INGEZONDEN BRIEF: Gevaar van windmolens in polder nog niet overgewaaid

De Driehoek in Sliedrecht-West, iets ten noorden van de snelweg A15 ter hoogte van Baanhoek-West. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De gemeenteraad van Sliedrecht behandelt dinsdag 15 juni twee belangrijke voorstellen : de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie (RES).

Die voorstellen passen in de klimaatdoelen van de overheid om veel minder CO2 uitstoot te krijgen om zodoende de aarde minder snel te laten opwarmen. Er zullen drastische maatregelen nodig zijn waar we allemaal mee te maken krijgen, of je dat nou leuk vindt of niet.

Maar er zijn wél keuzes te maken.

In de voorstellen zitten naar mijn idee over het algemeen goede keuzes.

Zo zet men vooral in op zonne-energie.

Daarbij lijkt het idee van weilanden die vol gelegd worden met zonnepanelen van de baan. In plaats daarvan wordt gekozen voor stroken zonnepanelen langs de Betuwelijn die door groen aan het zicht worden onttrokken.

Daarnaast komt er veel meer aandacht voor plaatsing van zonnepanelen op platte daken. Vooral op daken van bedrijfshallen. Op dat terrein is nog een wereld te winnen. Maar er is zelfs een fantastisch project in de maak om panelen op daken van b.v. sporthallen te laten leggen door een coöperatie. Daaraan kunnen Sliedrechters meedoen die zelf geen panelen kunnen of mogen plaatsen op hun eigen dak.

Ook is een project van aardwarmte in onderzoek. HVC wil in de zogenaamde Driehoek buizen van 2 tot 3 kilometer in de grond slaan om warm water op te pompen. Daarmee zouden milieuvriendelijk 5 á 6 duizend woningen in Papendrecht en Sliedrecht verwarmd kunnen worden.

Voor wat betreft de windmolens gaat het de goede kant op, maar er lijkt een adder onder het gras te zitten.

Dankzij het verzet van de Klankbordgroep Wijngaarden is het plan van de plaatsing van 120 meter hoge windmolens van de baan.

Maar op het laatste moment hebben burgemeester en wethouders nog een merkwaardige passage in het RES rapport gefietst. Hierna volgt een letterlijke weergave:

“Daarnaast is er een onderzoeksgebied voor kleinschalige windenergie in Sliedrecht. Voor grootschalige windenergie is dit onderzoeksgebied niet kansrijk vanuit het oogpunt van landschap, participatie , belemmeringen en netaansluiting. Gemeente Sliedrecht wil de mogelijkheid openhouden in de toekomst te onderzoeken of in dit gebied kleinere windmolens met een as-hoogte van circa 35 meter geplaatst kunnen worden. Deze windturbines vallen niet onder grootschalige opwekking met wind. Dit onderzoeksgebied staat om die reden niet vermeld op de onderstaande kaarten.”

Dat onderzoekgebied ligt ten noorden van de driehoek. Dus in de polder. Dat is een gebied waar speculanten al jaren grond bezitten om daar ooit windmolens neer te kunnen zetten.

Een windmolen met een as-hoogte van 35 meter is inclusief wieken ongeveer 50 meter hoog. Dat is hoger dan de elektriciteitsmasten die nu in de polder staan. Dat zijn dus behoorlijke knapen van molens, terwijl ze weinig energie opbrengen.

Er staat niet bij om hoeveel windmolens het dan zou gaan.

Voor wie is zo’n project nou eigenlijk van belang? Waarom staat dit in het rapport?

Volgens mij ligt hier een taak voor de gemeenteraad.

Johan Lavooi
Sliedrecht

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

4 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Gevaar van windmolens in polder nog niet overgewaaid”

 1. Windmolens en zonnepanelen zijn de nieuwe asbest over 20 jaar zitten de volgende generatie met een enorm aval probleem zonnepanelen worden niet gerecycled en windmolens die bladen worden begraven in de woestijn ze creëren meer ellende voor de toekomst waarom het levert zoveel geld op aan subsidies

 2. Johan Lavooi, misschien te overwegen om de afdeling voorlichting van Sliedrecht te runnen?

  Een duidelijk verhaal. En wat de uitkomst ook zal worden, het gaat erom dat de bevolking goed wordt geïnformeerd en weet wat er komt en ook weet waar ze juist tegen zijn en indien gewenst actie tegen kunnen ondernemen.

  Ontzettend jammer dat er dan weer zo’n slimmigheidje neergezet wordt waar men later weer naar kan verwijzen. ‘Ik heb toch toen al aangegeven?’, kan men dan zeggen. Weg transparantie, weer wantrouwen aangewakkerd.

 3. Ik zie steeds de enorme vuilnisbelt aan de overkant. Als we de randen van die belt (ze kunnen het hebben over een prachtig nieuw wandel en natuurgebied maar t blijft een vuilnisbelt) nou eens helemaal vol planten met groen die wat erachter ligt aan het oog onttrekt, en ze gooien dat hele terrein daarachter vol met zonnepanelen. Dan spaar je sowieso het groene hart van de Alblasserwaard en je hebt als gemeente bereikt wat je wilt… Dan krijgt deze vuilstort uiteindelijk nog een klein beetje nuttige functie…

 4. Ik ben benieuwd of er een relatie is tussen de bestuurders die de mogelijkheid openhouden om windmolens in het onderzoeksgebied te plaatsen en de speculerende grondeigenaren van dat gebied. Laten we hopen van niet, maar in het kader van de transparantie lijkt het me goed dat dit klip-en-klaar duidelijk wordt.
  Voorts blijf ik moeite hebben met de gedachte dat een paar hectare grond opgeofferd wordt om niet al te hoog vermogende windmolens te plaatsen om de CO2-productie te reduceren. Is in de berekening hiervan ook meegenomen wat de ecologische footprint voor het oprichten van een windmolen is? Ik denk aan de CO2-uitstoot voor het vervaardigen van het staal en het beton dat nodig is, de energie om de bouwmaterialen te transporteren en het bouwwerk op te richten (en ook ooit de sloop ervan als hij versleten is!).
  Zijn we voor onze leefomgeving eigenlijk niet beter bezig als we die paar hectaren volzetten met bomen? Die halen lekker veel CO2 uit de lucht.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld