Japans restaurant Oishi Fusion

GS schrijft aan gemeente: ‘Structureel niet sluitende eindejaarrekening’

DEN HAAG / SLIEDRECHT – In een brief laat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland aan de gemeente Sliedrecht weten dat er sprake is van een structureel niet sluitende jaarrekening. “Het structurele nadeel bedraagt € 319.000,– en wordt veroorzaakt door verschillende tegenvallers binnen uw programma’s. Wij adviseren u erop toe te zien dat structurele financiële effecten van de jaarrekening 2018 worden verwerkt in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023”, schrijft GS. De brief is woensdag 7 augustus 2019 aan de gemeenteraad gestuurd.

De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag 2018 zijn volgens de Provincie Zuid-Holland binnen de wettelijke termijn ingezonden. De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 457.000.,–. De provincie houdt financieel toezicht. Dat moet voorkomen dat een gemeente in een financieel uitzichtloze situatie komt die zij zelf niet kan oplossen. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

De provincie onderzocht in hoeverre er in het jaarrekeningresultaat 2018 sprake is van structurele effecten die van invloed kunnen zijn op uw begroting en meerjarenraming. Daar zijn onder andere de baten en lasten betrokken. GS komt met een advies: “Wij adviseren u erop toe te zien dat structurele financiële effecten van de jaarrekening 2018 worden verwerkt in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. Uw kademota 2020 vertoont tekorten in de jaren 2020 tot en met 2023. Hierin zijn de effecten van de meicirculaire nog niet verwerkt.”

Gemeenschappelijke regeling
De tekorten worden met name veroorzaakt door oplopende structurele tekorten in het sociaal domein. “In uw Kadernota geeft u aan de oplopende kosten in het sociaal domein gedeeltelijk als risico in uw begroting te zullen verwerken. De gemeenschappelijke regeling die deze taken voor u uitvoert heeft een begroting en meerjarenraming opgesteld op basis van de ontwikkelingen die zij zien waardoor het de best beschikbare (reële) inschatting is. In uw begroting en meerjarenraming achten wij alleen deelnemersbijdragen (verplichte uitgave) op basis van de inschattingen van de gemeenschappelijke regeling als reëel”, aldus Gedeputeerde Staten. De gemeenschappelijke regeling heeft in haar uitgangspunten voor de begroting 2020 een risico-inschatting gemaakt ‘voor eventuele aanvullende volumeontwikkelingen’. 

Herkenbaar
Het provinciebestuur zegt begrip te hebben voor de druk, die de kosten in het sociaal domein op de begroting van de gemeente Sliedrecht legt. GS: “De tekorten binnen het sociaal domein zijn voor ons ook herkenbaar als een bredere (landelijke) ontwikkeling. Desondanks verzoeken wij u de door de gemeenschappelijke regeling vastgestelde bijdrage volledig in uw (meerjaren)begroting op te nemen en verdere maatregelen te treffen om de begroting en meerjarenraming 2020-2023 structureel sluitend te krijgen.”

4 gedachten over “GS schrijft aan gemeente: ‘Structureel niet sluitende eindejaarrekening’”

 1. Ik vind dat ambtelijke taal, voor gewone mensen onbegrijpelijk, valt onder de noemer wartaal. Wel een prachtige opsomming van gezwam waarvoor dank. Maar het helpt echt als mensen je begrijpen.

  Nog even specifieker: onder het hoofdje ‘gemeenschappelijke regeling’ valt voor mij onder gezwam oftewel wartaal.

 2. GEZWAM betekent ook wel:
  1) Gebazel 2) Geklets 3) Geleuter 4) Gelul 5) Gepraat 6) Gewauwel 7) Gezanik 8) Gezwets 9) Kletskoek 10) Kletspraat 11) Langdurig geklets 12) Leuterpraat 13) Onzakelijk gepraat 14) Onzin 15) Onzinnige praatjes 16) Wartaal

  Ik kan mij niet voorstellen dat de reactie van de Provincie dus hiertoe gerekend mag worden. We moeten er dus ook niet zo over praten. De Provincie legt de vinger bij een zere plek en merkt terecht op dat de begroting moet sluiten. Laten we daaraan gaan werken. Als de reden bekend is, moet je naar de bron waar het wordt veroorzaakt en hopen dat je het voor 1 januari kunt regelen. Misschien moeten partijen in de Raad wat lobbyen in Den Haag bij de VVD en het CDA enzo?

 3. Dit gezwam is een reactie van de provincie omdat Sliedrecht het lef heeft om te zeggen. Overheid leuk dat u ons extra taken heeft gegeven die ons financieel de das om doen. Wij willen hiervoor gecompenseerd worden en niet gaan bezuinigen of extra geld bij onze inwoners weghalen om de tekorten te dekken.

  Het is een signaal dat Sliedrecht en andere gemeentes afgeven door het niet aanbieden van een sluitende meerjarenbegroting.

 4. Zo, dat is dus geheel duidelijk. Misschien kan een wethouder even een en ander toelichten voor de gewone Nederlander? Dit soort gezwam maakt niemand wijzer.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld