INGEZONDEN BRIEF: Reageer ook op de omgevingsvisie Sliedrecht!

Het college van burgemeester en wethouders heeft een belangrijk voorstel uitgebracht: de Omgevingsvisie voor Sliedrecht tot 2030. Men wil 2500 woningen bouwen, waarvan ongeveer de helft in de polder ten noorden van de spoorlijnen en de rest binnen het bestaande Sliedrecht. Het stuk barst van de proefballonnetjes, maar wordt vrijwel nergens concreet als het gaat om de – financiële- haalbaarheid. Het lijkt erop of het ingehuurde stedenbouwkundig bureau vrijuit heeft mogen fantaseren.

Polder Sliedrecht-Noord. Het bouwen van 2500 nieuwe woningen, een deel zou in de polder moeten komen, staat onder meer in de Omgevingsvisie. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Ik heb een reactie geschreven. Een samenvatting van de belangrijkste punten:

 • de Provincie wil helemaal niet meewerken aan bouwen ten noorden van de spoorlijnen
 • het college negeert dit totaal
 • het aantal van 2500 is nergens onderbouwd
 • men wil dit stuk er vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen doordrukken, maar dat hoeft helemaal niet, want de gemeente heeft tot 1 juli 2022 de tijd om dit stuk vast te stellen
 • men wil een miljoenen kostende tunnel bouwen, die begint bij de kinderboerderij en eindigt op de zonneweide van het zwembad De Lockhorst ; via een soort doolhof moet daarmee Sliedrecht-noord worden bereikt
 • een alternatief wordt gepresenteerd in de vorm van de aanleg van een viaduct, maar dan moet het zwembad De Lockhorst voor verdwijnen ! Als u denkt dat dit waanzinnig is : helaas wordt dit via serieuze tekeningen aan de gemeenteraad voorgelegd.
 • men presenteert een tekening met woningbouw ten noorden van de spoorlijnen, maar binnen die oppervlakte van ongeveer 60 ha. kunnen onmogelijk 1250 tot 1600 woningen worden gebouwd, zonder hier en daar forse hoogbouw, ofwel flats
 • voor de nieuwbouw binnen bestaande Sliedrecht denkt men vooral aan het gebied ten oosten van de PC Hooftlaan. Tenzij ik de tekeningen verkeerd heb gelezen betekent dat bijvoorbeeld de sloop van sporthal De Stoep en op die plaats een fors hoogbouwcomplex . Maar ook sloop van Wilhelmus, de moskee, Rehoboth, het ABC gebouw, een deel van de sociale moestuin en volkstuinen , portiekflats en 5 hoog flats. Ik heb geen idee hoe serieus dit genomen moet worden.
 • men wil vooral woningen bouwen in het middel- en dure segment. Woningen voor starters, goedkope eengezinswoningen, huisvesting voor ouderen zijn blijkbaar minder interessant
 • over het behoud van het aantal sociale huurwoningen blijft men vaag ; men stelt dat dit een verantwoord aantal moet zijn. Maar wat is verantwoord?
 • er is geen financieel hoofdstuk , dus er kan totaal niet worden beoordeeld of dit uitvoerbaar is. Men rekent op een bijdrage van projektontwikkelaars én het Rijk. Waar dat laatste op gebaseerd is ? Joost mag het weten. Hier staat de brief die naar het College van B & W is gestuurd.

Iedere Sliedrechter kan tot 21 oktober een reactie indienen. Volgens mij is de aandacht vanuit de bewoners voor dit belangrijke voorstel erg klein en dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Het is ook zo dat als u niet voor 21 oktober een reactie indient, u uw kans voorbij hebt laten gaan. Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders en de leden van de raad, Postbus 16 3360AA Sliedrecht. Vermeld hierbij: ‘zienswijze over ontwerp Omgevingsvisie. Onderteken de brief en zet er in ieder geval uw naam, adres en woonplaats in en indien mogelijk ook uw telefoonnummer.

Als u mijn brief onderschrijft, dan kunt u daar eenvoudig naar verwijzen.
Johan Lavooi

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

 

11 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Reageer ook op de omgevingsvisie Sliedrecht!”

 1. Ik stuur mijn bezwaren tegen de onzinnige toekomstvisie via Johans deskundig werk in. In de (ijdele?) hoop dat er nog een Raadslid is, dat wakker wordt en hun wethouders, maar ook ambtelijke adviseurs op zijn minst durven aan te spreken.
  Johan, bedankt !

 2. Hierbij verwijs ik naar een stukje in het AD van vandaag 19 okt 2021. Ik woon in de ”hof van Sliedrecht”, wat denkt de gemeente wat het voor ons en naast ons gelegen appartementen gebouw Sleijeborgh voor consequenties heeft? Links en rechts van de rotonde wonen alleen maar bejaarden die veilig en rustig willen wonen en niet 24/7 geraas voor hun deur. Nu hebben we een min of meer vrij uitzicht op de sportterreinen, moestuinen etc. Verder genieten we van de sportende jonge mensen. Ik wil de wethouder Ton Spek er aan herinneren wat hij van de situatie vond toen hij mijn appartement bezocht. In de krant staat o.a. ”het gaat dan om een stukje op de rand van het terrein”, ja ja. De gedachte alleen al, hoe krijgt men het verzonnen. Ik sta volledig achter de verenigingen.

 3. ik zal verkeerd lezen meneer keesmaat wil nieuwe woningen okay,maar voor doel groep welk in het plan juist over geslagen wordt.
  Zou zeg maar in 2025 grond bouw rijp gemaakt worden van sociale moestuin is dat jaar de 5 jaar voorbij nieuwe gebouw staat.Ja bestuur weet van wat sliedrecht24 vertelde stappen zullen wel genomen worden?

 4. Dag Johan,

  Met verbazing kennis genomen van de toekomstvisie voor Sliedrecht.

  Er lijkt hier sprake van een virus wat bestaande virussen lijkt te overtreffen. Het is dus niet alleen Sliedrecht waar sprake is van hoogmoed. Overal om mij heen zoekt men naar oplossingen voor de val.
  Plannen maken is leuk maar zijn de plannen ook een antwoord op een serieuze vraag die nog niet eens is gesteld?
  Ik denk dat daar de grootste uitdaging ligt.

 5. Beste Johan,
  Met belangstelling en bewondering (dat je de energie er nog voor wilt opbrengen !) heb ik je stukken gelezen.
  Ik denk niet dat het ene fluit uitmaakt. De enige hoop op het niet kunnen bouwen over het spoor is de provincie en waar jij zo stellig stelt dat die tegen zal zijn, moet ik dat echt nog zien gebeuren.
  Daarbij komt dat onze oude partij (PvdA) met – in ons dorp – een Rotterdamse wethouder aan het roer, zich verzoent heeft met dit plan en ik inmiddels ook vanuit mijn andere oude partij (PRO Sliedrecht) geluiden verneem, dat het “tij niet meer te keren is” en er dus gedacht wordt aan “redden wat er te redden” valt: een nieuwbouwwijk met heel veel groen. Uit de huidige raad verwacht ik geen (nou ja, nauwelijks!) bijval voor jouw verhaal. Maar die had jezelf toch ook niet meer verwacht?

 6. Complimenten voor Johan om gewoon alle onduidelijkheden helder te maken. Ik kan mij nauwelijks voorstellen (of eigenlijk niet) dat er hier niets mee wordt gedaan. Wat nu op tafel ligt, zo blijkt, kan echt niet en dat zal men zelf toch ook wel beseffen. Ze willen heel veel (ik noem dit kwantiteitsbeleid) maar kijken niet naar de kwaliteit en de prijs. En laten ze daar nou juist voor zijn ingehuurd.

  Ze gedragen zich als managers die een bonus ontvangen voor een soort van ‘bestuursomzet’. Het wordt tijd om echt te gaan besturen!

  Ook mijn ondersteuning voor Lavooi uiteraard verzonden naar gemeente.

 7. Wat Johan – gelukkig – heeft gedaan is zich verder verdiepen in de werkelijke inhoud van de Omgevingsvisie en het zal weinigen verbazen, dat ik het met hem eens ben.
  Een lange-termijn-visie is beslist niet verkeerd, maar we moeten de huidige plaatselijke en landelijke woningproblemen van starters en alleenwonenden beslist niet onderschatten.
  Die moeten we niet nog jaren laten wachten, want dat is inmiddels echt een heel groot probleem, wat m.i. de hoogste voorrang moet hebben. En voor elke gesloopte sociale huurwoning moet er altijd minimaal één terug komen.

  Als aanvulling op Johan’s goede verhaal nog twee dingen:

  De door Johan genoemde datum 1 juli 2022 klopt in die zin, dat dan de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, maar in die wet wordt aan alle gemeenten – vanwege de gewenste zorgvuldigheid – drie jaar tijd gegeven om een Omgevingsvisie te ontwikkelen en aan te nemen. Dan praten we dus over uiterlijk 1 juli 2025.

  Verder heb ik begrepen, dat Rijkswaterstaat vooralsnog niet “in” is om na te denken over extra bruggen of tunnels onder/over de A15 door. Die hebben met deze weg voorlopig eerst nog andere problemen en hoofdbrekens genoeg om die 2×3-baans te maken tot Gorinchem.

  Afijn, ik ga in elk geval aan Johan’s voorstel gehoor geven en een ondersteunende brief schrijven aan het college, waarna ik benieuwd ben hoe het t.z.t. allemaal verder gaat.

 8. Dank Johan,
  Vóór 21 oktober. Dus kort dag!
  Ik begrijp dat het voldoende is wanneer men een brief naar het college + raad stuurt waarin vermeld wordt dat jouw brief inzake de omgevingsvisie wordt onderschreven door ondergetekende.
  Kleine moeite dus voor inwoners die achter jouw brief staan.
  Dank voor je opmerkzaamheid.

 9. Dank je wel Johan voor deze duidelijke uiteenzetting.
  Gedeeltes heb ik aangekaart toen men kon reageren op de markt.
  Ook heb ik een mail gestuurd naar Ton Spek.
  Maar ik had niet de illusie dat dit enige indruk zou maken.
  Ik wacht met smart op de link naar de ingezonden brief zodat ik hem ook kan versturen.
  En ik hoop velen met mij.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld