Ingezonden brief: Arrogantie ten top!

In Sliedrecht wordt nog het oude politieke handwerk beoefend, zoals je dat nergens meer kunt zien. Men schroomt niet om als alle argumenten te kort schieten als echte regenten een prangend beroep te doen op het uit artikel 1 van de Grondwet voortvloeiende algemeen belang.

Het algemeen belang is datgene dat voor het welzijn van het volk in zijn geheel nuttig, gewenst of nodig is. Ze duidt er beslist niet op wat het volk – als het bijvoorbeeld over allerlei zaken zou stemmen – kennelijk wil.

Het algemeen belang heeft volgens de liberaal Thorbecke in beginsel géén betrekking op wat een meerderheid wil, noch op de wens van bijvoorbeeld een bestuursorgaan, maar juist op de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat, waarin ook oog wordt gehouden op de belangen van minderheden en individuen.

In de kwestie van de Kerkbuurt is dit maar al te zeer aan de orde. Het meerderheidsbesluit van de raad heeft geen betrekking op wat de meerderheid van de betrokkenen wil. De leefbaarheid van de Kerkbuurt lijkt in de eerste plaats een belang van de ondernemers in de Kerkbuurt en de bewoners aan de Kerkbuurt, maar naar hen wordt niet geluisterd.

Kennelijk staat bij de betrokken partijen in de raad belangen van een minderheid en / of een individu voorop. Welke minderheden en welke belangen dit zijn blijft geheim. De aard en omvang van deze belangen is slechts ontsluierd aan de regenten die wel weten wat goed is voor het volk. Het is dan ook een raadsel wat de betrokken partijen met een beroep op het algemeen belang beogen. In het verleden werd dit beleid aangeduid als Verlicht Despotisme. Alles voor het volk, maar niets door het volk. 

Slydregt.NU is van mening dat dit gedrag niet meer van deze tijd is en bovendien in strijd met de wet. In artikel 3:2 van de algemene wet bestuursrecht wordt bepaald dat een bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. De verantwoordelijke liberale wethouder en zijn partij lappen dit artikel aan hun laars.

Wij zijn van mening dat dit gedrag niet meer van deze tijd is en deze regenten op zouden moeten stappen om plaats te maken voor een frisse wind. Slydregt.NU is een partij, die wel naar de bevolking luistert en voor het nemen van besluiten wel een inventarisatie maakt van de betrokken belangen.

Mark Jongeneel
Slydregt.NU 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

3 gedachten over “Ingezonden brief: Arrogantie ten top!”

  1. Ja, zo gaat dat in de politiek. Maar de democratie is de meerderheid plus 1. En dus zal dit belachelijke plan er wel doorkomen. Het gaat er nu om wie het meeste wisselgeld heeft bij de vorming van een een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezing. Want de andere partij, die de beslissende stem heeft zal wel wat hiertegenover willen hebben. Het is gewoon koehandel.

  2. Bedoel je net zoiets van: wethouder wordt gefêteerd door aannemer (die een project wil opzetten). Die aannemer vertelt terloops dat hij wel erg graag aan een project zou willen beginnen “in het algemeen belang”. Inmiddels blije wethouder maakt vervolgens aannemer blij: “ik regel wel wat” onder het mom van algemeen belang.

  3. Heeft deze zich liberaal noemende wethouder niet de trekjes van een despoot in plaats van een regent?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld