Oishi Fusion

Craijensteijn wordt in nieuwe uitvoering drukker en nog meer hoofdweg

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering besprak de gemeenteraad van Sliedrecht dinsdagavond 16 februari 2021 de aanpassing van het bestemmingsplan fietspad Craijensteijn. Het CDA had de pagina’s geteld en kwam op 400 bladzijden inclusief bijlagen. Een fietsveilige Craijensteijn is al 1372 dagen een speerpunt voor de christendemocraten. Voor de aanpassingen moeten verschillende bomen wijken.

Een deel van de besneeuwde Craijensteijn. Deze foto is afgelopen week gemaakt. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

“Daarom is dit speerpunt ook opgenomen in het coalitieakkoord. Als ik naar het plan kijk, zie ik dat het op de Craijensteijn vooral gaat om de bestemming Verkeer en daarin is van alles toegestaan. Van wegen tot groen en van water tot een telefooncel. Binnen de bestemming Verkeer is ook een mooi vrij liggend fietspad toegestaan. Het CDA kijkt daar al lang naar uit”, sprak raadslid Vincent Prins (CDA), die verder over het bestemmingsplan geen opmerkingen had. Van het CDA Sliedrecht mag het bestemmingsplan een hamerstuk zijn in de komende besluitvormende vergadering.

Extra budget
Burgerraadslid Joop Keesmaat (PvdA) is blij dat wordt doorgepakt. “Het kost een paar centen, maar een afgescheiden fietspad is wel veiliger. De Craijensteijn is één van de hoofdtoegangswegen, waar de drukte in de toekomst zal toenemen. Jammer, erg jammer, dat er bomen weg moeten. De PvdA is voor het verplaatsen van bomen. Zet daar vol op in. Daarvoor mag er extra budget komen. Laten we het niet zien als een simpele inspanningsverplichting, maar als een uitvoeringsverplichting”, aldus Keesmaat.

Lang gewacht
Fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD) is blij met het bestemmingsplan. “Het heeft wel lang geduurd. Maar wie lang wacht, zal oogsten. Doorstroming en veiligheid van fietsers wordt verbeterd. Blij dat deze stap gezet wordt. Het kost een heleboel geld en hopen niet op tegenvallers”, aldus Bijderwieden, die wat slecht te verstaan was tijdens de digitale meeting.

Hoofdtoegangsweg
Bij Slydregt.NU voerde burgerraadslid Gert Jongeneel het woord. “Die klankbordgroep is vijf keer bij elkaar geweest en ik ben benieuwd hoe dat bevallen is. Dat wil ik graag horen van de wethouder. De reductie van geluidsoverlast voor omwonenden. De Craijensteijn is ooit beloofd dat het geen hoofdtoegangsweg zou worden. We vinden ook dat Sliedrecht veel groener moet worden. Is het onderzoek naar het vrachtverkeer al afgerond? Als dat al gebeurd is, waarom hebben we dat dan nog niet gekregen. Ondernemers en bewoners moeten geen verrassingen krijgen”, sprak Jongeneel. 

Bomenkap
PRO Sliedrecht vindt het fijn dat dit fietspad langs de Craijensteijn eindelijk kan worden gerealiseerd. Raadslid Maria Stam-Smeets: “Een veiligere fietsroute langs deze weg is wat ons betreft een waardevolle toevoeging aan ons mooie dorp. Uiteraard balen wij ervan dat er daarvoor weer een aantal bomen moeten worden gekapt. Zoals  aangegeven in onze technische vragen over dit onderwerp, ontstaat bij PRO Sliedrecht – en niet alleen bij ons, want dit is een geluid dat wij vaker horen vanuit de samenleving – het beeld dat bomen in Sliedrecht niet vaak de kans krijgen om echt oud te worden. Daarom doet het ons goed om te lezen dat het voorlopige ontwerp is aangepast zodat in elk geval de vier moerascypressen kunnen worden behouden, al is het dan door verplaatsing van drie van hen.” Ook Stam was erg benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek naar aanleiding van de PRO Sliedrecht motie ‘Vrachtverkeer’ M9.2. “We kijken uit naar de verdere uitvoering van dit gehele project”, aldus Stam. Ze vroeg ook aandacht voor blinden en slechtzienden. 

Verontrustend
Fractievoorzitter René de Munck herhaalde nog eens dat het fietsplan een gevolg is van de de vraag vanuit de CDA fractie om een veilige fietsroute naar de reeds gerealiseerde sporthal De Basis aan Benedenveer, bekend van de volleybal. De Munck: “Een hal waar veel gemeenschapsgeld als garantie is ingestoken en waarbij de exploitatie voor een deel vanuit de verhuur aan onze gemeente moet worden gerealiseerd. In de ogen van D66 Sliedrecht zeer verontrustend. Maar daar praten we nu niet over. Het ging om een veilige fiets route. het tot nu toe doorlopen proces heeft ertoe geleid dat de veilige fietsroute vraag  heeft geleid dat het plan inmiddels is gegroeid met het verleggen van de weg om de bochten eruit te halen, vele bomen moeten daarvoor wijken. Nieuw asfalt (stiller?) krijgen we er niet bij cadeau maar is wel inbegrepen. In de zijlijn wordt vandaag in de door het college aan de raad aangeboden stukken, gerept over een lopend onderzoek naar het toestaan van vrachtverkeer.”

Vrachtverkeer, procedure en kosten
Dat leidde bij D66 Sliedrecht tot vragen. “Wat de gevolgen daarvan zijn komt later in beeld zo stelt het college? Waarom komt dit alles niet als een pakket naar onze raad, zo vragen wij ons af. Nou dat antwoord hoef ik niet te verwachtten van het college. Dat geef ik u. Wanneer vrachtverkeer toestaan in het huidige voorstel zou zijn verwerkt dat is dat een wezenlijke verandering van de huidige opzet van de weg. Wat inhoud dat de procedure geheel anders moet. Door het nu zo te doen dat de raad eerst besluit met het huidige bestemmingsplan en de raad pas later instemt met het vrachtverkeer, hoeven veel maatregelen zoals geluidswerende niet te worden uitgevoerd. Het is deze wijze van besluitvorming die wij zeer verwerpelijk vinden. Het begon met de terechte vraag om een veilige fietsverbinding die is inmiddels opgetuigd tot een vrije doorgang voor vrachtverkeer. Blijft de vraag hebben we dan een veilige fietsverbinding. Ik lees in de stukken daar niets over terug. Prangende vraag, wethouder, waar in de stukken staat de analyse dat met het huidige plan er een veilig fietspad ontstaat?”, aldus De Munck, “Of zijn we straks vele CDA miljoenen verder en hebben we vergeten het fietspad veilig te maken. Ik vrees het laatste. Maar als de wethouder dit keer de fractie van D66 Sliedrecht wel een serieus antwoord geeft. Dan hebben we tenminste de zekerheid van een kostbaar veilig fietspad.” Prins wist niet waar de ‘CDA miljoenen’ liggen. “Nu hebben we het over een bestemmingsplan, dus ik snap helemaal niet de vraag van de heer De Munck”, reageerde Prins. Voorzitter Jan Visser stelde nogeens vast dat het dinsdagavond over het bestemmingsplan gaat.

Verkeersbesluit
Wethouder Ton Spek (CDA) van Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte kreeg daarna het woord. Hij antwoordde dat de klankbordgroep ‘goed is bevallen’. “Met hen hebben wij veel bereikt. Ze hebben ook een goede invloed gehad om het proces te versnellen. Vanuit de klankbordgroep was er soms wat ongeduld dat het proces niet sneller ging”, vertelde Spek, die later dit jaar wil praten over een groenbeleidsplan. Spek: “Dan kunnen we uren bomen over bomen.” De aanleg van het fietspad en het verkeersbesluit zijn volgens Spek twee aparte processen. De Munck hamerde op een veilige fietsverbinding. Spek: “Het fietspad komt over de volle lengte vrijliggend van de rijbaan. Daarnaast komt aan de zuidzijde van de Craijensteijn ligt straks een fietspad heen en terug. Dat is honderd keer veiliger, dan dat het nu gesitueerd is.” Bijderwieden had vragen over de ondergrond. “Hebben we bij een verkeersbesluit een probleem met de weg”, vroeg Bijderwijden. “De weg is geschikt voor vrachtwagen wat betreft ondergrond, breedte en dergelijke. Technisch is de weg ertoe in staat, maar dat is nu nog niet toegestaan. We hoeven straks aan de weg niets meer te veranderen”, antwoordde Spek. In de besluitvormende raad komt het voorstel dinsdag 9 maart 2021 als hamerstuk met stemverklaring. 

Opnieuw bij elkaar
De gemeenteraad vergadert woensdagavond 17 februari 2021 opnieuw via MS-teams, dan o.l.v. Sjors van Wijngaarden. De vergadering is digitaal en begint om 20.00 uur. Op de agenda staat dan o.a. de renovatie en exploitatie van gebouw Elektra aan de Stationsweg.

4 gedachten over “Craijensteijn wordt in nieuwe uitvoering drukker en nog meer hoofdweg”

  1. Betere fietspaden oke. Maar bomen weg? Vreselijk!! Verplaatsen!! Verder heb ik dezelfde vraag als Heleen Verhoef: hoe de wijk uit komen straks? Gek dat daar niets over wordt gezegd. Er wordt totaal geen rekening gehouden met de bewoners van De Weren!!

  2. Een veiliger fietsverbinding EN een derde hoofdweg voor ALLE verkeer, met als gevolg een eerlijker, betere en veiliger spreiding van de verkeersstromen (incl. bijbehorende overlast) door het gehele dorp. Wie kan hier nou op tegen zijn? Kan niet wachten tot het af is.

  3. Als bewoner van de Weren vraag ik me toch af hoe wij -als de drukte nóg verder gaat toenemen- ooit nog de wijk uit moeten komen in de spits. Dat is nu al een uitdaging, namelijk. Had het college daar ook nog iets over te zeggen, of moeten wij ons in de toekomst nog maar meer met de moed der wanhoop de weg op storten?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld