Informatie gemeente Sliedrecht: week 23

Wekelijks brengt online krant Sliedrecht24 de gemeentepagina. Hier lees je het laatste nieuws van de gemeente Sliedrecht. De onderstaande informatie wordt wekelijks aangeleverd door de gemeente Sliedrecht.

ALLE EIEREN VAN HOBBYKIPPEN IN ONZE REGIO BEVATTEN TE VEEL PFAS

Afgelopen maanden heeft het RIVM onderzoek gedaan naar PFAS in eieren van hobbykippen in Zuid-Holland Zuid. Uit het onderzoek blijkt dat er teveel PFAS in de eieren zit. Daarom blijft het advies staan om geen eieren van hobbykippen te eten in Zuid-Holland Zuid.

Het RIVM heeft voor 31 locaties in onze regio berekend hoeveel eieren van een hobbykip mensen per week kunnen eten, zonder over de gezondheidskundige grenswaarde van PFAS heen te gaan. Deze waarde geeft aan hoeveel PFAS mensen binnen mogen krijgen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid.

Te veel PFAS in eieren
Voor 22 locaties geldt dat mensen met 1 ei per week meer PFAS binnenkrijgen dan de gezondheidskundige grenswaarde. Op 8 locaties gaat het om maximaal 1 tot 4 eieren per week. Op 1 locatie wordt de grenswaarde overschreden bij 15 eieren per week. Daarom blijft het advies van het RIVM  om geen hobbykip eieren te eten in onze regio. Eieren van de markt en uit de winkel bevatten veel minder PFAS en kunt u wel eten.

Wat betekent dit voor de gezondheid?
Het eten van eieren met hoge gehaltes PFAS zorgt niet direct voor problemen met de gezondheid. Maar boven de gezondheidskundige grenswaarde kan de kans op ziekte toenemen. Hoe meer PFAS mensen binnenkrijgen en hoe langer dit duurt, hoe groter de kans dat het invloed heeft op de gezondheid. Daarom is het wenselijk om onder deze grenswaarde te blijven.

Oorzaak van PFAS in hobbykip eieren  
In de onderzochte eieren is vooral PFOS gevonden. Deze stof is voor zover bekend niet uitgestoten door het bedrijf Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht. De gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Molenlanden en Papendrecht hebben in december opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de oorzaak: via welke route komt de PFAS in de eieren terecht. Dit onderzoek loopt nog.

Onderzoekers hebben de bodem, het water, het voer, vitamines, anti-wormenmiddel, het nestmateriaal en het verpakkingsmateriaal van het voer onderzocht. Daarin is niets gevonden dat het verhoogde PFAS-gehalte in de eieren kan verklaren. Als laatste wordt nog gekeken naar de PFAS-gehalten in wormen. Het resultaat verwachten we de komende weken.

Het RIVM zet het onderzoek naar PFAS in eieren van hobbykippen en de oorzaak daarna voort op landelijk niveau.

FAMILIEBEDRIJF J.M. DE JONG GROUP ONTVANGT PREDICAAT KONINKLIJK

Familiebedrijf J.M. de Jong Group in Sliedrecht heeft donderdag 30 mei het Predicaat Koninklijk ontvangen. Commissaris van de Koning Jaap Smit van de provincie Zuid-Holland overhandigde de oorkonde aan algemeen directeur Rob Bastinck.

Wat in 1897 begon als smederij in Alblasserdam is anno 2024 uitgegroeid tot een internationaal opererend bedrijf waarvan de hoofdvestiging in Sliedrecht staat. Het bedrijf

J.M. De Jong Group is na Boskalis, Banketbakkerij Merba, IHC Merwede, Van der Leun en Van Beest het zesde Sliedrechtse bedrijf dat het Predicaat Koninklijk ontvangt. Burgemeester Jan de Vries liet in zijn toespraak weten trots te zijn op het bedrijf, dat voortaan verdergaat onder de naam Royal J.M. de Jong Group B.V. “Het predicaat Koninklijk is een hoogtepunt in de lange historie van uw prachtige familiebedrijf en een hoogtepunt voor Sliedrecht.”

                                         Foto: René van der Kloet

WEEKMARKT VERSCHUIFT VANWEGE KERMIS

De weekmarkt vindt vanwege de kermis op woensdag 19 juni niet plaats op het Burgemeester Winklerplein, maar in de Jacob Catsstraat.

Van donderdag 13 juni tot en met woensdag 19 juni is er kermis op het Burgemeester Winklerplein in Sliedrecht. Op woensdagavond 12 juni worden de attracties opgebouwd en op woensdag 19 juni is de slotdag van de kermis. Om die reden vindt de weekmarkt op 19 juni plaats in de Jacob Catsstraat.

RESULTATEN VEILIGHEIDSMONITOR 2023

Benieuwd hoe de veiligheid in uw wijk wordt beleefd en hoe de gemeente Sliedrecht presteert op het gebied van sociale overlast of criminaliteit in vergelijking met andere gemeenten? Lees het in de Veiligheidsmonitor op de website www.sliedrecht.nl of scan de QR-code.

Elke twee jaar wordt door het Centraal Bureau voor de Statistieken en I&O Research landelijk de Veiligheidsmonitor uitgevoerd om een beeld te krijgen van de veiligheidssituatie. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar de veiligheidssituatie en het veiligheidsniveau van gemeenten. Verschillende veiligheidsthema’s zoals verkeersoverlast, ervaring van criminaliteit en buurtbeleving zijn onderzocht.

BENT U NET GESTART ALS ONDERNEMER, ZZP-ER OF FREELANCER OF WILT U ALS ZONDAIG AAN DE SLAG?

Speciaal voor deze groep start het Bonkelaarhuis een informatiepunt. Vanaf 1 juli houdt belastingadviseur Evan iedere eerste vrijdag van de maand van 11.00 – 13.00 uur spreekuur. U kunt bij hem terecht met vragen over uw administratie, belastingen en geldzaken. Hij heeft veel kennis van het ondernemerschap en fiscale zaken.

 Meer weten? Kom dan donderdagavond 13 juni naar Café voor Elkaar in de Bibliotheek. U kunt dan met Evan kennis maken.

BUITEN BEZIG IN SLIEDRECHT WEEK 23

Wegomleidingen/afsluitingen

 1. Vogelbuurt in fases afgesloten van maandag 24 juni t/m vrijdag 19 juli
  I.v.m. rioleringswerkzaamheden.
  -Noordelijk deel Nachtegaallaan van maandag 24 juni t/m vrijdag 19 juli.
  -Aalscholverstraat 1 t/m 12 van maandag 1 juli t/m vrijdag 19 juli.
 1. Elzenhof (deel nummers 159 t/m 187) in fases afgesloten van dinsdag 30 april t/m vrijdag 14 juni
  I.v.m. herstraatwerkzaamheden. Via Elzenhof 196 is een doorsteek naar nummer 180 gemaakt, zodat de woningen bereikbaar blijven.

 2. Fietspad langs Parallelweg vanaf de Calandstraat tot viaduct A15 afgesloten van maandag 22 januari t/m vrijdag 28 juni.
  I.v.m. uitleggen en lassen pijpleiding t.b.v. het warmtenet.

 3. Prof. Kamerlingh Onneslaan t.h.v. nummers 2 t/m 24 afgesloten t/m vrijdag 14 juni.
  I.v.m. aanleg warmtenet.

 4. Dr. Schaepmanstraat in vier fases afgesloten van maandag 6 mei t/m dinsdag 23 juli.
  I.v.m. aanleg warmtenet.

 5. Overlaat in fases afgesloten van maandag 13 mei t/m vrijdag 5 juli.
  I.v.m. riolerings- en herstraatwerkzaamheden.

 6. Douwes Dekkerstraat t.h.v. nr. 30 t/m 76 afgesloten van woensdag 5 juni t/m dinsdag 2 juli.
  I.v.m. aanleg warmtenet.

 7. P. C. Hooftlaan t.h.v. nr. 58 t/m 104 afgesloten van woensdag 26 juni t/m vrijdag 19 juli.
  I.v.m. aanleg warmtenet.

 8. Kruising Leeghwaterstraat met de Beyerinckstraat afgesloten van maandag 17 juni t/m vrijdag 19 juli.
  I.v.m. rioleringswerkzaamheden.

 9. Wekelijkse afsluiting Burg. Winklerplein
  Voor de weekmarkt is er iedere week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg.
INTEGRALE CONTROLE 75 OPSLAGBOXEN: GEEN OVERTREDINGEN OF STRAFBARE FEITEN

Bij een integrale controle van 75 opslagboxen in Sliedrecht zijn op maandag 27 mei geen overtredingen of strafbare feiten geconstateerd. De controle werd uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventieteam van de gemeente Sliedrecht, in samenwerking met handhaving en politie.

Verhuurders van opslagboxen weten soms niet door wie, of op welke manier, hun garagebox wordt gebruikt. Omdat opslagboxen veilige en anonieme vierkante meters zijn voor criminelen om activiteiten te ontplooien is het gewenst opslagboxen regelmatig te controleren. Daarom vond op maandag 27 mei een integrale controle plaats bij 75 opslagboxen in Sliedrecht.

Het bezoek van het Bestuurlijk Interventieteam, handhaving en politie heeft zich gericht op bouwkundige aspecten, gebruik van de ruimtes, brandveiligheid, milieuaspecten en illegale activiteiten in en om de opslagboxen.

Het doel van de controle is om situaties te voorkomen die gevaar opleveren voor de omgeving (bijvoorbeeld door opslag van brandgevaarlijke stoffen) of dat deze worden misbruikt voor criminele doeleinden (bijvoorbeeld door opslag van of handel in verboden middelen of gestolen goederen).

Verdachte situatie gezien? Melden helpt!
Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoed u criminele activiteiten bij u in de buurt? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844 (spoed 112). Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 of ga naar de website van Meld Misdaad Anoniem. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.

VERNIEUWING RIOOL EN VERVANGING GEMAAL IN LEEGHWATERSTRAAT

Aannemer De Kuiper Infrabouw voert van 17 juni tot 25 oktober werkzaamheden uit aan het riool in de Leeghwaterstraat. In deze periode wordt het riool vernieuwd en wordt een gemaal vervangen.

Het riool wordt vervangen omdat het huidige riool verouderd is. Daarnaast wordt er een gemaal in de Leeghwaterstraat vervangen. Een gemaal is een machine om water weg te pompen. De Kuiper Infrabouw voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Sliedrecht.

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de kruising Leeghwaterstraat en Beijerinckstraat in Sliedrecht. De winkels in dit gebied blijven bereikbaar. Voor autoverkeer wordt een omleiding ingesteld, waar fietsers via stelconplaten over het werkvak kunnen rijden.

Planning

Mogelijk start De Kuiper Infrabouw al in de week voor 17 juni met de voorbereidingswerkzaamheden, zoals het inrichten van het depot en het plaatsen van de bouwhekken. Tijdens de bouwvak, van 29 juli tot en met 16 augustus, liggen de werkzaamheden tijdelijk stil. Op maandag 19 augustus wordt het werk hervat.

Alle ontwikkelingen zijn te volgen via De Bouwapp, die gratis te downloaden is in de bekende appstores.

OPROEP

Op een parkeerplaats ter hoogte van de Oranjehof/Oranjestraat staat al geruime tijd een aanhanger/vouwwagen met kenteken 04-LX-VR geparkeerd.

De gemeente Sliedrecht roept de eigenaar van de aanhanger/vouwwagen op om zich binnen twee weken te melden bij de gemeente aan de Industrieweg 11, via vergunningen@sliedrecht.nl.

Na deze 2 weken zal de aanhanger worden verwijderd.

Op grond van artikel 5:30 Awb kan, afhankelijk van de staat, de aanhanger/vouwwagen 13 weken worden opgeslagen, dan wel onmiddellijk worden verkocht of vernietigd.

De bedoelde aanhanger/vouwwagen valt onder “Kampeermiddelen e.a.”, waarvoor het verboden is deze op of aan de openbare weg te parkeren, zoals gesteld in de A.P.V. (Algemene Plaatselijke Verordening) artikel 5:6.

De gemeente Sliedrecht roept de eigenaar op van een aanhanger zonder kenteken die al geruime tijd ter hoogte van Rembrandtlaan 304 aan een boom staat vastgebonden. De eigenaar wordt verzocht zich binnen twee weken na het verschijnen van dit bericht te melden bij de gemeente aan de Industrieweg 11, te Sliedrecht.

Na deze twee weken zal de aanhanger worden verwijderd.

Op grond van artikel 5:30 Awb kan, afhankelijk van de staat, de aanhanger 13 weken worden opgeslagen, dan wel onmiddellijk worden verkocht of vernietigd.

De bedoelde vouwwagen  valt onder “Kampeermiddelen e.a.”, waarvoor het verboden is deze op of aan de openbare weg te parkeren, zoals gesteld in de A.P.V. (Algemene Plaatselijke Verordening) artikel 5:6.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Ingediende aanvragen
Datum ontvangst: 27 mei 2024
Adres: Wilgenhof, Populierenhof, Elzenhof, Berkenhof
Omschrijving: Voortuin rommelmarkt de Hoven
Datum activiteit: 21 september 2024

Verleende vergunningen/ontheffingen
Datum verleend: 28 mei 2024
Adres: Diverse locaties
Omschrijving: Avondvierdaagse 2024
Datum activiteit: 4 t/m 7 juni 2024

Datum verleend: 30 mei 2024
Adres: Baanhoek 186
Omschrijving: Personeelsfeest
Datum activiteit: 8 juni 2024

Datum verleend: 30 mei 2024
Adres: Sportlaan 7
Omschrijving: Muziekfestival
Datum activiteit: 1 juni 2024

Datum verleend: 30 mei 2024
Adres: Havikstraat/Sperwerstraat
Omschrijving: Buurtschouw
Datum activiteit: 29 juni 2024

Datum verleend: 30 mei 2024
Adres: Kerkbuurt
Omschrijving: Voorjaarsbraderie
Datum activiteit: 15 juni 2024

Datum verleend: 3 juni 2024
Adres: Scheldelaan 15
Omschrijving:  Actiemarkt
Datum activiteit: 29 juni 2024

Ingetrokken aanvragen
Datum: 3 juni 2024
Adres: Elzenhof (grasveld)
Omschrijving: Key4rtm (One man Band)
Datum activiteit: 8 juni 2024

OMGEVINGSVERGUNNING

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst: 29 mei 2024
Adres: Zwijnskade/Betuwelijn
Omschrijving: Het aanbrengen van voorbelasting met zand
Activiteit: Afwijken van regels in het omgevingsplan, grond opslaan, aanbrengen of verplaatsen

Datum ontvangst: 31 mei 2024
Adres: Rivierdijk 528
Omschrijving: Het vervangen van de steiger
Activiteit: Bouwactiviteit (Omgevingsplan)

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend: 31 mei 2024
Adres: Cort van der Lindenlaan 54
Omschrijving: Plaatsen dakkapel voor- en achterdakvlak
Activiteit: Bouwen (omgevingsplan)

Datum verleend: 31 mei 2024
Adres: Weresteijn 150
Omschrijving: Realiseren erker voorzijde woning
Activiteit: Bouwen (omgevingsplan)

Datum verleend: 31 mei 2024
Adres: Lijsterweg 30
Omschrijving: Plaatsen overkapping/berging en erfafscheiding
Activiteit: Bouwen (omgevingsplan) en Afwijken omgevingsplan

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld