Japans restaurant Oishi Fusion

Gemeenteraad dinsdagavond bij elkaar voor oordeelsvormende vergadering

SLIEDRECHT – Voor dinsdagavond 24 september 2019 staat een oordeelsvormende vergadering op de agenda van de gemeenteraad.

De bijeenkomst in het raadhuis staat gepland tussen 19.30 – 23.00 uur en is openbaar. Gezien de agenda kan de tijd wel eens maximaal worden benut. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Op de agenda staat onder meer het verschuiven van kredieten binnen het Verkeers- en Mobiliteitsplan, het verhuren van het pand Nicolaas Beetsstraat 2-6, de Samen Sliedrecht cultuurnotitie 2019 – 2022, de sportnota ‘Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025’, het ontwerp-jaarverslag Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht 2018, extra personele capaciteit cluster openbare orde en veiligheid (team samenleving), deelname Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) in werkgeversvereniging voor gemeentelijke regelingen en de bevindingen van de stuurgroep en Taskforce Sociaal Domein. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld