Gemeente Sliedrecht zoekt leden voor nieuwe adviesgroep MAG

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht start met een Maatschappelijke Adviesgroep (MAG). Deze adviesgroep wordt een informatiebron en klankbord voor de ontwikkeling, inrichting en evaluatie van beleid rond het Programma Ruimtelijke Vernieuwing (PRV)gemeente Sliedrecht.

Wie warm loopt om vanuit verschillende perspectieven een constructieve en kritische bijdrage te leveren, mag zich melden bij de gemeente Sliedrecht. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De toekomstige leden geven onafhankelijk advies aan de gemeente Sliedrecht en aan de gemeenteraad over vraagstukken rond PRV. De deelnemers die worden gezocht komen uit verschillende achtergronden, hebben voor deelname beweegredenen en beschikken over kwaliteiten. De groep wordt ondersteund door professionals op het gebied van organisatie en communicatie. 

11 gedachten over “Gemeente Sliedrecht zoekt leden voor nieuwe adviesgroep MAG”

 1. Wederom dankjewel Johan,
  Wanneer je niet achter de plannen staat is het kennelijk niet gewenst om mee te denken.

 2. Kunnen de heren Keesmaat en v/d Hel uitleggen wat de burenraad van Dupont Chemours hiermee te maken heeft. Ik blijf van mening dat de emmertjes actie gericht moet zijn tegen de vergunning verleners.

 3. Wat me opvalt is dat zoveel mensen zuur reageren op elk bericht van overvof uit de gemeente.

  Denk dat die mag wel 250 aanmeldingen krijgt. Of blijven de stuurlui aan de wal?

 4. “Deelnemers die worden gezocht komen uit verschillende achtergronden.” Iedereen heeft een andere achtergrond. Wat een slinkse wijze om allochtonen te zeggen. Die lui weigeren om NL te leren(al 10 jaar in de 10 hoog flats, dus ik weet het.) maar die wil de gemeente wel graag erbij hebben!

 5. Wederom een prima en interessant “stukkie” plus uitleg van Johan Lavooi over dit burger-participatieproces van de gemeente Sliedrecht, maar – gelijktijdig – ben ik het helemaal met Kees van der Hel eens, dat er geen “Burenraad Chemours sausje” overheen gegoten zou moeten worden.
  Inmiddels heb ik de gewenste profielschetsen voor zowel lid als voorzitter van de Maatschappelijke Adviesgroep op de gemeentelijke website gelezen en zelf meen ik aan alle gestelde criteria (voor beide functies) te voldoen.
  Afijn, ik slaap er nog een nachtje over, maar overweeg heel sterk om me daarvoor aan te melden, want – geen misverstand – de toekomst van ons mooie dorp gaat me zeer ter harte en daar wil ik me graag voor inzetten.
  Vanavond in elk geval eerst eens mijn Curriculum Vitae bijwerken, want het is alweer even geleden, dat ik heb “gesolliciteerd”

 6. Nu het college het “voor” aan het organiseren is, wordt het misschien wel tijd om ook het “anders” te organiseren?

 7. Babbel truc? Waarom moet ik denken aan een nieuwsbericht over babbel trucs. Is een Maatschappelijke Adviesgroep (MAG) een poging tot babbel truc van het college van B&W? Moeten inwoners hier ook voor worden gewaarschuwd door de politie? De toon wordt direct al gezet door de bijzondere eisen waaraan deelnemers van de MAG moeten voldoen.
  Het komt over als: wij (college van B&W) willen iets en hebben geen of onvoldoende draagvlak bij de inwoners.
  Om voorgenomen of inmiddels genomen besluiten (zijn het overspannen ambities of is het grootheidswaanzin?) te rechtvaardigen huren wij inwoners in voor een Maatschappelijke Adviesgroep (MAG) om een vlotte babbel neer te zetten. Die babbel moet uiteraard volledig aansluiten op onze besluiten en visie. De inwoners moeten daarom aan onze eisen voldoen. Anders gaat de truc niet werken.

 8. Natuurlijk lijkt het een mooi gebaar van de gemeente om iets te doen aan invloed van de inwoners van Sliedrecht. En dat is waarschijnlijk ook goed bedoeld. Maar het is niet open genoeg waardoor het kan ontaarden in schijnmedezeggenschap met alle gevolgen voor het vertrouwen. Ik zou het een ambtelijke benadering willen noemen, een georganiseerde groep binnen de lijntjes.

  Dat is uitstekend verwoord door Johan Lavooi. Al lezend schoten delen van zijn commentaar ook bij mij binnen. Dit lijkt bovendien op een ongekozen gemeenteraad naast een gekozen gemeenteraad.

  Invloed van burgers zou ook spontaner kunnen worden georganiseerd. Zoals Johan al aangaf: bij elk project de directe omgeving betrekken. Voor het project Noord lijkt mij dat er vrij over moet kunnen gepraat. Anders is het niet zinvol om een, mogelijke creatieve, groep te vormen die alleen binnen kaders iets mag inbrengen.

 9. Het lijkt wel iets van de insteek van de burenraad van Chemours. Je mag je alleen aanmelden als potentieel lid als je positief denkt over het bedrijf en je constructief meewerkt.. 🤣🤣

 10. Op zichzelf geen slecht idee van het college.
  Maar zoekt de gemeente nu adviseurs of meepraters ?
  Daarvoor moet u even in de profielschets kijken op de website van de gemeente.
  Daarop staat helaas niet wat het Programma Ruimtelijke Vernieuwing nu eigenlijk inhoudt. Dus je moet al een ingewijde zijn om te weten waarover dit gaat.
  Maar afgezien daarvan staat wél in de profielschets waar leden van de Mag aan moeten voldoen.

  Ik citeer :
  U staat achter de uitgangspunten die het Programma Ruimtelijke Vernieuwing in zich heeft. Dit behelst onder andere:
  …..groei dorp mogelijk maken door woningbouw in en om Sliedrecht ……

  Het woord “in” is duidelijk. Het woord “om” is verhullend . Er zijn namelijk maar 4 windstreken. Ten zuiden van Sliedrecht ligt de rivier. En ten westen en oosten liggen de gemeenten Papendrecht en Hardinxveld , waar Sliedrecht niks over te vertellen heeft omdat die over hun eigen plannen gaan.
  Blijft over in helder Nederlands dat verwacht wordt dat je vóór het bouwen van woningen in Sliedrecht ten noorden van de spoorlijn bent.
  • Maar als je daar nu anders tegen aan kijkt ?
  • Als je daar – met argumenten – tegen bent ?
  • Of je zet vraagtekens bij de haalbaarheid omdat bijvoorbeeld een viaduct tussen oud en nieuw Sliedrecht onbetaalbaar is ?
  • Of je wilt onder meer dat de sporthal De Stoep en het gebouw van Wilhelmus en de sociale moestuin blijven staan ?
  • Of vraagtekens zet bij de sloop van de 5 hoog flats ?
  • Of als je – in tegenstelling tot de meerderheid van de gemeenteraad – niet de accent wil leggen op woningen in het midden – en duurdere segment , maar juist op woningen voor starters en ouderen ?
  • Of als je sommige uitgangspunten van het Programma Ruimtelijke Vernieuwing hartstikke goed vindt , maar andere juist niet ?
  • Kortom : als je een afwijkende of genuanceerde mening hebt over het Programma Ruimtelijke Vernieuwing ?

  Ben je dan niet welkom ?
  En wie bepaalt dan of je lid van de MAG mág worden ?
  Het college van B en W ?

  Terzijde : hoe wordt de inspraak van échte belanghebbenden , zoals de huurders van de 5 hoog flats, geregeld ? Want inspraak is toch echts iets anders dan advies geven.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld