Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Doorschuiven van kredieten valt verkeerd bij Slydregt.NU

SLIEDRECHT – Lokale politieke partij Slydregt.NU vindt het onjuist kredieten door te schuiven met het oog op het verrekenen van positieve en negatieve resultaten. De partij van fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) was dinsdagavond 8 oktober 2019 tijdens een besluitvormende vergadering van mening dat het resultaat per project behoort te worden vastgesteld. Jongeneel wilde het voorstel als debatstuk opvoeren, maar daarvoor was hij te laat. Het stond op de agenda als hamerstuk. Jongeneel besloot via hun eigen website te publiceren en de media te informeren met zijn tekst.

Fractievoorzitter Mark Jongeneel dinsdagavond 8 oktober 2019 zittend in de raad, rechts naast fractievoorzitter Anton Huijzer (PvdA). Het was geen debatstuk en dus ging de vlieger niet op. Huijzer had Jongeneel verkeerd geïnformeerd. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Slydregt.NU concludeert dat het kruispunt Stationsplein en kruispunt N482 – Sportlaan naar behoren zijn afgerond. Slydregt.NU kan dit niet zeggen van de rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat.

Niet juist
Bij de rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat is een tekort van € 167.000,– ontstaan. Het college gaf via een informatiebrief dinsdag 11 juni 2019 aan dat op dat moment het krediet van € 900.000,– nog voldoende was om de lopende kosten te dekken, maar dat het college aan het einde van het project een tekort van € 167.000,00 voorzag. Jongeneel: “De verwachting was dat de kosten van de extra maatregelen gecompenseerd zouden kunnen worden bij aanbesteding van de rotonde. Dit is echter niet haalbaar gebleken. Dit is niet verwonderlijk. Het project is immers maandag 20 mei 2019 al opgestart (bouw app – red.). Dinsdag 14 mei 2019 had reeds een inloopavond plaatsgevonden. De aanbesteding heeft dan ook ver voor de brief van dinsdag 11 juni 2019 plaatsgevonden. Het is dus niet juist wat onder 3.1. van het raadsvoorstel wordt gesteld”, schrijft Jongeneel.

Onjuiste feiten
Uit de beantwoording van de door Slydregt.NU gestelde vragen blijkt dat de voorbereiding van de rotonde heeft plaatsgevonden door ons “eigen” Drechtstedelijke Ingenieurs Bureau Drechtsteden. Tijdens de voorbereiding is de noodzaak tot voorbelasting onderzocht. Jongeneel: “Het IBD heeft dit geconstateerd en aangepast. De meerkosten vanwege voorbelasting konden nog niet in beeld zijn bij het vaststellen van het Verkeers- en Mobiliteitsplan inclusief de bijbehorende kredieten. Slydregt.NU neemt aan dat de voorbereiding heeft plaatsgevonden voor de aanbesteding en voor de aanvang van het werk maandag 20 mei 2019 Dus voor dinsdag 11 juni 2019! Hetzelfde geldt voor de eis van het waterschap tot vervanging van de duiker. De vergunningaanvragen bij het waterschap zal toch wel voor de aanvang van het werk hebben plaatsgevonden! “Het is op grond van vorenstaande dat Slydregt.NU concludeerde dat de brief van dinsdag 11 juni 2019 niet is gebaseerd op de juiste feiten. 

Vraag
Slydregt.NU was nog niet klaar. Jongeneel: “Aannemende dat de voorbereiding van het werk heeft plaatsgevonden voor de aanbesteding en in dit kader inderdaad is geconstateerd dat voorbelasting op diverse plaatsen heeft moeten plaatsvinden en een duiker als voorwaarde van het waterschap is vervangen rijst toch wel de vraag waarom het college dinsdag 11 juni 2019 denkt na de aanbesteding de aanneemsom nog te kunnen beïnvloeden.” Slydregt.NU zal de rekenkamer voorstellen het project nader te onderzoeken. Op grond van vorenstaande stemde Slydregt.NU niet in met het raadsvoorstel. Net als D66.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld