Gemeente noemt bedrijfslussen ’toplocaties’

SLIEDRECHT – Het college van B & W heeft het plan bedrijfslussen in het bestemmingsplan Baanhoek-West gewijzigd vastgesteld en ter inzage gelegd. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan tijdens de terinzageligging beroep worden ingesteld. De gemeente Sliedrecht spreekt van ’toplocaties’ met ruimte voor 6 tot 10 bedrijven.

In de westelijke lus gaat het om ca. 16.500 m² uitgeefbaar bedrijventerrein en in de oostelijke lus om ca. 8.500 m². Een totaal van ca. 25.000 m². (Kaart gemeente Sliedrecht)

Voor een beroep moet u dan zijn bij de Raad van State. Een ingesteld beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een aantal wijzigingen aangebracht in de toelichting.

Toplocatie
De planlocatie is volgens de gemeente geschikt voor middelgrote en kleinschalige bedrijven. Voordeel dat het direct ligt aan de snelweg A15 nabij op- en afritten, busverbindingen en station Baanhoek.  Gezien de kavelgrootte is het bedrijventerrein ook geschikt voor kleinere lokale ondernemingen. De gemeente schrijft verder: “Er is beperkte ruimte voor bijbehorende kantoren, één tankstation, en één horecavestiging. Feitelijk is sprake van een relatief homogeen bedrijventerrein zonder veel toegevoegde functionele mogelijkheden. Er wordt volledig ingezet op een ontwikkeling ten dienste van bedrijvigheid, waarbij zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan de bedrijven om optimaal gebruik te maken van deze toplocatie.”

Eisen
De gemeente Sliedrecht stelt eisen aan de panden. Gebouwd moet worden met duurzame materialen in combinatie met een zorgvuldige detaillering, zodat het gebouw ook in de tijd kwaliteit blijft uitstralen. En ook voor de materiaalkleur gelden eisen: “Voor het kleurgebruik geldt de algemene regel dat de kleuren van baksteen, van rood, roodpaars tot geelbruin en zwart lopen. Daarnaast zijn helder wit, grijzen en metaalkleuren in de gevel mogelijk. Felle en kunstmatige kleuren zijn met uitsluiting van bedrijfsnaambelettering en bedrijfslogo’s niet toegestaan.”

Omgeving
Het uitwerkingsplan voor de Bedrijfslussen bevat overigens ook een beeldkwaliteitsparagraaf. Deze moet garanderen dat binnen bepaalde grenzen wordt aangesloten op omliggende gebieden. Ten zuiden van de bedrijfslussen ligt de woonwijk Baanhoek-West. In deze indicatieve verkaveling wordt rekening gehouden met een haakse ontsluitingsweg voor beide lussen, parallel aan de Ouverture. In het bestemmingsplan is rekening gehouden met meerdere varianten, afhankelijk van de uiteindelijke invulling (aantal kavels, omvang kavels). 

Zichtlocatie
Als het langs de A15 te realiseren geluidsscherm als transparant scherm wordt uitgevoerd, is in ieder geval ook aandacht nodig voor de uitstraling van deze zijde van de bebouwing vindt de gemeente. “De rooilijn van de bebouwing moet minstens 6 meter ten opzichte van de weg liggen. De bebouwing is aaneengesloten of dient een minimale afstand van 4 meter ten opzichte van naastgelegen bebouwing aan te houden”, schrijft de gemeente.

Tot en met woensdag 28 oktober 2015 ligt het plan ter inzage op het gemeentekantoor en is het te bekijken op de website van de gemeente Sliedrecht.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld