Houten bruggen en beschoeiingen tijdelijk gerepareerd

SLIEDRECHT – Het college zegt dat is gekeken naar het onderhoud houten bruggen en beschoeiingen. Er zijn volgens hen enkele tijdelijke reparaties uitgevoerd. De lokale partij PRO Sliedrechtse stelde vragen aan het College van B & W over de locatie Molshoefweer-Smalweer, in en om de boomgaard. 

De onderliggende keerwand is van beton (met een houten afwerking). De levensduur van dit type betonnen constructie is gemiddeld 80 jaar. Het college schrijft: “De constructie dateert uit 1980, waardoor gesteld kan worden dat de veiligheid van de betonnen constructie niet in het geding is. De houten deksloof is op enkele plaatsen van slechte kwaliteit, maar deze maakt geen deel uit van de constructieve veiligheid (esthetische functie).” (Archieffoto PRO Sliedrecht)

Begin juni 2022 stelde het college nog dat ‘de veiligheid van de bruggen, grondkerende constructie met houten deksloof en het leuningwerk is niet in het gedrang’ was. Nu is de conclusie anders. “Ten tijde van het antwoord op 8 juni 2022 was de beoordeling van de veiligheid gebaseerd op een inspectie van de buitendienst en beheerder. De afgelopen periode heeft er monitoring van de situatie plaatsgevonden en zijn enkele tijdelijke reparaties uitgevoerd”, aldus het college.

Versnelde verslechtering
Omdat er in sommige gevallen een ruime tijd zit tussen het constateren van de gebreken en het repareren via reguliere onderhoudsplan vroeg PRO Sliedrecht zich af of er volgens het college zich omstandigheden kunnen voordoen waarin toch directe reparatie noodzakelijk is. “Zodra er omstandigheden zijn die duiden op versnelde verslechtering, worden de nodige maatregelen getroffen om de termijn tussen constatering en vervanging te overbruggen”, verzekerde het college, “Dit kunnen tijdelijke maatregelen zijn, zoals het vervangen van planken of het aanbrengen van signalering. In sommige gevallen is vervanging noodzakelijk.” Deze omstandigheden kunnen volgens het college divers van aard zijn, zoals, moedwillige vernieling of beschadiging. Hier is volgens hen geen eenduidige afwegingkader voor, dit is situatieafhankelijk.

Geld
Vragensteller raadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht) is niet tevreden over de beantwoording. “We krijgen geen antwoordt op de vraag wanneer nu iets zo acuut is en het moet worden gemaakt. Daar is dus geen beleid op. Het lijkt erop dat het net als zes jaar geleden gaat om geld wat een vreemd argument is als het gaat om veiligheid. Dat kunnen we in 2023 wellicht anders doen”, reageert Pauw.

1 gedachte over “Houten bruggen en beschoeiingen tijdelijk gerepareerd”

  1. Graag ook de verlichting in de Deltalaan nakijken. Vanaf het tankstation tot aan de dijk volledig donker.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld