Informatieavond voor bewoners onder hoogspanningsmast

SLIEDRECHT – Inwoners van Sliedrecht die onder een hoogspanningslijn wonen zijn voor maandag 18 september 2017 uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De huiseigenaren hebben een brief gehad van de gemeente Sliedrecht. De bijeenkomst vindt plaats in zaal De Roef bij ASVZ De Merwebolder, Touwbaan 1, van 19.30-21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur.

Na eigendomsoverdracht komen de woningen onder een hoogspanningsmast in beheer van de gemeente. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

In Sliedrecht komen 24 woningen in aanmerking voor de uitkoopregeling. Het gaat om vijf woningen aan de Rivierdijk en negentien woningen aan de Baanhoek. Zij vallen onder de uitkoopregeling ‘Woningen onder een hoogspanningslijn’. Op 1 januari 2017 is deze uitkoopregeling gestart voor woningen, die daar recht onder staan. Woningeigenaren kunnen zich tot uiterlijk 1 juli 2021 melden bij de gemeente voor deze uitkoopregeling. Tot en met 31 december 2021 draait alles om aankoop en beheer (fase 1). Vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 gaat het om herbestemmen, sloop en / of herinrichting (fase 2). 

Tijdelijke bewoning
Volgens het college vraagt de clustering van de aan te kopen woningen aan de Rivierdijk en de Baanhoek om een integrale aanpak. Dat schrijft het college van B & W in een brief aan de woningeigenaren. “Dit vergt meer tijd en maakt dat met fase 2 later wordt aangevangen. Hierdoor kunnen de aan te kopen woningen tijdelijk leeg komen te staan. Om de leefbaarheid van de wijk te waarborgen zullen de aan te kopen woningen tijdelijk in beheer worden gegeven aan Ad Hoc Beheer.

Selectie tijdelijke bewoners
Ad Hoc heeft een goede reputatie op het gebied van beheer van leegstaand vastgoed. Door het inzetten van tijdelijke bewoning worden risico’s op vandalisme, kraak en andere calamiteiten beperkt en wordt de veiligheid in de wijk positief gestimuleerd”, schrijft het college van B & W. Achterblijvende buren kunnen dus tijdelijk nieuwe bewoners krijgen. Ad Hoc selecteert hen op representativiteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Uiteindelijk wordt de woonbestemming van de aangekochte woning opgeheven. Dat kan door het een andere bestemming te geven of te slopen.

Een reactie plaatsen