INGEZONDEN BRIEF: Onbehoorlijk bestuur

Je zal maar inwoner zijn van een gemeente, die wordt bestuurd door een bestuur zijn dat zijn toezeggingen niet nakomt. In Sliedrecht is dat met meerdere dossiers aan de hand. Het niet nakomen van concrete toezeggingen is onbehoorlijk bestuur. Het gemeentebestuur heeft de plicht behoorlijk te besturen!

Sliedrecht Buiten staat ten noorden van de Betuwelijn gepland, ten oosten van de N482. In juni 2017 besloot de gemeenteraad dat de aanleg van het – toen nog RKS geheten –  doorgaat. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl) 

Een voorbeeld is Sliedrecht Buiten, voorheen het Recreatief Knooppunt Sliedrecht geheten.

Het begon al voor 2010, maar in 2010 begon PvdA-wethouder Johan Lavooi met het maken van een plan. Uiteraard bijgestaan door het bureau Royal Haskoning. In 2008 legde ook al een wethouder de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) op grond van de boeren. Een ordinair beslag! Ook ten behoeve van recreatie.

In 2011 confronteerde wethouder Lavooi de boeren in het gebied met een voorbereidingsbesluit. Hetgeen voor boeren inhoudt de bevriezing van de bedrijfsvoering. In 2013 werd een haalbaarheidsstudie gedaan naar het RKS gedaan, een gebied van de Tolsteeg tot aan de N482.

Vervolgen werd de realisering vastgelegd als beleid door het opnemen daarvan in een structuurvisie. Een mooi plan, nog steeds te raadplegen dat voorzag in wandel- en ruiterpaden los van de bestaande wegen. Met een uitvoeringsparagraaf, ofwel we gaan het uitvoeren.

De voetbal is toen al verplaatsing belooft !

In 2014 werd niet begonnen met de uitvoering. Nee, er kwam weer een ander plan van toenmalig VVD-wethouder Len van Rekom. RKS ten oosten van de N482. Hij heeft in 2015 toegezegd aan de burgers en aan de boeren en aan de voetbal. Volgend jaar wordt duidelijk of het doorgaat. Prijsvraag voor de naam, een nieuw adviesbureau met een nieuw plan, etc…

Uiteraard weer beslag gelegd op boerengrond, zodat alleen de gemeente Sliedrecht de gronden kon kopen. In 2016 is beloofd ; 2017 is het duidelijk of het doorgaat. 2017 is beloofd; In 2018 is het duidelijk of het doorgaat. In 2018 beloofde de nieuwe PvdA-wethouder Van der Plas; In 2019 is het duidelijk of het doorgaat. In 2019 belooft Van der Plas, dat begin 2020 duidelijk is of het doorgaat, en vervolgens stapt hij op.

Zes maal is een conrete gedane toezegging niet nagekomen. Dat is onbehoorlijk bestuur in de overtreffende trap! Zie ook de column van Peter Donk van half januari 2017. Er zijn honderdduizenden euro’s weggegooid aan adviesbureaus en ingehuurde interims! Dan weet u waar u belastinggeld blijft.

Nu moet het College van B en W gaan zeggen tegen de voetbal – en tegen de boeren en tegen de burgers – die iets verwachten: “Sorry, we weten niet of het doorgaat, want we hebben nog geen bestemmingsplan (nalatig, hè). We hebben nog geen gronden verworven en de waterberging, die er komt, is niet de beloofde visvijver.”

Ofwel, we hebben heel veel geld uitgegeven en echt nog helemaal niets bereikt. “Nogmaals. Sorry boeren, burgers en voetballers.”

O,ja. Er is wel een oplossing geboden uit het gebied. Combineer Sliedrecht Buiten met woningbouw, dan is er namelijk geld om boeren uit te kopen en dan heb je gelijk in dezelfde hoek op loopafstand van het station 500 woningen.

Maar, ja. Je gaat toch niet iets doen met een oplossing uit het gebied die de gemeenschap niets kost? Nee, je kan beter nog meer adviesbureaus inhuren en vervolgens nog niets bereiken.

Succes gewenst, College!
Maar ik verzoek u om nu eindelijk eens behoorlijk te gaan besturen.

Piet Smits
Agrarisch ondernemer

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.
 
Redactie Sliedrecht24

Plaats een reactie

*=Verplicht veld