Ingezonden brief: Tenen krommend

Iets uit de doeken doen…

Tenen krommend moet je dan als voorzitter van de Ondernemersvereniging Kerkbuurt (OVK) aanhoren hoe er door enkele raadsleden wordt gestunteld over een economische situatie en hoe die wel eens even opgelost gaat worden. Hebben ze enig idee wat zich afspeelt achter elke winkeldeur? Hebben ze de moeite genomen er achter te komen? Zijn ze ooit als raadslid op bezoek geweest? Nee, nooit. En als dan het vorige bestuur zo neergezet wordt, ontplof ik bijna van onmacht. Wat onfair en onjuist !!! Het bestuur van de OVK zou 180 graden gedraaid zijn in een de afgelopen twee jaar ? Zal ik u eens haarfijn uit de doeken doen, hoe het gelopen is? Ja?

Voorzitter Anne de Vries van Ondernemersvereniging Kerkbuurt dindagavond 15 november 2016 in de gemeenteraad. De Vries sprak daar namens de OVK in de gemeenteraad. (Foto Sliedrecht24)

Ja! Lijk ik uit geheel Sliedrecht te kunnen horen. Want er is geen Sliedrechter die dit College van B en W begrijpt. Komtie. Ons vorige bestuur OVK heeft twee brainstormsessies (in de brandweer kazerne) bijgewoond in zijn bestuursperiode (circa 2013/2014) Daar zijn opportunistisch ideeën geuit over “hoe de Kerkbuurt op te knappen” Het vorige bestuur heeft dat bijgewoond, aangehoord, mee naar huis genomen. En geduldig gewacht op een voorstel op papier door de gemeente Sliedrecht, waarmee ze naar hun leden (wij winkeliers) konden. Maar er kwam geen terugkoppeling van de gemeente naar het OVK bestuur. En daardoor konden zij niet doorkoppelen naar hun leden (de winkeliers).

Het bestuur was terecht in die periode na lange tijd uitgeblust. Niemand wilde de functies overnemen, zelfs twee vergaderingen om de vereniging op te heffen, werden té slecht bezocht om die opheffing officieel vorm te kunnen geven. Bijna twee jaar geen Bestuursvergaderingen. Geen Ledenvergaderingen. Geen gesprekken als bestuur met Wethouder van Rekom (VVD). (tja………. misschien ‘gezellig’ op straat). En nu zou het bestuur van de OVK 180 graden gedraaid zijn in zijn mening ???? Nee!

Er was geen mening (geen officiële mening) Dat kan ook niet ….. Want een mening kan alleen officieel zijn na een ledenvergadering met instemming. En aangezien de laatste twee vergaderingen (in de bewuste twee jaar) alleen opheffing op de agenda hadden staan, bestond er geen mening van het bestuur. Hoe komt een VVD fractie lid er dan bij dat de mening van het bestuur 180 graden gedraaid is? Als er geen mening is, kan die niet draaien! We hebben dat zorgvuldig teruggezocht in de verslagen en notulen van onze vereniging, toen wij als nieuw bestuur OVK aan de slag gingen. Nienta, Rien, Nichts gab es, Nothing was there! Van dát bestuursvacuüm heeft de VVD-wethouder handig gebruik gemaakt. En een interpretatie gemaakt die hém uitkwam.

De mening van het nieuwe bestuur OVK is gebaseerd op die van de leden. Enquête bouwstenen voor de Kerkbuurt. Bestuursvoorstel. Ledenvergadering met een stemming. Uitkomst unaniem: Tegen verkeer op Kerkbuurt-oost en vóór ons eigen Meerjarenplan. Ons oude bestuur heeft inmiddels dapper plaatsgenomen als gewoon lid in de vereniging, vergadert gewoon mee, zet zich in zoals elk gewoon lid doet. En dan wordt ons oude bestuur zo voor gek gezet! Om uit je vel te springen!

En dat doe ik ook hier achter mijn PC. Lees maar eens goed hoeveel inzet wij geleverd hebben het laatste jaar. Hoe het gelopen is, wat we bereikt hebben en hoe we soms om de tuin geleid zijn (zie glossy bezwaarschrift). En reageer! En steun ons! Vertel het die zittende raadleden! Vooral ZIJ die met dwang, eigendunk en hiërarchie ons de nek om gaan draaien! Want u wilt blijven winkelen in Sliedrecht? Want u wilt dat de leegstand verminderd en niet vermeerderd? Want u wilt op de Kerkbuurt tijdens het winkelen gezellig sociale contacten blijven onderhouden? En U wenst geen College van Burgemeester en Wethouders dat zo hautain omgaat met hun eigen winkeliers. En dat de basis van elk goed centrum kapot maakt?

Namelijk de MENS (met zijn inzet en ontvangen krachten)

Anne de Vries 
Voorzitter Ondernemersvereniging Kerkbuurt

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

3 gedachten over “Ingezonden brief: Tenen krommend”

  1. Stem op de VVD, dan komt alles toch goed in Sliedrecht toch?
    Deze partij kan luisteren en horen en begrijpt er alles van wat in Sliedrecht leeft.
    Ik hoop dat wij deze partij de volgende verkiezingen kunnen afserveren.

  2. Zo mee eens
    OVK zet zich voor 300% in, maar wordt er geluisterd? Nee absoluut niet!! Niet naar hun, niet naar de ondernemers en niet naar de burgers!!! Een gemeenteraad zit er dankzij diezelfde burgers en VOOR diezelfde burgers, maar zijn horende doof en ziende blind. Tenen krommend? Dat vind ik nog zachtjes/netjes uitgedrukt

Plaats een reactie

*=Verplicht veld