GroenLinks wil bloedonderzoek naar alle giftige stoffen

DEN HAAG / REGIO – Na de PVV- en de PvdA-fractie in Provinciale Staten van Zuid-Holland wil ook de statenfractie van GroenLinks dat de onderste steen boven komt rond DuPont in Dordrecht. De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Zuid-Holland vraagt woensdag 20 april 2016 gedeputeerde Rik Janssen (SP) om een ‘breder’ bloedonderzoek bij de steekproef.

Statenlid Berend Potjer (GroenLinks) heeft verschillende vragen over de DuPont-zaak, die hij woensdag 20 april aan de gedeputeerde gaat stellen. (Foto GroenLinks Zuid-Holland)

Volgens GroenLinks moet niet alleen op de stof PFOA worden gezocht, maar ook op andere giftige stoffen zoals DMAC. “Het bloedonderzoek moeten we uitbreiden naar alle giftige stoffen die DuPont heeft uitgestoten of nog uitstoot. Dan hoeft RIVM niet elke keer terug te komen en bloed te prikken als er weer een ander probleem opduikt, maar hebben wij in een keer alle problemen in kaart. Dat lijkt ons wel zo prettig voor de omwonenden en ook kostentechnisch te verkiezen”, zegt Berend Potjer, vice-fractievoorzitter en eerste woordvoerder economie, milieu, water, verkeer en Europa. Potjer denkt aan de zogenaamde (zeer) zorgwekkende stoffen, GenX en gehalogeneerde koolwaterstoffen.

Capaciteit en bevoegdheden
GroenLinks wil dat de Gedeputeerde Staten inventariseert of de omgevingsdiensten wel voldoende capaciteit en bevoegdheden hebben voor hun toezicht- en handhavingstaken? “Wij realiseren ons dat het niet makkelijk is om grote ingewikkelde industriële installaties goed te inspecteren. Ook realiseren wij ons dat na Odfjell de provincie toezicht en handhaving heeft aangetrokken. Desondanks is het probleem bij DuPont aangekaart door de media en niet door de omgevingsdienst. Wij denken dan ook dat om de nieuwe beleid echt effectief te maken, de omgevingsdiensten voldoende capaciteit en bevoegdheden moeten hebben. Juist met de verouderende van veel industrie lijkt ons dat van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Zuid-Holland”, aldus Potjer. 

Samengeknepen billen
GroenLinks ziet ook een aanleiding om verder te kijken dan het bedrijf DuPont / Chemours. Potjer: “Te inventariseren welke giftige stoffen er bij DuPont en andere industrie in Zuid-Holland nog meer worden geëmitteerd en hoe zij dat kan terugdringen? In Zuid-Holland hebben wij naast DuPont meer problemen gehad. Ik noem CMI, NedStaal, Abengoa en Odfjell. Bij Odfjell is nu, jaren na de sluiting, nog steeds meer dan de helft van het bedrijf dicht, omdat deze onvoldoende veilig is. Dat laat zien dat er toch wel wat aan de hand is. En het lijkt er steeds meer op dat Odfjell niet de uitzondering is, de zaak DuPont bevestigt dat nog eens.” Het is nu volgens Potjer ‘met samengeknepen billen afwachten wat het volgende incident is dat oppopt of daar ook weer giftige of explosieve stoffen bij betrokken zijn’. Dat veel van de industriële installaties tijdens de wederopbouw zijn gebouwd en dus al op leeftijd zijn maakt GroenLinks in de Provinciale Staten van Zuid-Holland er niet geruster op. “Wat is het volgende stofje dat wij tegenkomen? Is het wel zo verstandig de emissie van GenX te vergunnen?”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld