Ingezonden brief: Waar blijft het debat?

Er is iets geks aan de hand in Sliedrecht.

Een hele rij elkaar opvolgende gemeentebesturen met wethouders van CDA, SGP, PvdA en VVD hebben sinds 1962 geprobeerd om plannen uit te voeren ten noorden van de spoorlijn in Sliedrecht. Volkomen terecht liepen ze aan tegen een provincie Zuid-Holland, die al die tijd vertelde: “Bouw eerst maar vol ten zuiden van de spoorlijn.”

Het poldergebied in Sliedrecht-Noord. (Foto Martin Dekker / Sliedrecht24)

Ondertussen is Sliedrecht aardig vol en worden er op ‘ongelukkige plaatsen’ woningen en een sporthal gebouwd. Mensen die meer te besteden hebben, trekken weg.

Ook probeert wethouder Len van Rekom (VVD) de voetbal de polder in te krijgen om vervolgens moeilijk te verkopen bedrijfsterrein te creeëren. Niemand vraagt hierom en het is een zeer slecht plan, want de bereikbaarheid voor o.a. fietsertjes wordt nog slechter.

Plannen maken doe je echter 5 tot 10 jaar vooruit. Nu constateert de provincie samen met o.a. de Drechtsteden dat er 230.000 woningen moeten komen in zuidelijk Zuid Holland. Onder andere 46.000 woningen buiten bestaand dorpsgebied en langs spoorlijnen in een straal van 1200 meter om stations heen. De Merwedelingelijn wordt letterlijk genoemd als opgave en op kaart aangegeven. Het Drechtstedenbestuur heeft er in oktober 2016 al mee ingestemd.

Nu het tij is veranderd, de crisis in de huizenmarkt achter ons ligt, Papendrecht en Alblasserdam ook aardig vol zitten en Sliedrecht een station heeft… hoe is het dan mogelijk dat hier nog geen openbaar debat over is geweest?

Men wil niet de polder in met woningen en wel met sportterrein?
Men wil niet bouwen in de polder en de gemeente Molenwaard moet maar in de polder bouwen voor Sliedrechters?
We gaan niet de grondpositie die we hebben verzilveren en daarmee o.a. de wateropgave betalen?
We willen niet de Merwedelingelijn, die hiervoor is gemoderniseerd beter benutten en de woningen moeten maar ergens komen waar slechter openbaar vervoer is
Sliedrecht moet straks maar fuseren met een buurgemeente, want het is eigenlijk te klein?

Wat wil ik met het debat bereiken? Een nieuwe visie voor 15 jaar en niet straks weer een andere wethouder met weer een nieuw plan.

Welke fractie, wel raadslid, heeft er een idee over hoe we dat debat gaan organiseren?

Piet Smits
Agrariër / Ondernemer

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

3 gedachten over “Ingezonden brief: Waar blijft het debat?”

 1. @mevrouw Advokaat, hoe had u het bedacht om A15 aan de noordkant uit te breiden?? Geluidswal staat al zo goed als tegen de huizen van de Stationsweg en tegen div. bedrijven op Nijverwaard aan. Dan is Tiendweg verleggen/aanpassen beter idee en is er nog steeds meer dan voldoende ruimte tot aan bijv. huizen aan Goeman Borgesiusweg. Ruimte die er tussen huizen Stationsweg en snelweg nu al niet is.

 2. Dupont mag gewoon doorgaan, nu gaat ook de Tiendweg op de schop? Waarom hebben wij als burgers/inwoners niks in te brengen in deze gemeente?
  Beter idee is om de sportvelden gewoon te laten voor wat ze zijn … en de rijksweg naar de noordkant uit te breiden.
  Dan kunnen wij als bewoners van de westwijk volop genieten van de bomen die hier nog staan (wat ook alweer minder wordt) en hebben we geen wekelijks vuile kozijnen van het fijnstof wat toch van de rijksweg afkomt.
  Ik zou zeggen komop … laat ons lekker genieten van de toch al schaarse bomenpracht in onze gemeente … laat de tiendweg gewoon voor wat het is … dan komen er tenminste nog mensen van Papendrecht naar Gorinchem … hele mooie route

 3. Nu men dan ook nog eens de Tienweg wil laten verdwijnen, welke een doorgaande route is vanaf Papendrecht naar Gorinchem, stel ik voor om de rijksweg naar de noordkant uit te breiden.
  Dan hebben wij tenminste nog steeds een geweldig uitzicht op het bomenpark, en al helemaal geen last van de fijnstof die op onze kozijnen ligt elke week.
  Dupont wordt niet gestopt…en de andere kant van de wijk heeft nu ook alweer het nakijken.
  Bedankt voor geen medewerking(volgens mij was dit de CDA?) Aan dit ongelooflijke besluit…..

Plaats een reactie

*=Verplicht veld