INGEZONDEN BRIEF: Woondeal, Het Groene Hart en Sliedrecht-Noord

Gedeputeerde Anne Koning (PvdA). (Foto Provincie Zuid-Holland)

Onder andere op online krant Sliedrecht24 las ik onlangs het bericht, dat ook Zuid Holland, net als een aantal andere provincies, nu de landelijke Woondeal heeft mede-ondertekend en zich heeft verplicht om tot 2030 zo’n 250.000 nieuwe woningen te bouwen.

Zoals het nu in de berichtgeving stond, lijkt het erop, dat gedeputeerde Anne Koning (ook PvdA) “een draai heeft gemaakt”, maar de zinsnede “ze was eerst tegen bouwen in Het Groene Hart en nu ineens kan er kennelijk meer” is geen citaat van haar, maar een journalistieke interpretatie, die – en dat vind ik jammer – niet correct is.

Nee, de situatie is, dat de Provincie en PvdA gedeputeerde Anne Koning zich – nog steeds – afvragen of Sliedrecht-Noord in de Alblasserwaard wel de meest geschikte plaats is voor grootschalige woningbouw i.v.m. bodemdaling, verhoging van grondwaterpeil, PFAS vervuiling en hoge “ontsluitingskosten”.

Dergelijke details staan sowieso niet in de woondeal, want die gaat alleen maar over het aantal van 250.000 woningen voor 2030 en niet over de locatie van die bouwplaatsen en ook niet over “Het Groene Hart”, waarvoor de provincie dus nog steeds geen toestemming heeft verleend.

Daarbij, zijn we niet de enige gemeente in Zuid-Holland, die met een soortgelijk probleem worstelt, want ook in Alphen aan de Rijn – aan de andere kant van Het Groene Hart – is al jarenlang een vergelijkbare discussie aan de gang over de Gnephoek-polder.

Overigens, er zou in januari 2023 een bevestiging komen van de rijksoverheid over die 21 miljoen Euro MIRT subsidie om versneld een viaduct naar Sliedrecht Noord te bouwen. Daarover heb ik verder nog niets gelezen, dus ik vraag me af of die bevestiging er inmiddels al wel is?

Daarnaast hecht ik er aan, dat de mening van huidige PvdA gedeputeerde Anne Koning correct wordt weergegeven, dat die niet is gewijzigd en dat ze “geen draai heeft gemaakt”, d.w.z. – en letterlijke van haar gehoord – “de vraag is nog steeds of het veenweide gebied ten noorden van Sliedrecht nou echt een ideale plek is om vol te bouwen met woningen; dan neig ik meer naar Het Oog van Hardinxveld tussen de Betuwelijn en de Merwede-Lingelijn”.

Zelf wil en mag ik niet speculeren, dus laten we nu eerst maar de samenstelling van een nieuw provincie-bestuur afwachten.

Wat PvdA en GroenLinks provinciaal willen weet ik ongeveer wel, maar wat een nieuwe speler als BBB wil met onze groene weilanden in de relatief laag gelegen Alblasserwaard, daar heb ik geen idee van.

Afijn, de toekomst zal het leren!

Joop Keesmaat
Afdelingsvoorzitter PvdA Alblasserwaard Zuid
Hardinxveld-Papendrecht-Sliedrecht

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

3 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Woondeal, Het Groene Hart en Sliedrecht-Noord”

 1. Ik respecteer de mening van de heer Keesmaat ten aanzien van zijn uiteenzetting waarom er geen woningen moeten komen in Sliedrecht-Noord en waarin hij de woorden van de PVDA gedeputeerde van Zuid-Holland Mevr.Koning nader uitlegt. Maar ik ben het er niet mee eens.
  Het is wel de zoveelste keer dat hij publiekelijk laat weten een groot tegenstander te zijn van bouwen ten noorden van spoorlijn. Dit wel in tegenstelling tot de PVDA fractie van Sliedrecht die heel wat genuanceerder geluid laat horen dan hun partijvoorzitter.
  Dezelfde uiteenzetting had hij ook jaren terug kunnen geven met dezelfde argumenten toen de wijk De Grienden gebouwd moest worden en Baanhoek-west. Gelukkig maar dat deze wijken er nu zijn.
  Er moeten gewoon woningen gebouwd worden ook in Sliedrecht en binnen de bebouwde kom zijn er weinig of geen mogelijkheden meer of je moet alles heel dicht willen bouwen zonder op de leefomgeving te letten.
  Het is heel makkelijk praten als men zelf een woning heeft maar vergeet dan niet dat heel veel
  jongeren en ook ouderen, ook in de toekomst, graag in Sliedrecht willen wonen.
  Sliedrecht is namelijk ook aantrekkelijk door de directe verbindingen met spoor en RW 15 maar heeft daarnaast goede voorzieningen.
  Doorverwijzen naar de buurgemeenten ,dan moet je daar maar gaan wonen, is een slecht argument.
  Het besluit om te gaan bouwen ten noorden van spoorlijn is met grote meerderheid in de raad aangenomen. Het gaat ook niet om heel de polder vol te bouwen maar om de groenstrook langs de spoorlijn, die ook al niet meer echt als groen bestempeld kan worden gezien alle gebouwen en schuurtjes die er staan.
  Dan nog het laatste, het is aannemelijk dat de woorden van de PVDA gedeputeerde Mevr. Koning anders verstaan zijn. Zij heeft de woningbouw in Zuid-Holland de laatste jaren niet gestimuleerd integendeel, en waar het kon heeft zij de plannen gestagneerd of tegen gehouden en is daardoor ook medeschuldig aan de huidige woningnood. Ik hoop dat dit ook straks niet gezegd kan worden over u als partijvoorzitter voor wat betreft Sliedrecht. Want een bouwstop voor Sliedrecht betekent alleen maar achteruitgang op alle gebied.
  Afijn de toekomst zal het leren!
  Joop de Vries

Plaats een reactie

*=Verplicht veld