezige leden voor het eerst in met bouwen in Sliedrecht-Noord. Het college vond dat ‘de eerste stap nu over het spoor gezet kan worden’. 

Zorgen bij de SGP-ChristenUnie over de financiën van de voetbalvereniging. Raadslid Jan Pieter Verweij (SGP-ChristenUnie) is hier aan het woord. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Naast de verplaatsing van sportverenigingen naar Sliedrecht Buiten wordt ingezet op openbaar sporten, recreëren en een baggerjungle. Daarnaast draagt het project bij aan de ambitie voor de ruimtelijke vernieuwing. De realisatie van het sportcomplex is volgens het college de eerste fase van de groei van Sliedrecht door de ‘sprong over het spoor.” 

Financiën v.v. Sliedrecht
“Het heeft dan wel niet direct met het investeringskrediet voor het sportpark te maken, maar de financiële zorgen zoals geuit door de Voetbal, houden ons als SGP-ChristenUnie fractie ook wel bezig. De Voetbal heeft een belangrijke maatschappelijke en sociale rol voor Sliedrecht. Dat moet er na de verhuizing natuurlijk ook nog zijn”, sprak raadslid Jan Pieter Verweij (SGP-ChristenUnie), “Mijn fractie, en die van PRO-Sliedrecht, hebben hier technische vragen over gesteld en vorige week lag daar ook nog eens een stukje onderzoeksjournalistiek van Sliedrecht24 die alle kosten overzichtelijk op een rijtje zet. Daarin wordt ook de conclusie getrokken dat het huishoudboekje van de voetbal niet op orde is. De voetbalvereniging krijgt maar een derde van de kosten gedekt vanuit de contributie.” De fractie van de SGP-ChristenUnie maakt zich volgens Verweij hier echt wel zorgen over. Verweij: “Natuurlijk gaat de gemeente niet over het huishoudboekje van een vereniging, maar als er zoveel gemeenschapsgeld ingestoken wordt, staat daar toch wel tegenover dat de juiste maatregels genomen worden om het eigen huishoudboekje op orde te maken? Graag horen wij van de portefeuillehouder of hij dit ook zo ziet en of deze afspraken ertoe leiden dat op termijn weer gewoon huur betaald wordt en verkapte steun weer verdwijnt?” 

Opgave en kansen
Het CDA denkt dat de kosten hoger gaan uitkomen er een extra krediet aanvraag gaat komen. Raadslid Martin van Rossum (VVD) vond dat ook stap twee gezet moet worden. “Want wie ‘a’ zegt ook ‘b’ moet zeggen. We kunnen niet alleen een bestemmingsplan vaststellen en dan het college niet de middelen meegeven om dit ook te realiseren. Het is een gigantisch bedrag. Maar wij zijn bereid om dat te investeren in een goede sportvoorziening voor de voetbal, de tennis en de sportschool. Nu is het tijd voor actie. Ga aan de slag met de realisatie van dit sportpark. En werk aan de verbetering van het vertrouwen”, aldus Van Rossum, die vertelde vooral te willen kijken wat de rol van de gemeente is. “We moeten ons er ook bewust van zijn die we niet in eigen hand hebben”, stelde Van Rossum, bijvoorbeeld als iets bij de Raad van State komt te liggen. Van Rossum sprak van ‘een grote opgave’ en ‘kansen’. Van Rossum: “Iedereen voelt de druk om dit tot een goed einde te brengen!” PRO Sliedrecht vond dat het voorstel geen voltooid beeld geeft wat dit de gemeente gaat kosten. “We zijn ons er van bewust dat er mogelijk een aanvullend voorstel komt”, aldus Van Rossum. 

Bijpraatsessies en geld
Wethouder Ton Spek (CDA) van Programma Ruimtelijke Vernieuwing en project Sliedrecht Buiten kwam met een reactie na het eerste termijn in de raad. “Dit investeringskrediet ziet toe wat we in het bestemmingsplan kunnen realiseren. Met dit bedrag zouden we het moeten kunnen doen. En wat daarna komt dat zien we later”, lichtte Spek toe. De wethouder wil ook bijpraatsessies houden, maar over de vorm was hij nog niet uit. De investeringen in v.v. Sliedrecht ziet Spek niet als ‘zonde van het geld’: “De ondersteuning die wij bieden, de verplichting die we zijn aangegaan en nog altijd de ondersteuning moeten bieden tot zij op de nieuwe locatie zijn. Eén van de afspraken is dat de afspraken uit het verleden staan. Ook voor de komende jaren staan niet ter discussie. Die willen we na komen. Cruciaal en uitgangspunt is dat sportvereniging vitaal zijn met een gezonde financiële positie, een goede boekhouding.” Spek vond ook dat verenigingen zelf daarin een grote rol spelen, als het gaat om financiering. Bijvoorbeeld voor hun accommodatie. Of is er hulp nodig. 

Instemming
Na een schorsing maakte fractievoorzitter Mark Verheul (PRO Sliedrecht) in tweede termijn bekend zich zorgen over betaalbaarheid en haalbaarheid. “We stemmen in met het raadsbesluit en dus met de bedragen”, aldus Verheul. Het is de eerste keer dat PRO Sliedrecht instemt met bouwen in Sliedrecht-Noord. De VVD benadrukte nog eens blij te zijn met de stap die kan worden gezet. Raadslid Van Rossem gaf PRO Sliedrecht een compliment voor de ‘flexibiliteit’. 

11 gedachten over “Meerderheid raad stemt in met miljoeneninvestering in Sliedrecht Buiten”

 1. @ Marcel Bogaert
  Dat is zo logisch als het maar zijn kan. Als er verkiezingen zijn hebben ze mooie praatjes.
  En daarna doen ze hun eigen zin . Uit spraak van ene hooghartige wethouder wij van de gemeente weten wel wat we doen.Politiek wantrouwen het dat in de volks mond.

 2. Goed zo, eindelijk vooruitgang. Die paar geeutrofieerde slootjes en uitlaatveldjes voor koeien kunnen we écht wel missen.

 3. Maar Kees deze prijsklasse is onbetaalbaar en 2500 woningen is veel. Er is ook vergrijzing.

  En op plek voetbal en tennis komen kantoren. Vind u het niet erg dat er zoveel groen verdwijnt?

  Groen is toch mooi?

 4. Meneer Boer, ik zou graag eens kennismaken.
  Ik begrijp niet voor wie u toch al die huizen nodig heeft?

 5. ‘Groen is er al meer dan voldoende’……. zei iemand. Waar dan in en om Sliedrecht? Vergelijk Sliedrecht met enig ander dorp of stad in de Randstad en trek je conclusie….’Bouwen aan groen!!’ ‘Groen vóór steen’. De leefbaarheid van Sliedrecht is ernstig in het geding.

 6. De verontrustende inwoners hebben ingesproken, ingezonden brieven geschreven, actie gevoerd noem maar op. Dan is soms iedere keer bij de raadsvergadering aanwezig zijn net teveel.
  Een gemeente zou trots moeten zijn op deze betrokkenheid van de inwoners die een andere kant hebben laten zien als zij besloten hebben. Nu blijft de verdeeldheid overeind.

 7. Maar waarom zit de zaal niet vol met verontrustende bewoners?
  Vanaf het begin aanwezig zijn bij de plannen en de vergaderingen laat zien dat je ergens betrokken bij wil zijn.

 8. Als je kijkt naar de tonnen welke Elektra hebben gekost is dat een slecht voorbode!

 9. Als het zwembad en de voetbal gaan verhuizen wordt op de plek waar deze nu gevestigd zijn het grondwaterpeil verhoogd door het waterschap. Hierdoor zullen honderden, hele mooie, oude bomen, verzuipen. Deze bomen zijn niet ziek.
  Waarom gaan de kantoren niet naar Noord en laten we de voetbal en het zwembad op de mooie plek zitten waar ze nu zijn, onder de bomen, beschut?
  Waarom komt ook voor deze megalomane plannen geen bindend referendum?
  Is de politiek daar bang voor?
  Mensen ga in 2026 lokaal stemmen!

 10. Ik zoek naar woorden hiervoor…..
  Het is in ieder geval een gemeenteraad die burgers niet serieus neemt.
  Alle moeite gaat steeds de prullenbak in.
  Van Pro Sliedrecht is al helemaal niks van te begrijpen.

 11. Schandalig ik heb er geen woorden voor de enige die ruggengraat heeft gehad is Slydregt.NU.

  Schandalig dat daar alle bomen verdwijnen voor kantoren.

  En al dat gelieg en bedrieg. In Brabant weten ze hoe om te gaan met boom onderhoud.

  Voor mij een zwarte bladzijde voor Sliedrecht.

  🌳

Plaats een reactie

*=Verplicht veld