Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Lokale partij Geduld-2.0 wil meer weten van WOB-verzoek watertorenterrein

SLIEDRECHT – Fractievoorzitter Gerrit Venis (Geduld-2.0) heeft (aanvullende) vragen aan het College van B & W gesteld naar aanleiding van een ingediend WOB-verzoek. Hij wil het complete dossier, dat aan de aanvrager beschikbaar wordt gesteld, krijgen. 

Gerrit Venis (Geduld-2.0) wil meer weten en aanvullende stukken krijgen in verband met het WOB-verzoek. (Foto Geduld-2.0)

In de gemeenteraadsvergadering 21 april 2020 stelde Venis mondelinge vragen over een ontvangen WOB-verzoek van een omwonende van het Watertorenterrein. “Een van de aanvullend gestelde vragen was of een bepaald, nader aangeduid document ook zou worden toegevoegd aan de documenten, die op basis van het verzoek aan de verzoeker zouden worden overhandigd. Begrijpelijk dat de wethouder die vraag toen niet kon beantwoorden. Het dossier moest immers op dat moment nog worden samengesteld. Aannemend dat – de al verlengde termijn van reageren, uiterlijk 16/17 mei 2020 is ruimschoots verstreken – de verzoeker de beschikking heeft over de gevraagde gegevens, stel ik o.a. daarover vragen”, legt Venis uit.

Vragen
Venis wil onder meer weten hoe het verzoek luidde op basis van de WOB van de omwonende van het watertorenterrein, zoals hij duidde bij zijn mondeling vragen. “Is het u gelukt om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen aan het WOB-verzoek te voldoen? Zo ja, kunt u me dan de specifieke data noemen waarop u stukken aan de verzoeker hebt aangeleverd? Zo nee, wat is daar dan de oorzaak van en hebt u bij deze late (mogelijk te late) aanlevering voldaan aan de daarvoor geldende wettelijke bepalingen?”, stelt Venis. Hij wil ook weten of aan de stukken ook het vertrouwelijk besluit van het college d.d. 10 januari 2017, onderwerp Kaders Watertorenterrein, zaaknr. 1773547, is toegevoegd. Venis: “Zo ja, kan dit vertrouwelijk besluit (dat niet terug te vinden is in de besluitenlijst van die datum) ook beschikbaar worden gesteld aan de raad? Zo nee, waarom niet?” Venis vraagt het college of zijn partij Geduld-2.0 en de overige raadsleden, die daar behoefte aan zouden hebben, kunnen beschikken over het complete dossier dat aan de aanvrager beschikbaar is of wordt gesteld.

1 gedachte over “Lokale partij Geduld-2.0 wil meer weten van WOB-verzoek watertorenterrein”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld