INGEZONDEN BRIEF: Schoffering raadsleden

Beste D66-kiezer,

Dinsdag 17 maart 2020 zijn de regels, voor zoals wij vinden hoe we in de gemeenteraad met elkaar moeten omgaan ernstig overschreden.

Het begon met het indienen van een raadsvoorstel door de voorzitter van de raad de heer Van Hemmen, geheel buiten de normale orde om. Met als belangrijkste argument: het zijn tijden van crisis en dan is dit toegestaan.
 
Tekst gaat verder onder tweet.

Wat is er aan de hand?

Als er collegeleden ziek worden dan vervangen zij in volgorde elkaar. Zo is dat ook geregeld voor de voorzitter van de raad, de burgemeester. Als hij ziek wordt, dan vervangt eerste loco Piet Vat daarna de tweede enz. Indien het gehele college uitvalt, dan komt de vervangend voorzitter van de raad in beeld. Volgens gemeentewet is dat het langst zittende raadslid.

Zo is dat ook in Sliedrecht geregeld. Dit is Gerrit Venis (Geduld 2.0). Hij doet dit al jaren zonder dat daar vanuit de raad enig bezwaar tegen is ingebracht. Nu Venis een eenmansfractie is geworden, is het voor hem niet meer mogelijk om én voorzitter én ook nog te stemmen als eenmansfractie. De voorzitter dient namelijk neutraal te zijn. Om die reden heeft hij aan de raad gevraagd een nieuwe vervangend voorzitter te benoemen.

Uit de coalitie is Cees Paas (SGP-ChristenUnie) voorgedragen met als vervanger van hem Jan Visser (SGP-ChristenUnie). Tot op heden is dit allemaal volgens de regels. Echter afgelopen weekend heeft iemand bedacht dat het dan ook zo zou moeten zijn dat Venis – ook zijn taak die hij heeft volgens de gemeentewet namelijk die van opvolging in geval van uitval van het college – moet opgeven.

Daar is geen enkele wettelijke grond voor. In de redenatie van D66 is het zelfs veel beter om twee personen te hebben die in de vervangingsvolgorde aan bod komen. Door de plotselinge (paniek)inbreng van dit raadsvoorstel, zonder overleg met alle betrokkenen, lees Venis, is naar onze mening de raadsvoorstel Van Hemmen ernstig zijn bevoegdheid te buiten gegaan. Hij schoffeerde Venis in deze, door hem volledig te passeren. Na stevig aandringen heeft hij een soft excuus aangeboden, maar ‘in tijden van crisis kan dit gebeuren’, is zijn onderbouwing.

Schandelijk vindt de fractie van D66 zo ga je niet om met een zeer gerespecteerd lid van de raad!

Ondanks zeer grote gefundeerde bezwaren vanuit de oppositie stemde de coalitie als een blok voor het voorstel om Cees Paas te benoemen in plaats van Gerrit Venis. De mannenbroeders grijpen de macht, alle functie die er toe doen in de raad zitten nu in de fractie van de SGP-CU.

Na de raadsvergadering heb ik Paas geconfronteerd met de situatie. Hij gaf toe dat onder andere omstandigheden dit voorstel door hem zou zijn verworpen. En dat is nu precies waarom het gaat. In tijden van crisis hebben we mensen – bestuurders – nodig die de rug recht houden waarop we kunnen vertrouwen. Juist dit laatste heb ik niet. Niet het vertrouwen in Paas maar ook niet in Van Hemmen.

Voor Van Hemmen is dit al opgelost. Hij gaat weg en na bovenstaande zult u begrijpen dat ik daar geen traan om laat. Ik mag hopen dat de vervanger van Van Hemmen de coalitie tot de orde roept.

René de Munck
fractievoorzitter D66 Sliedrecht

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

2 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Schoffering raadsleden”

  1. Als je in tijden van crisis je enkel verschuilt achter de crisis (of nog erger enkel bezig bent met crisis) dan ben je geen bestuurder maar een haas. Zaken moeten gewoon volgens de gemeentewet worden geregeld. Elkaar scherp houden in tijd van crisis dat is besturen. Ga zo door oppositie.

  2. De wereld staat in de brand en “gelukkig” kunnen we in Sliedrecht ons ook hier over druk maken.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld