Gemeente Sliedrecht blijft horeca happy hours verbieden

SLIEDRECHT – “Wij hebben – op grond van artikel 25d van de Alcoholwet, voorheen Drank- en horecawet – in zowel de huidige als de voorgestelde verordening prijsacties zijnde happy hours verboden. Wij hebben geen signalen vanuit de horeca dat zij happy hour in willen voeren”, schrijft burgemeester Jan de Vries (CDA) van Preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid dinsdag 21 juni 2022 aan de gemeenteraad.

De eerste burger zou vóór de besluitvormende vergadering van dinsdag 5 juli 2022 antwoord geven op de vraag of er op dit moment ruimte is in de verordening voor prijsacties ofwel happy hours. (Stockfoto)

De Vries verwijst in zijn beantwoording artikel 3, prijsacties horeca, van de alcoholverordening. Daarin staat: “Ter bescherming van de volksgezondheid en/of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Prijs
Dat artikel is gebaseerd op het artikel 25d uit de Alcoholwet: “1. Bij gemeentelijke verordening kan ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde worden verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd. 2. Bij zodanige verordening kan worden bepaald dat het verbod slechts geldt voor aanbiedingen en verstrekkingen van een bij die verordening aangewezen aard of in bij die verordening aangewezen delen van de gemeente.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld