Kermis terug op Burgemeester Winklerplein

SLIEDRECHT – In 2015 en 2016 keert de kermis weer terug op het Burgemeester Winklerplein. Dat meldt de gemeente Sliedrecht woensdag 19 augustus 2015. De aanbeveling komt van het college van B&W na onderzoek naar een toekomstbestendige locatie voor de kermis. Volgens de gemeente bleek uit het onderzoek, dat het Winklerplein op dit moment de enige geschikte locatie voor een volwaardige kermis is. Na de kermis in 2016 volgt een evaluatie.

Uit het onderzoek trok de gemeente de conclusie, dat de weekmarkt op het Burgemeester Winklerplein kan blijven. (Foto Bob Rekelhof)

Wethouder Len van Rekom: “Na een moeilijke, maar zorgvuldige afweging kunnen we melden dat de kermis kan terugkeren op de plek waar die volgens veel Sliedrechters thuishoort: het Burgemeester Winklerplein. We hebben daarbij goed geluisterd naar de bezwaren die de winkeliersvereniging heeft geuit. Samen met hen gaan we bekijken hoe we de overlast tijdens de kermis zoveel mogelijk kunnen beperken.”

Locaties
Bij de vaststelling van het evenementenbeleid in mei heeft de gemeenteraad het college gevraagd een dergelijk onderzoek uit te voeren. In het onderzoek zijn zeven locaties in het centrum van Sliedrecht onderzocht op criteria zoals bereikbaarheid, ruimte, mogelijke overlast en aanwezigheid van stroomvoorziening. Hierin zegt de gemeente Sliedrecht de belangen van omwonenden, winkeliers, kermisexploitanten en de inwoners van Sliedrecht te hebben meegewogen. Uit het onderzoek zou zijn gebleken, dat het Burgemeester Winklerplein de enige geschikte locatie is voor een volwaardige kermis.

Herontwikkeling
De gemeente Sliedrecht wijst het Burgemeester Winklerplein niet aan als vaste kermislocatie voor de toekomst, vanwege de geplande herontwikkeling van het plein. Daarvoor moeten, volgens de gemeente, nog details worden uitgewerkt. Daarnaast wil de gemeente de mogelijkheid open houden, dat de kermis in de toekomst wordt gekoppeld aan de Woondag op de Woonboulevard, waarvan dit jaar op 26 september de eerste editie wordt georganiseerd.

Weekmarkt
Ook heeft de gemeenteraad gevraagd om te onderzoeken of verplaatsing van de weekmarkt van het Winklerplein naar de Kerkbuurt mogelijk een impuls voor de Kerkbuurt zou kunnen betekenen. Omdat de winkeliers aan het Winklerplein en de marktlieden hebben aangegeven de weekmarkt graag op het Winklerplein te houden en er onvoldoende ruimte op de Kerkbuurt is, zegt de gemeente daarom besloten te hebben, dit onveranderd te laten. Over de mogelijkheid van een aanvullende markt op de Kerkbuurt wil de gemeente wachten tot meer duidelijk is bij de uitwerking van de plannen voor de Kerkbuurt.

Vergunning
De kermisexploitant heeft inmiddels een vergunning aangevraagd voor een kermis van 15 tot en met 21 oktober 2015. Op langere termijn is het de bedoeling dat er in de jaren dat er geen Baggerfestival wordt georganiseerd, een kermis komt. Dat betekent dat de volgende kermis in 2018 zou kunnen plaatsvinden.

2 gedachten over “Kermis terug op Burgemeester Winklerplein”

  1. Niemand verder een reactie (nog) op dit bericht? Jammer. Zou zeggen doe het nog. Dit moet toch wat hersens kraken bij voor- en tegenstanders.

  2. Deze periode lijkt me ideaal voor een oktoberfeest waar de lokale horeca op in kan springen. Met een tent naast het oude busstation en een no nonsens beleid van de politie.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld