Ingezonden brief

‘Spreek elkaar aan op asociaal gedrag’
De samenleving is nog maar net op weg met participatie en zelfredzaamheid uit de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO2015). Die wet legt claims bij de samenleving, die toch op het gebied van mantelzorg al niet niks doet. Maar we zijn er nog niet: De Omgevingswet 2018 komt er ook nog aan. Voluit: Regels over het beschermen en benutten van onze fysieke leefomgeving. Ook met deze wet is het de bedoeling de samenleving meer verantwoordelijkheid te geven. Daarbij wordt ook een reservoir aan maatschappelijke energie veronderstelt. “We hebben de samenleving geleerd dat de overheid het oplost.” woorden van Sliedrechts Burgemeester van Hemmen, “de overheid kan echter niet alles oplossen – we willen daarom de verantwoording terugleggen.” Daarom wil het college van B&W 52% van de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) schrappen. Zeshonderd BOA uren hebben niet geleid tot een Hondenpoepvrij Sliedrecht dus moet de samenleving daarmee aan de slag ”Spreek elkaar aan op asociaal gedrag” sprak van Hemmen. Dat kan er ook nog wel bij, of niet soms?

Het raadhuis van de gemeente Sliedrecht aan het Dr. Langeveldplein. (Foto Sliedrecht24)

“Omdat Nederland vergeleken met Europa nog altijd achteraan hobbelt wat betreft een grotere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt, is dat onverminderd een speerpunt van overheidsbeleid. De overheid stimuleert die arbeidsdeelname omwille van emancipatie en economische zelfstandigheid, maar ook om zorg- en oudedagsvoorzieningen betaalbaar te houden. Naarmate dat doel dichterbij komt, stijgt de tijdsbelasting van vrouwen met betaald werk, en in het verlengde daarvan ook het beroep op mannen om huishoudelijke en opvoedingstaken op zich te nemen.” “Mensen hebben meer aan hun hoofd en meer te doen. Er komen van meerdere kanten steeds meer claims op hen af. Niemand heeft meer dan de 168 uur per week waarin men werk, gezin, opleiding, huishouden, sociale contacten, ontspanning, hobby’s en/of eventueel vrijwillige inzet moet zien in te passen.” Twee citaten uit “Niet buiten de burger rekenen”, een uitgave van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), u weet wel onder leiding van Kim Putters, die van de Kim Putters Lezing van 9 december 2015 in De Lockhorst, waar overigens het grootste deel van de Sliedrechtse Gemeenteraad schitterde door afwezigheid.

Geacht gemeentebestuur van Sliedrecht,
Regels zonder controle op de naleving dat is zinloos. Maar daarom de regels afschaffen, en vervolgens de problemen op het bordje van, toch al overbelaste gemeenschap (zie boven) dat leidt tot rechteloosheid, meer hufterigheid en brengt op straat de schreeuwers aan de macht. Zorg voor controleerbare regels, voor een goed controleapparaat, voor minder bureaucratie en laat de weinige politie die er nog op straat is de handvatten houden en doe daarbij regelmatig een dringend beroep op inwoners van hufterigheid af te zien, dat wel.

Kees de Zanger
Sliedrecht

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

Plaats een reactie

*=Verplicht veld