Initiatiefvoorstel Groen van Prinsterer afgewezen; college krijgt kritiek

SLIEDRECHT – De gemeenteraad sprak besluitvormend woensdagavond 3 juli 2024 over het initiatiefvoorstel van Slydregt.NU rond het ontwikkelen van de bouwlocatie Groen van Prinsterer aan de Frans Halsstraat. Alle partijen stemden tegen het ingediende initiatiefvoorstel op de PvdA en Slydregt.NU na. 

Eind oktober 2023 hebben de initiatiefnemers Joop Keesmaat en Johan Lavooi een studie aan het college gestuurd over betaalbare huisvesting voor jonge starters. De studie bevatte een schetsontwerp met een begroting. (Schets via Keesmaat / Lavooi)

In dat voorstel stelt Slydregt.NU voor opdracht te geven aan het college tot het ontwikkelen van starterswoningen op de locatie Groen van Prinsterer. “Het op te stellen ontwikkelscenario toe te spitsen op starterswoningen en de studie van de initiatiefnemers burgerinitiatief te gebruiken als referentiekader voor vormgeving, prijs, aantallen en de mogelijkheid qua erfpachtconstructie. Het te ontwikkelen scenario voor te leggen aan omwonenden. Voor het overige de route te volgen die is geschetst in de College Informatiebrief van 28 november 2023.” Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. 

Geen steun
De SGP-ChristenUnie blijft bij het eerdere standpunt en de politieke fractie wilde er dan ook ‘weinig woorden aan vuil maken’. Raadslid Matthijs Ippel (SGP-ChristenUnie): “Echter ben ik het tweede termijn oordeelsvormend wel begonnen dat wij als fractie toch graag wat meer duidelijk kregen over het gewicht van dit besluit en dan met name: “wat besluiten we nu wel en vooral wat niet”. Dit zal je dan nog kunnen oplossen om tijdens deze vergadering met een amendement te komen en voorstellen het besluit duidelijker op te schrijven. Echter moet er dan zo veel aan de inhoud nog gebeuren dat we eigenlijk hetzelfde besluit zouden gaan nemen als dat we al gedaan hebben over de GVP-locatie. U begrijpt het waarschijnlijk al, een onnodig amendement… Dit genoemd hebbende kan ik u melden dat wij het besluit van vanavond niet kunnen steunen”, aldus Ippel. 

September
De vertraging is oordeelvormend ook al volgens Ippel voldoende aan bod gekomen. Ippel: “Wel zouden wij als fractie nog willen benoemen dat we uitkijken naar het stedenbouwkundig raamwerk. De betrokken wethouder benoemde al september in de raad, wij hopen dan ook echt dat we het stedenbouwkundig kader in september kunnen bespreken. Deze locatie is bij uitstek de kans om als gemeente zijnde enigszins gemakkelijk wat te kunnen realiseren gezien wij grondeigenaar zijn.” Ippel bedankte fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) voor het debat wat hij los heeft gemaakt over deze locatie. “Ondanks dat wij als fractie SGP-ChristenUnie niet mee kunnen in dit voorstel vonden wij het wel prettig om weer eens te debatteren over dit voorstel”, vulde Ippel aan. PRO Sliedrecht wilde weten of de fractie van Ippel vertrouwen heeft in het tempo van het college. Fractievoorzitter Mark Verheul (PRO Sliedrecht) refereerde aan half december 2023. 

Chagrijn
CDA sprak van ‘een belangrijke locatie’. “De kaders die nu worden voorgesteld zouden de haalbaarheid van het project onder druk zetten door de beperkingen. Wij zullen tegen dit initiatiefvoorstel stemmen”, aldus fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) hoopt dat het punt in september kan worden behandeld. Verheul vertelde dat er binnen de fractie van PRO Sliedrecht behoorlijk wat chagrijn zit hoe het college hiermee omgaat. Dunsbergen wil ook dat er dit najaar meters worden gemaakt. Verheul ergerde zich dat 569 dagen later nog niets is gebeurd. Hij vertelde dat zijn fractie geen goed woord over heeft voor het college wat betreft het handelen op dit dossier. Ook Verheul gaf ook complimenten aan Jongeneel. Verheul hamerde op woningen voor jongeren en senioren; ook zorg is een punt voor PRO Sliedrecht, die het initiatiefvoorstel toch niet kon steunen. Fractievoorzitter Ben van der Plas (PvdA) noemde dat het college niet bepaald voortvarend en sprak zijn steun uit voor het initiatiefvoorstel. “Hier dient zich de gelegenheid aan om goedkoop te bouwen, omdat de gemeente de grondpositie heet. Vandaar dat we ons moeten richten op starters”, aldus Van der Plas, die ‘op zijn leeftijd’ ook senioren niet uit wil sluiten.

Wachten
Fractievoorzitter Mark Jongeneel bedankt voor de steun en reageerde tamelijk geïrriteerd. “Alleen in ‘warme woorden’, ‘in gelul’, kan je niet wonen. We zijn van plan dat dit weer vertraging oploopt. We zitten hier voor de inwoners. Die zien alleen maar vertraging en zeggen ‘jullie lopen alleen maar te lullen in de gemeenteraad’. Wij vinden dat de raad aan zet moet zijn. Er is een schreeuwend tekort aan woningen. Wij willen laten zien dat we luisteren naar de inwoners”, reageerde Jongeneel. De VVD begreep niets van de vertraging waar Slydregt.NU het over had. Jongeneel: “Wat gaan we doen als we eind augustus / begin september nog geen plan op tafel hebben liggen? Wat missen we hier? Geen prioriteiten stellen, geen urgentie. De inwoners hebben niets vernomen van het college! Inwoners horen toch antwoord te krijgen? Dat is toch normaal?” Lokale partijen PRO Sliedrecht en Slydregt.NU drongen aan op een plan eind augustus. De VVD denkt dat als dit initiatiefvoorstel zou worden aangenomen, in september zeker niet kan worden aangenomen. Wethouder Roelant Bijderwieden bevestigde dat het nooit naar het initiatiefvoorstel het college niet bereikte. Bijderwieden streeft naar een voorstel dit najaar. 

6 gedachten over “Initiatiefvoorstel Groen van Prinsterer afgewezen; college krijgt kritiek”

 1. Wie stelt moet bewijzen.
  Waaruit blijkt, dat de SGP/CU “de naaste niet lief heeft”?
  IK meng me niet in de discussie maar stel slechts vast, dat die discussie niet geholpen
  wordt met kretologie en je afzetten tegen een partij over wie je nu een andere mening
  hebt dan vroeger. Een partij, die niet alleen maar samen met anderen in de gemeenteraad
  het plaatselijk beleid bepaalt. Voor zover de wet daar ruimte voor geeft.

  Voor ik ze naar de Kringloopwinkel breng:
  Er liggen hier twee boeken over het functioneren van de Gemeenteraad en de Provinciale
  Staten. Gewoon over wat ze volgens de wet mogen/kunnen en wat niet.
  Daarover wat meer weten kan het aantal reacties over de gemeente en “de regering”
  verminderen. Vooral over wat zij fout doen en hoe dom zij zijn.
  Dat hoop ik voor want dan wordt elke discussie zinniger en opbouwender. En wie wil dat niet?

 2. Mooi dat het is afgewezen, het geld kunnen ze beter investeren in plan noord.
  Dan komen er meer woningen voor iedereen.

 3. Wat een klucht Joop en Johan! Het gaat er steeds gekker aan toe hier in dit dorp ! Dit wordt weer een goudpot voor de projectontwikkelaars ..😉

 4. SGP, ik dacht toch dat jullie Christelijke uitgangspunt is ” gijt zult uw naasten liefhebben”
  Waar blijven jullie dan nu?
  Denk ook eens aan jullie jonge naasten kerkelijk of onkerkelijk die ook graag een eigen huisje willen en ook rechten hebben.

 5. Krijg de indruk dat alles gericht is op de noord-zuid verbinding.
  Op 18 maart 2026 Gemeenteraadsverkiezing, als de lijn van de landelijke verkiezingsuitslag hier wordt gevolgd vanwege inwoners die ontevreden zijn over het College, is een aardverschuiving een feit! Wellicht kunnen dossiers dan nog een andere wending/prioriteit krijgen. Beter ten halve gekeerd dan te heele gedwaald.

 6. Ik heb de vergadering voor een gedeelte online gevolgd.
  Pro Sliedrecht steunt dit toch niet.
  Maar aan de overkant van de Groen van Prinster wonen senioren in een complex.
  We spreken toch over een hele kleine “omgeving”, dan is een buurt toch al “gemixt”! Perspectief geven aan starters had toch echt bovenaan moeten staan.
  Er wonen rondom de Groen van Prinster al veel ouderen.
  Van Ippel vond het prettig om erover gedebatteerd te hebben.
  Maar daar komen inwoners toch echt totaal niet verder mee!
  Je zit daar toch ergens voor?
  Voor de inwoners!
  Maar dit begrijpt de VVD schijnbaar ook niet.
  Ik vind dat de gemeenteraad en college ontzettend demotiverend werkt voor de inwoners en Sliedrecht.
  Geef eens perspectief!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld