Jongeneel sr. (Slydregt.NU): ‘Grote zorgen over voorgestelde bestemmingsplannen’

SLIEDRECHT – Slydregt.NU is bezorgd over het voorgestelde bestemmingsplan Sliedrecht Buiten en Stationspark III. “Deze plannen lijken opgesteld te zijn zonder de nodige zorgvuldigheid en overleg, waardoor ze een bedreiging vormen voor de cohesie en toekomstige ontwikkeling van onze gemeente”, sprak burgerraadslid Gert Jongeneel (Slydregt.NU) dinsdagavond 14 mei 2024 tijdens een oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad. 

Burgerraadslid Gert Jongeneel voert dinsdagavond het woord in de gemeenteraad. (Foto uit video gemeente Sliedrecht)

Allereerst ging hij in op de zienswijze van de anonieme reclamant. “Die ons inziens terecht opmerkt dat er momenteel geen samenhang bestaat tussen de verschillende ruimtelijke plannen van onze gemeente. Het idee van een totaal bestemmingsplan verdient serieus onderzoek. De manier waarop het college momenteel te werk gaat, maakt het geheel erg verwarrend en bemoeilijkt een integrale aanpak van de ruimtelijke ordening. In dit verband noem ik de Noord-Zuidverbinding, het verdwijnen van de Lockhorst en het buitenbad, zonder dat de ruimtelijke en financiële gevolgen voor de inwoners duidelijk zijn”, was Jongeneel van mening.

Renovatie
Daarnaast baart de situatie rondom voetbalvereniging Sliedrecht Slydregt.NU grote zorgen. Jongeneel: “Het ontbreken van overeenstemming tussen het college en de vereniging over een mogelijke verhuizing, samen met het beschadigde vertrouwen door een langdurig proces, wijst op ernstige problemen in het beleid. De voetbalvereniging geeft terecht aan dat renovatie op de huidige locatie de snelste oplossing is. Slydregt.NU heeft altijd benadrukt dat de belangen van de voetbalvereniging leidend moeten zijn in toekomstige plannen. Het ontbreken van duidelijke afspraken en financiële onzekerheid rondom renovatie of verhuizing ondermijnt dit uitgangspunt.”

Opgegeven
Verder blijkt uit de voorgestelde plannen volgens Slydregt.NU dat belangrijke aspecten ontbreken, zoals financiën voor een representatieve accommodatie en overeenstemming over de basisinfrastructuur. Jongeneel: “Het is onbegrijpelijk dat de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen terwijl zoveel essentiële punten onbesproken blijven en er nog zoveel onduidelijkheden zijn. Slydregt.NU vraagt zich af of het college wel goed heeft nagedacht over de kosten van hun plannen. Het lijkt erop dat waardevol sportterrein wordt opgegeven en moet wijken voor bedrijventerreinen. Dit terwijl er nieuwe sportterreinen moeten worden aangelegd in een polder waar juist op een andere wijze hogere waterstanden zullen moeten worden gehandhaafd. Dit lijkt opnieuw op een verspilling van geld, waar de toekomstige inwoners van Sliedrecht de rekening voor krijgt gepresenteerd.”

Onaanvaardbaar
“Het meest zorgwekkend is echter de mogelijkheid van een onomkeerbare situatie door de voorgestelde wijzigingen. Als de bestemming wordt gewijzigd, kan dit grote gevolgen hebben voor de voetbalvereniging en de gemeenschap als geheel. Het risico dat de voetbalvereniging gedwongen wordt om akkoord te gaan met plannen waar zij niet achter staat, is onaanvaardbaar”, aldus Jongeneel, “Het wegvallen van een vigerend omgevingsplan in overeenstemming met de bestemming van de voetbalvereniging kan ook de continuïteit van de voetbalvereniging belemmeren. Als de voetbalvereniging na de wijziging van het omgevingsplan langer op dezelfde locatie blijft, zal zij voor eventuele verbouwingen of uitbreidingen een omgevingsvergunning nodig hebben, maar zij bevindt zich dan op een bedrijventerrein. Hoe denkt het college dit op te lossen?”

Niet in overeenstemming
De verhouding met de voetbalvereniging is volgens Jongeneel problematisch. “De bezwaren moge ongegrond zijn, maar ook de verhouding met Hippisch Centrum Alblas getuigt van een teleurgesteld vertrouwen. Het bestemmingsplan is niet in overeenstemming met het “recreatief knooppunt Sliedrecht, visie op inpassing van bos, sportveleden en recreatieve functies” uit mei 2011. Tijdens de verplaatsing van het bedrijf zou het de intentie van de gemeente zijn geweest om rond het perceel van reclamant sport, fiets-, wandel- en ruiterpaden en een visvijver te realiseren. Dit zou reden zijn geweest voor Alblas om in te stemmen met zijn bedrijfsverplaatsing. Er komt nu woningbouw. Ook de bezwaren van Alblas zijn ongegrond”, sprak Jongeneel.

Niet levenslicht
Daarnaast zijn er volgens Slydregt.NU zienswijzen van Sliedrecht Buiten B.V. en Blokland Bouwpartners. Jongeneel: “Slydregt.NU begrijpt dat deze reclamanten met de gemeente samenwerken in het kader van een ontwikkelingsovereenkomst. Slydregt.NU vraagt zich af hoe deze samenwerking verloopt als genoemde partners menen zienswijzen in te moeten dienen betreffende het bestemmingsplan als de ontwikkeling van het bestemmingsplan waar zij en de gemeente bij betrokken zijn nog niet het levenslicht heeft aanschouwt. Hoe is de verhouding met deze toekomstige partners? Ook dit belooft weinig goeds voor de toekomst.”

Essentieel belang
“Het is op grond van het vorenstaande dat Slydregt.NU zich afvraagt of het nu wel zo verstandig is een beperkt bestemmingsplan door te drukken en je stakeholders op technisch af te serveren, terwijl er politiek wel iets van hun argumenten te vinden is. Je moet in de toekomst wel met elkaar verder. Slydregt.NU vraat zich af of het college zich dit wel realiseert. Slydregt.NU is van mening dat het plan prematuur en onvoldragen is”, legde Jongeneel uit, “Tot slot wil ik benadrukken dat deze kwestie slechts een symptoom is van een groter probleem: het gebrek aan duidelijkheid, samenhang en stabiel beleid in de ruimtelijke planning van onze gemeente. Het is van essentieel belang dat het college deze rommelige plannen herziet en zich inzet voor een integrale aanpak die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen en de toekomstige ontwikkeling van Sliedrecht waarborgt.”

1 gedachte over “Jongeneel sr. (Slydregt.NU): ‘Grote zorgen over voorgestelde bestemmingsplannen’”

  1. Zeer terecht gesproken door dhr. Jongeneel sr. Slydregt.nu!

    De zorgen zijn groot gemeenteraad en college B&W.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld