D66

Deze pagina wordt ingevuld door D66 in Sliedrecht. De redactie van Sliedrecht24 heeft deze pagina omniet beschikbaar gesteld aan de politieke partij in verband met de gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid. Affiches, (reclame)banners, collages en flyers worden niet op deze pagina geplaatst, omdat die onder reclame vallen.

Redactie Sliedrecht24


Woensdag 7 februari 2018
Programma

D66 Sliedrecht is hard op weg met het realiseren van een grondig programma. De bijdragen die wij ontvangen uit de samenleving helpen ons een realistisch plan voor de toekomst van Sliedrecht te schrijven.

Maar  democratie kost ook tijd, ieder plan en iedere wijziging wordt grondig afgewogen. Soms verworpen, maar meestal beter gemaakt.

Wij komen met de tien van D66 Sliedrecht. 

Niet iedereen zal zich kunnen vinden in ons standpunt, maar daar gaan we graag over in discussie.

Een discussie die een aantal partijen in de Sliedrechtse raad proberen te vermijden. Vandaar onze oproep aan u: daag deze partijen uit om met u te komen praten.

Wij willen heel graag naar u luisteren en uw mening verwerken in de toekomst plannen van Sliedrecht.

Rene de Munck
Lijsttrekker D66 Sliedrecht

Verkiezingsprogramma
Aan U de keuze
D66 maakt het mogelijk

1. Milieu
De Standpunten van D66 landelijk zijn altijd zeer helder over ons milieu.
Als bewoners moeten wij zeer zorgvuldig met onze aarde omgaan.
Wij, maar vooral diegene die na ons komen, mogen wij niet met onze lasten opzadelen.
Vandaar ook ons standpunt in Sliedrecht dat uitstoot van welke aard dan ook niet toelaatbaar is.
Nul uitstoot is het uitgangspunt.
Niet alleen voor Chemours, maar ook voor de andere vervuilers.
Waarom moeten wij onze grond reinigen als we kunnen voorkomen dat deze vervuild wordt?
Waarom ademen wij vervuilde lucht in als dat te voorkomen is?
Waarommoet u groenten en fruit gaan kopen, terwijl u een eigen moestuin heeft?
Waarom staat de lokale overheid dit toe!

2. Wonen in Sliedrecht
De woningvoorraad is duidelijk uit balans. Een toetsing aan wat voor de woningvoorraad nodig is
vindt niet plaats. Het beleid is nu gebaseerd op wat D66 Sliedrecht noemt, het postzegelbeleid.
Hiermee bedoelen we dat een stuk grond dat voor nieuwbouw in aanmerking komt met zoveel
mogelijk woningen wordt volgepropt. Dit alleen maar omdat de opbrengst voor de ontwikkelaar dan
zo hoog mogelijk is.
D66 wil graag dat wonen voor Sliedrechters in Sliedrecht mogelijk blijft. Wij willen de totale
woningvoorraad in balans brengen, dus woningen voor alle inkomens en woonvormen.
Huren en kopen moet mogelijk blijven. Maar ook energie neutraal in een groene
omgeving.
Neem Baanhoek-West: daar is men doorgeslagen in het volstoppen van een wijk met
stenen. Voor groen is geen plaats ingeruimd.
D66 heeft bij de provincie informatie ingewonnen.
Sliedrecht wil 2600 woningen gaan bouwen. Hoewel de raad daar officieel niets van weet, heeft de
wethouder in zijn functie bij Drechtsteden dit standpunt ingenomen.
Laten we reëel zijn, 2600 woningen in de huidige bebouwing invlechten is zelfs met postzegelbeleid
onmogelijk.
Bouwen over het spoor is dan de enige mogelijkheid.
Om dat te overwegen vindt D66 dat er eerst een afspraak gemaakt moet worden van 60%
groen ten opzichte van 40% stenen.
Maak op voorhand een verkeersplan met goede fietsverbindingen als uitgangspunt.
Een totaal plan voor het gebied ten noorden van de spoorlijn.
Waarbij de Groene zoom (bos) vanuit Alblasserdam tot en met Hardinxveld de basis vormt.
Bij voorkeur in samenspraak met Papendrecht , Hardinxveld en Molenwaard.
Wij wonen toch niet op een eiland….
In zo’n plan kunnen we dan het recreatief knooppunt in balans brengen met de omgeving.
Bouw geen waterberging met als doel een alleen visvijver, maar maak deze onderdeel van
de woonomgeving. Want wonen aan het water is een grote wens voor veel mensen.
Aandacht voor een nieuwe begraafplaats, waar ruimte is voor nieuwe vormen van begraven en met
veel groen er omheen. Neem dan de mogelijkheden voor een crematorium mee.
Natuurlijk is wonen geen doel op zich, het zal ook een aantrekkelijke woonomgeving moeten zijn.
De Woeste Weide, een succesverhaal in het Feitsmapark. Het geeft de behoefte aan spelen in de
natuur aan. Gebruik dat in een nieuw te ontwikkelen park, waarbij er dan ook ruimte komt voor de
oudere jeugd.
De huidige verbindingen naar het noorden voldoen niet als je deze nieuwe woonomgeving wilt
verbinden met het huidige dorp.
De meest logische route om een verbinding te leggen is de Stationsweg met een
brug over de spoorlijnen. Maar dan moeten we ook moeilijke beslissingen durven te nemen.
In de visie van D66 komt er een nieuwe weg aan de westzijde van de Stationsweg.
Dit betekent dat een aantal huizen gesloopt moet worden.
Wel kan de huidige Stationsweg dan behouden blijven in haar karakteristieke vorm met 2 rijen
bomen als een prachtige laan.
We begrijpen dat de helft van de Stationsweg slopen geen stemmen trekker is, maar stellen de
duidelijkheid waar Sliedrecht recht op heeft, voorop.

De andere standpunten volgen.


Vrijdag 5 januari 2018

Schuif aan bij D66: ‘Ons programma bent u!’

Elke Sliedrechter is van harte welkom om mee te praten over de invulling van het programma van D66 Sliedrecht. Dat kan tien weken lang elke woensdag van 19.30-21.00 uur in restaurant Kom aan Tafel!, Kerkbuurt 32.

D66 wil graag horen wat zij kunnen doen om in Sliedrecht zaken te verbeteren. Lijstrekker René de Munck (D66) is daarover duidelijk: “Ons programma bent u! Wij maken ons programma dan ook met u en daarmee voor u. Wij willen nadrukkelijk dat u ons programma vormt. Wij zijn niet van oude programmapunten afstoffen en zo maar weer opnieuw brengen. Als je de afgelopen vier jaar als coalitie je punten niet hebt bereikt, waarom zou je ze dan nu weer in het verkiezingsprogramma zetten.”

Lijst
D66 Sliedrecht heeft het voor elkaar met een mooie lijst met kandidaten. Lijstrekker is zoals gezegd René de Munck en nummer 2 is Anja de Rooij zijn de gezichten die D66 Sliedrecht gaan vormen, natuurlijk met een aantal lijstduwers. De Munck: “Op deze verkiezingspagina van D66 op Sliedrecht24 en de website van D66 Sliedrecht publiceren we iedere week het programma.”


Woensdag 6 december 2017

De Munck officieel lijsttrekker
Ondernemer René de Munck is lijsttrekker voor D66 Sliedrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018. Woensdagavond 6 december 2017 presenteerde D66 Sliedrecht zich in restaurant Kom aan Tafel aan de Kerkbuurt. De Munck hoopt op zeker twee zetels. 

Het is acht jaar geleden dat D66 in Sliedrecht voor het laatst meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lijstrekker René de Munck. Nummer 2 is Anja de Rooij en zij is ook kandidaat-wethouder. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

De lijst bestaat uit vijf personen. Naast De Munck en De Rooij zijn dat op plaats 3 Michel Baas, nummer 4 is Fenny de Munck en lijstduwer is Rob Wannyn.


Woensdag 18 oktober 2017

Oproep
D66 Sliedrecht is op zoek naar kandidaat-raadsleden. Hoewel we een lijst met kandidaten hebben die klaar staan om het D66 geluid te laten horen zijn we blij met iedere versterking.

Heeft u een goed gevoel bij de D66-standpunten in de landelijke politiek?
Meld u dan aan voor een informatie gesprek.

Om de campagne in Sliedrecht vorm te geven zijn we hard op zoek naar hulp, lid zijn van D66 is geen noodzaak (mag natuurlijk wel). We zoeken hulp met de sociale media, maar ook mensen met ervaring in voeren van een campagne.

Heeft u ideeen die ons kunnen helpen, meld u dan aan:
D66 Alblasserwaard-West: secretariaat@d66alblasserwaardwest.nl

Ik hoop samen met u D66 in Sliedrecht weer op de kaart te zetten.

Rene de Munck
Rene@druk-print.nl


Dinsdag 26 september 2017

D66 Sliedrecht is op zoek naar raadsleden. 

De voorgaande landelijke verkiezingen gaven aan dat er in Sliedrecht tussen de 800 en 1000 stemmers op D66 waren. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht betekent dit dat er minimaal twee zetels voor D66 mogelijk zijn.

Daar heb je kandidaten voor nodig en daar zit nu helaas het probleem. Rene de Munck is kandidaat. Voor het overige hebben we lijstduwers.
Zonder meer kandidaten voor het raadslidmaatschap geen D66 in de raad. En dat zou jammer zijn, zeker omdat Sliedrecht toe is aan een ander geluid.

Meld u aan per e-mail bij: secretariaat@d66alblasserwaardwest.nl onder vermelding Sliedrecht.


Dinsdag 26 september 2017

D66 vindt:
Het is makkelijk je mening te vormen nadat alle partijen iets hebben gezegd. Napraten van de algemene opinie levert ook veel medestanders op.

Wij denken daar anders over. U hoort onze mening echt te kennen en ook al is het niet uw mening dan nog is het het eerlijke geluid.

Het gemeentehuis 
Al een groot aantal jaren is het gemeentehuis in verval. Echt goed opknappen is er niet bij, het is eerder oplappen. Het lijkt aan de buitenkant heel fraai (is ook zo) maar binnenin is het een pand met veel vergane glorie en achterstallig onderhoud. Maar bovenal niet meer geschikt voor het huidige gebruik.

Moet het blijven bestaan? Uiteraard. Slopen is geen optie, maar moet de gemeente dat in beheer blijven houden? Wij denken van niet. Denk aan De Bonkelaar, het stationsgebouw en diverse scholen. Toen die in beheer van de gemeente waren, werden de panden slecht onderhouden en liep het uiteindelijk slecht af voor diverse gebouwen. De lokale overheid moet zich verre houden van het exploiteren van panden. Hooguit het tijdelijk verwerven van panden waarmee grotere doelen kunnen worden gerealiseerd.

Het gemeentehuis opknappen gaat al gauw een kleine drie miljoen kosten, met 25.000 inwoners is dat 120,- euro per inwoner dus al gauw 400,- euro per gezin, dus roepen dat het moet blijven zoals het is heeft ook gevolgen voor uw belastingaanslag. Anders gezegd de 600 ondertekenaars van de petitie betalen 5000,- euro per persoon en dan praten we vrolijk verder.

Nu even serieus. Waarom wil de gemeente van het gemeentehuis af?
Het is kostbaar om te onderhouden. Het voldoet niet meer aan de eisen van het huidige doel. De raad zit er krap en met de komende uitbreiding van de raad is er gewoon ruimtegebrek. Publiek kan nauwelijks de debatten volgen. Er is geen plaats en geen zicht op de raad. Het college moet noodgedwongen op de achterste rij plaatsnemen.
Er is onvoldoende ruimte voor de fracties om hun democratische werk te kunnen uitvoeren. Als trouwzaal is het aardig vertoeven, maar niet meer van deze tijd.

Het zou ook zo kunnen zijn dat het college geld moet vinden voor tekorten, waarvan ik het bestaan niet ken, want met een kleine 30 miljoen in kas lijkt me dat niet mogelijk. Het kan ook zo zijn, dat binnen het college er nog vriendendiensten uitstaan. Dat verklaart de doordrammerigheid van de ontwikkeling Kerkbuurt-Oost en het verhuizen van de voetbal. Slechts enkele voorbeelden.
Kijk eens naar het oude station, nu een voorbeeld van een gebouw in originele staat, met een prachtige uitstraling, maar wel in particulier bezit.

Maar blijft: het gebouw moet blijven bestaan, maar niet met de huidige eigenaar. Want de recente geschiedenis leert, dat het dan slecht afloopt met het gemeentehuis.

Rene de Munck
D66 Sliedrecht