Japans restaurant Oishi Fusion

Goverde als nieuwe wethouder krijgt niet van alle partijen instemming

SLIEDRECHT – Niet alle politieke partijen waren dinsdagavond 17 maart 2020 enthousiast over de komst van de nieuwe wethouder Ed Goverde (PvdA) als nieuwe wethouder namens de socialisten in het College van B & W. Lokale partij Slydregt.NU stemde bijvoorbeeld tegen de benoeming. “Slydregt.NU weigert om mee te doen met het baantjescarrousel van het partijkartel”, sprak fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU). Een raadsmeerderheid (van vijftien voor en vijf tegen) stemde voor zijn komst.

Bij het op de foto gaan, waren de heren kennelijk de afstand van elkaar vanwege het coronavirus vergeten. Ed Goverde (PvdA), de kersverse wethouder van de gemeente Sliedrecht met links burgemeester Bram van Hemmen (CDA). (Foto Niels Kuiper / gemeente Sliedrecht)

De geschiedenis herhaalt zich volgens Slydregt.NU. “Weer een wethouder van buiten die tijdens de lopende raadsperiode aan de slag gaat in Sliedrecht. Deze keer heeft men een vervanger gevonden in de Maasstad. De heer Goverde is woonachtig in Rotterdam en wil daar de komende twee jaar blijven wonen. Slydregt.NU is van mening dat burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht in ons dorp dienen te wonen, omdat men zo midden in de samenleving staan doordat men 24/7 in het dorp leeft en daardoor weet wat er speelt. Voor de Sliedrechter en het bedrijfsleven is de bestuurder daardoor ook makkelijker aanspreekbaar. Wij kunnen daarbij alvast aankondigen dat wij ieder jaar zullen tegenstemmen tegen het verlenen van de ontheffing voor de wethouder om buiten Sliedrecht te blijven wonen. Daarom gaat Slydregt.NU tegen deze benoeming stemmen. Slydregt.NU weigert om mee te doen met het baantjescarrousel van het partijkartel”, aldus fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU). 

Woning vinden
Lokale partij Geduld 2.0 liet ook van zich horen. Fractievoorzitter Gerrit Venis (Geduld 2.0): “Jammer, dat het nu ook de PvdA niet meer lukt om een wethouder binnen het dorp te vinden. Nadat de qua ledental grootste partij al in gebreke moest blijven, volgt nu de partij die toch ook van oudsher binnen Sliedrecht op een grote aanhang mocht rekenen. Ik herinner me nog de tijd dat de PvdA in Sliedrecht 8 van de 19 raadszetels bezette. Geduld-2.0 is akkoord met deze benoeming. Ook stem ik in met de tijdelijke ontheffing van het  vereiste van ingezetenschap, maar die steun is er voor het eerste jaar alleen, in die tijd moet het toch kunnen lukken een woning is ons dorp te vinden.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Buiten Sliedrecht
Fractievoorzitter Anton Huijzer (PvdA) voerde uiteraard het woord. Hij keek nog even terug. “Toen eind februari Ben van der Plas aangaf om persoonlijke redenen terug te treden als wethouder van deze mooie gemeente wist ik nog niet wat ons verder nog te wachten stond. En in wat voor situatie we hier vanavond bij elkaar zouden zijn. Mijn woordvoering is dan ook sterk versoberd en beperkt tot wat noodzakelijk is om te benoemen. Een zo’n punt is dat wij eerst binnen onze Sliedrechtse mogelijkheden hebben gekeken naar de mogelijkheden om deze positie te her-bemensen. Al binnen een paar dagen werd duidelijk dat we die in Sliedrecht niet gingen vinden. Iemand moet, naast de kwaliteiten ook nog beschikbaar zijn en een eventuele huidige functie kunnen en willen beëindigen voor een bestuurlijke functie van twee jaar”, legde Huijzer aan de raad uit.

Niemand beschikbaar
Huijzer vertelde zich bewust te zijn dat dit soms gevoelig lag, omdat hij uit veel hoeken geluiden hoor van ‘mensen die woonplaats belangrijker lijken te vinden dan kwaliteiten’. Huijzer: “Zeker nu gaat het om bestuurlijke ervaring. En alsof iemand van buiten niet zou kunnen invoelen wat er leeft of zich dit vlot eigen zou kunnen maken. U voorzitter, U heeft het tegendeel bewezen. Dus nadat wij hadden vastgesteld dat er in Sliedrecht niemand direct beschikbaar was hebben wij onze blik verruimd en zijn daarbij, na een omweg via de Coolsingel, waarvoor ik de mensen, die zelf wel weten dat ik ze bedoel, nogmaals wil bedanken, uiteindelijk in Rotterdam-Zuid terecht gekomen bij Ed Goverde, die we vanavond welkom gaan heten in het college van de gemeente Sliedrecht.”

Niet lullen, maar poetsen
Huijzer had een persoonlijk woord voor Goverde: “Ed, een paar weken geleden heb je Sliedrecht al op de fiets verkend. En heb je je al een beeld kunnen vormen van wat Sliedrecht te bieden heeft en waar dingen verbeterd moeten worden. Je enthousiasme waarmee je op de voorliggende uitdagingen hebt gereageerd geven ons het vertrouwen dat jij met ons, met die bekende niet lullen maar poetsen mentaliteit, verder komt bouwen aan een mooi Sliedrecht. Ed, wij wensen je veel succes en ik hoop dat wij en de Sliedrechters over niet al te lange tijd in goede gezondheid weer met elkaar samen kunnen zijn zoals we gewend zijn in dit dorp. En rest ons nu niets anders dan goed voor elkaar te zorgen.”

2 gedachten over “Goverde als nieuwe wethouder krijgt niet van alle partijen instemming”

  1. Echt weer lekker politiek van de heer Huijzer: ‘mensen die woonplaats belangrijker lijken te vinden dan kwaliteiten’. Er wordt hiermee een tegenstelling geponeerd die niet klopt en niet terecht is. Kwaliteit zit ook in de woonplaats! Als een Wethouder ’s morgens om 9.00 uur over de hoofdweg de gemeente in rijdt en om 16.00 uur weer vertrekt welk gevoel heeft hij dan met de gemeente? We hebben eerder een wethouder gehad met heel veel kwaliteiten (zo werd het toen omschreven) maar die had geen flauw benul over de functie van het boerenpad langs de A15. Daarna is hij ook maar snel vertrokken met al zijn kwaliteiten; jobhopper.

  2. Beste Ed Goverde,
    Ik mocht – terecht – vanwege de Corona-maatregelen – vanavond niet persoonlijk bij je aanstelling als wethouder van Sliedrecht aanwezig zijn, maar van harte welkom in dit mooie dorp.
    We hebben elkaar inmiddels een paar keer gesproken en ik heb er alle vertrouwen in, want – vergeleken met Londen, New York en Parijs – is Rotterdam Zuid eigenlijk ook maar een dorp, met sowieso overeenkomsten in de sociale woningbouw, opbouw van winkelcentra en – niet te vergeten – een voetbalkluppie, waarvan de resultaten per seizoen absoluut niet te voorspellen zijn 🙂
    Kortom, mijn steun heb je!
    Joop Keesmaat

Plaats een reactie

*=Verplicht veld