INGEZONDEN BRIEF: Nepotisme en beleidsinconsistentie

Beste Hooggeachte, 

Ik stuur u deze brief naar aanleiding van mijn waarnemingen als startend ondernemer in gemeente Sliedrecht onder het roer van burgemeester Van Hemmen. De praktijken ondervonden door mij en vele andere ondernemers in gemeente Sliedrecht voor veel leed hebben gezorgd. Naast startend ondernemer ben ik ook vader van drie kinderen, en moet terwijl ik het onrecht wat mij is aangedaan aanvecht. Ook nog mijn hoofd proberen boven water proberen te houden.

Als startende ondernemer in de gemeente Sliedrecht heb ik veel tegenslagen moeten ondergaan. Zo heeft de gemeente mij in het donker gelaten over de winkeliersvergunning die binnen vier maanden al is verwerkt, terwijl ik hier acht maanden op heb moeten wachten. En heeft de gemeente tussendoor zonder weten van ondernemers op de desbetreffende locatie, het Burgemeester Winklerplein, niet laten weten van haar nieuwe bestemmingsplan. Waar de gemeente zelfs al panden voor heeft geacquireerd en projectontwikkelaars in handen had genomen.

Een gemeente die buiten zijn gebruikelijke beleid treedt in onwetendheid onder andere op grond van artikel 1 en artikel 4 van de Drank- en Horecawet, in dit geval, gedupeerde ondernemers. Det voorval wijst ook uit op een klassiek geval van blurring. Het concept houdt het volgende in, een instantie of onderneming treedt zodanig buiten zijn bestemmingsplan dat dit in strijd gaat met het desbetreffende bestemmingsplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat het Burgemeester Winklerplein en de locatie waar de aanvraag voor is ingediend was bestemd als horecagelegenheid.

Desondanks is deze nu niet zo toegekend en is dit pand nu ter beschikking gesteld als informatiepunt over het zogenoemde ‘’Windroos project’’. Een gemeentelijk project ter vernieuwing van het burgemeester winklerplein. Dit terwijl zoals eerder genoemd, dit pand juist een horecabestemming heeft. De gemeente gaat in dit geval dus tegen haar eigen beleid in. Naast niet transparant, is dit tevens ook strafbaar.

Een andere vorm van beleidsmisbruik is het gebrek aan consistentie met betrekking tot op zondag open mogen voor lokale ondernemingen. Zo was dit in eerste instantie niet toegestaan en is dit later voor een specifiek aantal ondernemingen opgeheven. Hier zal verder in worden gegaan in de volgende alinea.

Een andere grote factor binnen de gemeente is de dermate aan nepotisme ondervonden door ondernemers van niet Nederlandse komaf in vergelijking met andere ondernemingen in de gemeente. Zo moesten bepaalde ondernemingen en winkels op zondag dicht van de burgemeester in verband met geloofsovertuiging. Dit terwijl de lokale horeca instellingen wel open mochten zijn. Ook krijgen lokale verenigingen van niet Nederlandse komaf geen subsidie zoals andere verenigingen dat wel krijgen binnen de gemeente.

Hiernaast heb ik een Bibob vergunning aangevraagd waar een tijd over is verstreken van zes maanden, voordat ik hier terugkoppeling over kreeg van de gemeente. Na vele terugbel verzoeken was er tussendoor wel een contact moment. Hierin liet de gemeente weten dat de vergunning op “landelijk niveau” zou moeten worden bekeken. Na verder onderzoek is hieruit teweeg gekomen dat er sprake was van een integriteitsscreening om de desbetreffende Bibob goed te keuren. Als een Bibob namelijk landelijk wordt bekeken is dit ter waarborging van de integriteit van de desbetreffende ondernemer. De gronde hiervoor en tevens de bekendmaking van de screening zelf heeft de gemeente nooit gecommuniceerd.

Ook is er geen sprake van deze gronde op basis van het feit dat ik geen strafblad heb en de onderneming een eet establishment zou gaan worden. Ik kan dus niet bevatten waarom de gemeente zich genoodzaakt voelde deze screening uit te laten voeren. Na enige tijd, tientallen bel-terug verzoeken en drie brieven, hebben wij het heft in eigen handen genomen en zelf gebeld. Waar het landelijk bureau Bibob liet weten dat de aanvraag maar 2 maanden zou moeten duren en zelfs al goedgekeurd is. Desondanks het gebrek aan gemeentelijke communicatie over de kwestie.

Ter verduidelijking, de gronden waarop ik afgewezen had kunnen worden waren tevens ook niet van toepassing. Ik heb in het verleden namelijk al meermaals ervaring opgedaan als horeca eigenaar en daarmee erg goed bekend ben met de Bibob eisen.

Tevens is er sprake van onrecht met betrekking tot het gebruik van de lokale politionele macht. Er zijn valse aangifte gedaan en hiernaast ook valse verklaringen afgelegd dat ik in het desbetreffende pand waar de Bibob voor is aangevraagd wiet zou kweken. Als resultaat is mijn onderneming tot twaalf toe ingevallen door de politie. Dit terwijl er nooit sprake is geweest van een wietplantage in het pand of mijn intentie hier een plantage te starten. Ik ben als ondernemer zijnde nog nooit betrokken geweest bij dergelijke ofwel gerelateerde praktijken en heb niet eens een strafblad. Dit wijst uit dat de controles op willekeurige gronde plaatsvonden. Dit is zelfs mondeling bevestigd door
een agent die destijds ter plekke was. Meneer liet weten dat de invallen vanuit de gemeente gecoördineerd waren en alleen op basis van aanname waren.

Door deze situatie is het helaas niet mogelijk geweest de onderneming van de grond te krijgen. Daarom heb ik destijds een bezwaarschrift ingediend om hier verhaal over te halen. Het desbetreffende bezwaarschrift is niet gehonoreerd of zelfs op gereageerd vanuit de gemeente.

Tijdens het wachten voor de desbetreffende vergunningen werden er wel nieuwe horecagelegenheden gestart in andere buurten waaronder meerdere cafés. Deze ondernemingen zijn gebouwd op locaties die van origine geen horecabestemming hadden. Ook is er sprake van een overname van een horeca onderneming waarbij de desbetreffende onderneming open mocht blijven terwijl het van eigenaar wisselde. Daarnaast heeft deze onderneming (desondanks de berichtgeving dat er sprake was van een horeca stop in de gemeente vanuit gemeentelijk beleid) wel een nachtvergunning heeft weten te krijgen met gok en drankvergunning. Terwijl andere ondernemers hier al lange tijd op zitten te wachten.

Een ander voorbeeld van vergunningsnalatigheid is onder meer een lokaal cafetaria dat al vijf jaar lang zonder vergunning heeft kunnen opereren. Toen de gemeente hiervan af wist is dit zo snel mogelijk kortgesloten om verdere moeilijkheden te voorkomen. Deze nuances in hoe ondernemers worden behandeld wijzen uit op een vorm van nepotisme.

Desondanks de hierboven genoemde voorbeelden stemt de gemeente ermee in dat zij naar beleid handelde en dit ook tot op heden toe heeft gedaan. Dit terwijl er duidelijk sprake is van nepotisme en beleidsinconsistentie vanuit de gemeentelijke macht met betrekking tot vergunningen en openingstijden voor ondernemers in de gemeente. Dit soort gedrag creëert een giftige en oneerlijke omgeving voor ondernemers en dat is exact de rede waarom ik u nu deze brief stuur.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
Ismail Yel,
voormalig eigenaar Dunya Barbershop

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

9 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Nepotisme en beleidsinconsistentie”

  1. Het is al jaren bekend dat het Winklerplein op de schop gaat en veel winkels zullen verdwijnen als je dan toch kost wat kost daar een pand wil gaan openen ben je wel een beetje stom bezig. Als je zo bij de hand wil zijn moet je eerst een het bestemmingsplan raadplegen en niet eerst een vergunning aanvragen voor een zaak die toch op die plaats in de toekomst weg moet.

  2. beste redactie van Sliedrecht24 ik las dit reageer er op.
    Wat ik lees is ondernemer die meent gediscrimineert zijn om wie hij is. En dat gemeente achter rug van de ondernemers zaken deed met windroos.

  3. Het ziet er naar uit dat de gemeente Sliedrecht opnieuw tekort schiet en het daar in het bestuur nogal schort aan objectiviteit als het de jonge ondernemers binnen in de gemeente Sliedrecht betreft! Wat ik voornamelijk meekrijg van gedupeerde jonge ondernemers, is dat ze zich vooral storen aan de selectieve voorkeur als het de horeca betreft. Desalniettemin verzoek ik de gemeente, vriendelijk doch dringend, openheid te geven omtrent deze kwestie. Gelukkig gaat de
    Burgemeester weg en hopelijk komt er iemand met visie en openlijkheid naar de burger!

  4. Als je een vergunning aavraagd voor een kapperszaak , en die krijg je . Dan moet je daar geen eetgelegenheid van maken

  5. In jouw ogen is er niets goedgegaan in/bij de gemeente. Maar ben jij wel zo onschuldig als je schrijft. Beschuldigde jij een collega ondernemer en een wethouder niet ten onrechte. Had je iets gehoord in de moskee. Een onderzoek naar de wethouder, die onschuldig was, maar ons bewoners van Sliedrecht draaien voor de kosten op.

  6. Het is een pot nat in de gemeente! Ze hebben van alles een zooitje gemaakt en nu gaat de burgemeester weg? Regel eerst uw zaken en niet van alles een pot nat maken en vertrekken!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld