Komende jaren veel meer oudere inwoners in Sliedrecht verwacht

door Peter Donk
SLIEDRECHT – In Sliedrecht is één of de vijf inwoners 65 jaar of ouder. De komende jaren wordt verwacht dat het aantal ouderen flink gaat toenemen. Sliedrecht gaat vergrijzen. De gemeenteraad van Sliedrecht keek maandagavond 13 september 2021 samen met mensen uit het veld en ambtenaren vooruit naar een ’toekomstige Seniorenvisie’. 

De tijdelijke raadzaal in partycentrum De Lockhorst was voor deze vergadering niet alleen gevuld met raadsleden, maar ook met ‘mensen uit het seniorenveld’. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Het afgelopen jaar zijn er verschillende gesprekken gevoerd met gemeentelijke partners in Sliedrecht. Organisaties, personen en instellingen in Sliedrecht. Daaruit zijn verschillende zaken al duidelijk geworden. Er is al een goed beeld. In Sliedrecht zijn veel zaken binnen het sociaal domein (zoals  zorg) al goed geregeld, voorzieningen en punten om informatie te ontvangen. De aanwezigen gingen na een presentatie in groepen in gesprek. Het college brengt de Seniorenvisie in het eerste kwartaal 2022 in de raad voor besluitvorming. Dat is nog voor de gemeenteraadsverkiezingen, die half maart 2022 worden gehouden. 

2 gedachten over “Komende jaren veel meer oudere inwoners in Sliedrecht verwacht”

  1. Raar woord eigenlijk: senioren. Lijkt mannelijk terwijl er meer vrouwelijke senioren zijn. Laten we die voortaan maar senorita’s noemen. Senioren en senorita’s, klinkt gezelliger.

    En inderdaad heel bijzonder: de babyboom gaat naar de 70 jaar en heel gek, dat weten we al minstens 50 jaar. Je ziet vaak zulke onderzoeken met uitkomsten die iedereen al weet. Maar ik zie in dit voorstel alleen de hulp aan thuiswonenden. Kunnen we het niet leuker maken?

    Voorstel: We maken van Sliedrecht Noord een senioren/senorita’s omgeving met een grote plas in het midden en veel, heel veel groen en weinig wegen. We zetten daar een vestiging met hulpverleners, huisartsenpost en tandartsenpost neer en natuurlijk een bioscoop, theater, dansschool etc. want dat zijn ze gewend van vroeger. Natuurlijk zijn ze jaren 60/70 gekleed, hebben lang haar en je hoort overal muziek uit die tijd. Uiteraard woont men in terraswoningen met minimaal een tuintje van 40 m2. Geen flats of zo.

    Voordeel: je bent zomaar 6000 mensen kwijt, die laten een huis achter voor de ‘jeugd’ en je bereikt meteen ruim je doelstelling van 2500 huizen.

    Wat ik ermee wil zeggen: denk eens niet in hulpverlening maar verzin iets dat ook leuk en aantrekkelijk kan zijn.

  2. 1 op de 5 ouder dan 65 jaar. Als je al een jaar ingesprek bent en volgens het bericht goed geregeld is in Sliedrecht, dan heb ik mijn bedenkingen daarbij. Regeren is vooruit zien en dat doe je, als het goed is, minimaal 10 jaar vooraf. Dan kan je zaken voorbereiden en.op het juiste moment regelen cq gereed hebben. Als je ziet dat ouderen zou lang mogelijk thuis willen cq moeten wonen en de huishoudelijke hulp voor 3 uurtjes per werk via de WMO een wachtlijst hebben van minimaal 3 maanden of zelfs een stop. Is dit beleid!!!!. Het is gemakkelijk om te zeggen we komen personeel tekort. Vacatures lees je niet in het Kompas of andere kranten. Dat ouderen langer thuis moeten cq willen wonen is al jaren bekend maar inspelen voor hulp om dit te realiseren is men kennelijk weer vergeten.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld