Jeugdlintje voor waardering en motivatie

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht komt als het aan het college ligt met een kinderlintje. “Een jeugdlintje laat zien dat de gemeente Sliedrecht oog heeft voor de positieve maatschappelijke bijdrage die jongeren leveren aan ons dorp”, laat wethouder Hanny Visser-Schlieker de raad weten. 

“In het kader van het beperken van regeldruk en administratieve last is het college van mening dat voor het uitreiken van kinderlintjes geen verordening nodig is”, aldus wethouder Hanny Visser-Schlieker. (Foto Sliedrecht24)

In de oordeelsvormende raadsvergadering van dinsdag 19 januari 2016 staat het plan op de agenda. In het uitvoeringsprogramma college 2014-2018 heeft het college de ambitie aangegeven om een kinderlintje te introduceren.

Waardering
Jongeren worden volgens de wethouder gestimuleerd om zich actief in te zetten voor de maatschappij en hun medemens en trots te zijn op hun prestaties. Visser-Schlieker: “Dit belonen we met een onderscheiding. Jongeren worden zich zo bewust dat ze iets voor anderen kunnen betekenen, in welke vorm ook en dat hun bijdrage op waardering kan rekenen. Daarnaast kan zichtbaar en gewaardeerd succes op jonge leeftijd motiveren, inspireren en een springplank vormen om maatschappelijke functioneren ook op latere leeftijd voort te zetten.”

Aanvraag
Iedere inwoner kan schriftelijk een kind of jongere voordagen bij het college van burgemeester en wethouders. Het jeugdlintje kan worden toegekend aan kinderen en jongeren in de gemeente Sliedrecht tot en met de leeftijd van 18 jaar die gedurende langere tijd of voor een concrete activiteit een bijzondere inzet hebben geleverd. Het jeugdlintje wordt, in principe, uitgereikt op of rond 20 november (Dag van de Rechten van het Kind). De uitreiking vindt plaats door de burgemeester, of bij verhindering, door één van de wethouders.

1 gedachte over “Jeugdlintje voor waardering en motivatie”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld