Gemeente: ‘Iedereen betrekken bij dijkvisie’

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht wil ook de overige inwoners en bedrijven van Sliedrecht bij het proces rond de dijkvisie betrekken. Dat maakt de gemeente vrijdag 25 juli 2015 bekend. Daarom krijgt eenieder alsnog de gelegenheid om zijn of haar schriftelijke bijdrage voor 1 september in te brengen. 

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Sliedrecht eind 2015 / begin 2016 de dijkvisie vaststelt. (Kaart gemeente Sliedrecht)

Het plan is nu om tot september informatie te verzamelen t.b.v. de inventarisatie. Dit najaar wordt een plan uitgewerkt en wordt de ontwerpvisie ter inzage gelegd.

Bewonersbijeenkomsten
Met de bewoners en bedrijven is al gesproken tijdens drie bijeenkomsten, op 22 juni (Rivierdijk), 6 juli (Kerkbuurt) en 29 juni (Molendijk / Baanhoek). Daar is de visie van de gemeente gepresenteerd, waarin de nadruk lag op de bestaande karakteristieken, kwaliteiten en knelpunten van het dijklint. Tevens werd een doorkijk gemaakt naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen rondom het dijklint.
Vervolgens kregen de aanwezigen de gelegenheid om op de inventarisatie te reageren door aanvullingen, wensen en suggesties aan te dragen. 

Inbreng
De bewoners en bedrijven hebben tijdens de bijeenkomsten al veel input geleverd. Deze input wordt benut voor het opstellen van de Dijkvisie. Daarnaast wordt een deel van de inbreng gebruikt voor afwegingen binnen het project ‘Herinrichting Kerkbuurt-West/Molendijk-Oost’ en ten behoeve van het opstellen van het nieuwe Verkeersbeleidsplan.

Knelpunten
Uit de bijeenkomsten zijn enkele knelpunten duidelijk naar voren gekomen. De meest uitspringende knelpunten zijn verpaupering ten gevolge van langdurige leegstand, overlast van vracht- en busverkeer en schade aan woningen door trillingen.
Door enkele bewoners van de Baanhoek zijn vragen gesteld met betrekking tot de ‘uitkoopregeling hoogspanningsleidingen’. Naar aanleiding hiervan zal direct na de zomervakantie een specifieke bewonersavond belegd worden. De betreffende bewoners zullen hiervoor per brief een uitnodiging ontvangen.

U kunt voor 1 september 2015 reageren door een e-mail te sturen aan [email protected], de stedenbouwkundige van de gemeente Sliedrecht.

1 gedachte over “Gemeente: ‘Iedereen betrekken bij dijkvisie’”

  1. Verpaupering door leegstand (Rivierdijk)…
    Veel van deze verpauperde ‘woningen’ worden verhuurd aan arbeidsmigranten. Deze mensen zijn niet zo veeleisend… De eigenaren van deze ‘woningen’ (dat zijn er meerdere) zitten al jarenlang te wachten tot het moment dat er op het Watertorenterrein gebouwd zal gaan worden… De onteigeningsprocedures van deze ‘woningen’ zullen gemeente Sliedrecht nog veel kopzorgen, tijd en geld gaan kosten… De eigenaren zullen waarschijnlijk niet met het eerste bod akkoordgaan…

Plaats een reactie

*=Verplicht veld