INGEZONDEN BRIEF: Koersbal

Zoals u misschien niet ontgaan is, heeft het College van de Gemeente Sliedrecht, besloten, dat alle clubs, die gebruik maken van het gebouw De Reling moeten vertrekken. Dit is aangezegd in oktober 2017 met de verzekering dat de Gemeente zou zorgen voor vergelijkbare opvang. Hierna volgt een oorverdovende stilte, driekwart jaar gebeurt er niets en tot op heden was voor de koersbalclub, “De Rolling Jack” nog niets gevonden.

De leden van koersbalclub De Rolling Jack. (Foto De Rolling Jack)

De oorzaak waarom wij vertrekken  moeten, is mij onduidelijk. Er werd mij gezegd, dat ik dat niet begrijp. Zo bladerde ik “Welkom in Sliedrecht” door en zag ondanks de verzekering, dat we wel genoemd zou worden als Sportclub, we weer ontbraken. Een vooruitziende blik want na deze week behoeft er geen nieuwe druk te verschijnen of een errata.  Kritiek houdt de mens scherp en daarvoor zijn nou juist de media ontstaan , zodat de buitenwacht zich een mening kan vormen.

Het Gemeentekantoor en daarbij “De “Reling”werd indertijd aangeschaft om alle gemeentelijke instellingen onder één dak te brengen, onder de slogan:  “Allemaal onder één dak.”

Ook speelde mee dat volgens het rijk, een ambtenaar recht had op zoveel vierkante meters vloeroppervlak.  Het toenmalig Gemeentekantoor “De Zetsteen ” vonden ze hiervoor te klein. Als toenmalig ambtenaar stelde ik geen eisen wat dat betreft. Een tijd lang ging dit goed, totdat tal van instellingen overgeheveld werden naar de toen in ontwikkeling zijnde Drechtsteden. Ook al in het begin bleek het gebouw te groot te zijn en werden de overige ruimten opgevuld met verenigingen, die gestimuleerd werden door de toenmalige Gemeenteraad. Gelijktijdig werden de diverse vrijgekomen gebouwen, o.a. de Gantel, de Prinses Irene school ,de  Zetsteen etc., gesloopt en ruimte voor nieuwbouw aangewend. Muziekvereniging De Harmonie overleefde deze verhuizing niet, daar ze een hoge prijs moesten gaan betalen aan de Gemeente en zo kan ik er nog een aantal opnoemen.

De koersbalclub is opgericht in de jaren negentig door de heer Jan Visser met medewerking van het toenmalige Gemeentebestuur. Ze was toen, zoals zo vele clubs, bijvoorbeeld de kegelclub, ondergebracht in de “Schalm”, waarvan de Gemeente toen eigenaar was. Na in gebruik nemen van de “Reling”is dat gebouw verkocht. De Reling is een gedeelte van het Gemeentekantoor. Hierna zijn deze clubs ondergebracht in de overtollige ruimte van de Reling. Er heerste toen een sfeer om de ouderen achter de geraniums weg te halen en te houden. Onder de nu weer gebruikte slogan “Allemaal onder een dak”.

Hier moeten wij nu vertrekken om plaats te maken voor andere activiteiten. Onder dezelfde slogan als indertijd wordt een gebouw gehuurd op het Bonkelaarplein en met veel kosten ingericht, terwijl deze instellingen ook zonder moeite in de Reling een plek hadden kunnen vinden. Nee, de opengevallen ruimte wordt verhuurd aan o.a. een Scheepvaartbedrijf onder het mom dat ze anders uit Sliedrecht vertrekken, terwijl er genoeg kantoorruimte te huur wordt aangeboden. Dit moet daarom een andere oorzaak hebben. Dan word juichend bekend gemaakt, dat ze na veel moeite een huurder hebben gevonden voor het Gemeentekantoor. Op hetzelfde moment verhuizen ambtenaren intern naar de open gevallen ruimte beneden in het gebouw. Wat was er verkeerd aan hun huidige locatie. Naar zeggen voelden zij zich opgesloten. Ja,ja, waarom je al een verhuizing kan afdwingen. Al deze verplaatsingen gaan gepaard met verbouwingskosten, die door de Sliedrechtse burger opgebracht moet worden.

Wat mij nog het meeste stoort is ,dat geen van alle politieke partijen stelling hebben genomen tegen deze “move”. Dit proces heeft vier jaar in beslag genomen volgens eigen zeggen. Dus was er gelegenheid genoeg om de noodzaak van dit te onderzoeken. Sommige ambtenaren weten niet dat ze in dienst zijn bij de burger en dat ze door hen betaald worden voor hun diensten.

Een aantal clubs zijn gestopt door deze maatregel o.a zoals de Anders Actieven en anderen hebben een weg gevonden bij andere verenigingen. Bij het vervolg van dit relaas moet ik u mededelen dat de Koersbalclub “De Rolling Jack” noodgedwongen overgestapt is naar de buurgemeente Hardinxveld-Giessendam. Triest maar waar!

De Gemeente Sliedrecht heeft een zorg minder , maar de plicht blijft en zal neem ik aan, subsidie verlenen aan de mensen, die deze zorg hebben overgenomen. Voor de goede orde hier het adres : Senioren Vereniging Hardinxveld-Giessendam, Prins Hendrikstraat 26a,  3373AN  Hardinxveld-Giessendam, e-mail: svhg@kpnmail.nl

Adriaan van de Wetering
Sliedrecht

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

5 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Koersbal”

 1. “SLIEDRECHT GROOT IN DOEN”

  Als biljarter van de inmiddels ex Buurtvereniging Boerhaave en als voorzitter van de fotoclub Sliedrecht moet ik helaas de gang van zaken zoals beschreven door dhr. A.v.d. Wetering volmondig be-amen.
  De fotoclub Sliedrecht is in 1961 bij Koninklijk besluit opgericht. Sinds begin 80-er jaren van de vorige eeuw ben ik lid van de fotoclub Sliedrecht. We hadden toen als club een onderkomen in het prachtige theater de Bonkelaar. Door het (wan)beleid van het verantwoordelijke gemeentebestuur werd de Bonkelaar failliet verklaard. Van de Bonkelaar naar De Schalm waar we een aantal jaren redelijk zijn gehuisvest. Ook de Schalm moest eraan geloven en werd er door de gemeente Sliedrecht aan een aantal Sliedrechtse verenigingen beloftes gedaan om naar de Zetsteen te verhuizen. Met de bestemming van de Zetsteen werd de (plotselinge) move gemaakt naar een extra vleugel aan het nieuwe gemeentekantoor, de Reling. Het “Verenigingsverzamelgebouw” de Reling heeft gebruist door het Sliedrechtse verenigingsleven en een varia aan activiteiten en cursussen. In januari 2018 hoorden wij als fotoclub Sliedrecht via de locale tam-tam dat medio 2018 de Reling gesloten zou worden. We zijn als fotoclub door het lokale zalencentrum de Lockhorst goed opgevangen en ondergebracht. Echter om een echte clublocatie te vinden zal ook de fotoclub Sliedrecht buiten de gemeentegrenzen moeten zoeken.
  We hebben het nu nog niet gehad over de financiën die hier in het geding zijn en die door de Sliedrechtse burger is bijeengebracht.

  Namens,
  Het dagelijks bestuur van fotoclub Sliedrecht.

 2. Goed zo Ad en ina ik ik ben het helemaal eens met jullie ,maar of dat de gemeente zich daar wat van aantrekt weet ik niet
  Ik vond wel die meneer zeer onbeschoft binnen komen met een boterham achter zn kiezen om Dhr Ad dit te vertellen
  Het werd stil.Gemeente Gemeente wat doet U deze mensen aan
  die Sliedrecht groot gemaakt hebben vergeet dat niet.
  We gaan wel naar onze naaste buren kleiner dan Sliedrecht maar wel menslieverden.

 3. Wij als leden willen hierop reageren. Het is voor ons een uitje iedere Maandag . Want eenzaamheid bestaat ook in Sliedrecht Dan komt er ene Meneer d Langen zeggen dat je er uit moet en wel gelijk . Zonder ook maar even aan ons uit te leggen waar heen wij hadden op zijn minst verwacht dat Mev Visser Even langs had gekomen. Maar nee hoor dat hoort er niet bij bij de gemeenteraad. We zijn toch geen grof vuil dat je aan de weg zet. Maar een troost we zijn bij onze buurtgemeenten hardinxveld met een warm hart ontvangen. Zodat we weer fijn kunnen spelen. Nu jullie moesten je schamen om zo met bejaarde om te gaan.

 4. Wat ontzettend vervelend om dit lezen. En steeds blijkt weer dat het totale gebrek aan communicatie van de gemeente de grootste pijn veroorzaakt. Alsof het probleem niet bestaat.

  Het kan gebeuren dat er besluiten moeten worden genomen maar waarom deze groepen mensen zo behandelen? Eerst een alternatief beloven en dan gewoon einde verhaal en geen reactie. Dat is zo ontzettend arrogant! Dan vergeet je gewoon waarvoor je er bent.

  Kom op politieke partijen: reageer, laat zien dat je er ook voor deze mensen bent.

 5. Wij van buurtver,boerhaave hebben hetzelfde meegemaakt met als uitkomst dat wij niet meer bestaan na 45 jaar

Plaats een reactie

*=Verplicht veld