Column: Wat is er gebeurd?

Stel een politieke partij heeft een hekel aan een bestuurder. Dan zeg je toch het vertrouwen in haar of zijn partij op. Hoe makkelijk is dit? Dat lijken wel Italiaanse praktijken, hier in Sliedrecht, als je de aanleiding niet vertelt. Wees dus transparant als je deze grote uitspraken communiceert.

Het beeld dat het College van B & W van Sliedrecht na zaterdag achterlaat, is dat de partijen achter de schermen bekvechten, niet op één lijn zitten en dat is anders dan ze zich voor doen komen ‘in het echt’. Voor de inwoners komt het geen vertrouwen meer hebben in PRO Sliedrecht en het genoodzaakt uit het college stappen van wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) over als ‘was dat nu nodig’. Dat komt mede door het persbericht dat door SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA is verstrekt en veel vragen oproept. Ze hebben de verhoudingen op scherp gezet. Na vandaag is er veel werk aan de winkel om het weer fijn met elkaar te hebben.

Het motto #mooiSliedrecht zou de politiek niet meer mogen gebruiken. Gewoon verbieden! De slogan ‘Groot in doen!’ was al afgeschaft bij de gemeente Sliedrecht.

(Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Het is al langer onrustig binnen het B & W front. Ongeacht zelfstandig weggaan of gedwongen vertrek van wethouders en interim-gemeentesecretarissen. Het is te hopen dat dat niet uitstraalt op het ambtelijk apparaat, zeg ik dan. Wij hebben veel te maken met communicatie van de gemeente Sliedrecht en ook daar is al het al twee jaar erg onrustig. De woordvoerders worden als producten gewisseld, stappen zelf op, vertrekken naar een andere gemeente of krijgen een duwtje in de rug. Sliedrecht24 zit al ruim een jaar elk kwartaal met de gemeente om de tafel om problemen aan te kaarten en of te verbeteren. Dat is dat wij dan merken. Maar wat zien we niet?

Wethouders die vertrokken, integriteitskwesties en moeilijke dossiers maken het besturen in Sliedrecht kennelijk niet eenvoudig. Ik hoef ze niet op te noemen. Enkele dossiers passeren hier op Sliedrecht24 regelmatig de revue. 

Terug naar zaterdag 15 februari 2020. Rond het middaguur maakten SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA in een persbericht bekend: “Om succesvol uitvoering te kunnen geven aan het coalitieakkoord is een stabiele en betrouwbare coalitie noodzakelijk. Zowel stabiliteit als betrouwbaarheid ontbreken op dit moment. Werken aan een mooi Sliedrecht kan alleen vanuit een coalitie waar een constructieve samenwerking is.”

Het leek een rustige zaterdag… Het was op dat moment een stilte voor de storm… Dennis. Als je de woorden gaat fileren, dan stel je als inwoner meteen de vraag. Waarom ben ik in vredesnaam in maart 2018 naar het stembureau gegaan? Zo makkelijk is het kennelijk in de politiek. 

Het doet me denken aan de Haribo-reclame en dan die volwassenen met kinder ‘uitroepjes’. Ik lees ‘stabiele’, ‘betrouwbare’, ‘coalitie’, nogmaals… ‘stabiliteit’, ‘betrouwbaarheid’, ‘ontbreken’, ‘constructieve’ en ‘samenwerking’. Dat was kennelijk allemaal weggevallen. Je zou er zo een mediator op gaan zetten en op een plaats in een bos de boel bespreken om eruit te komen. Er moet vast meer geweest zijn, dan een wethouder die iemand onder de tafel heeft geschopt. We hebben hier te maken met volwassenen. Waren de verschillen werkelijk zo groot? Waarop is het misgegaan? Waardoor is het misgegaan? Wanneer? Hoe? Het roept vragen op die ik als inwoner wil weten! Vast ook verschillende raadsleden. Maar de zittende coalitie is niet helder, blijft hangen tussen een dik wolkendek en is gewoon onduidelijk. Was het dit waard? 

Mijn haren staan recht overeind! Waarom zeg je gewoon niet wat er is gebeurd, wat er aan de hand is? Waarom bel je als zittende wethouder niet even met je opgestapte collega die haar conclusies trok, nadat er geen vertrouwen meer was in haar politieke partij PRO Sliedrecht? Is afgesproken dat alleen de burgemeester dat zou doen? Waarom bestempel je als nog zittende coalitie hen allen, een politieke partij met vijf raadszetels, als ‘niet te vertrouwen’. Achter zo’n partij / persoon zitten kiezers! Kiezers!!! En die willen maar één ding weten, want het was tenslotte de tweede partij in aantal zetels in Sliedrecht. Wat is er gebeurd? Ik herhaal… Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? 

Vertel het je kiezers en niet-kiezers, SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA. Inwoners van Sliedrecht willen weten wat er is gebeurd en doe in vredesnaam niet aan oude communicatie. Dat laatste kan je duur komen te staan bij de volgende verkiezingen en die zijn al snel. Inwoners zijn niet dom en onthouden politieke blamages, geheimzinnig gedoe en toedekken met de mantel der liefde. 

Ze willen weten: Wat is er gebeurd? Deze vraag stelde ik de twee zittende wethouders zaterdagavond: Wat is er gebeurd? Het blijft stil! Of je wilt niets zeggen, of je schaam je of je bent dom! Ik denk dat het gewoon onwil is. Vroeg of laat wordt duidelijk wat het euvel was. 

En dan komen er net nieuwe verkiezingen aan. Ik ga dan lastige vragen stellen. Over toen, zaterdag 15 februari 2020. Ik ben heel autistisch en vooral goed in het onthouden van getallen, want zeg gewoon de waarheid. Dat is nieuwe communicatie. Wees transparant!

Peter Donk
redactie Sliedrecht24

Let op! Een column bevat altijd een mening en mag prikkelen. Dit artikel staat dan ook op de pagina Opinie. Elke lezer mag een column aandragen (let op:  de column is echt een column en geen ingezonden brief). 

19 gedachten over “Column: Wat is er gebeurd?”

 1. @HvanHeteren: is “Urk aan de Merwede” nu ondertussen niet een geuzennaam aan het worden voor ons dorp? “Zwarte Kousen maffia” is ook best stevig. Gaat alles verder goed met u?

 2. Tsjonge, zonder dat duidelijk is wat de oorzaak is van deze situatie wordt een bepaald deel van de politiek c.q. bevolking al tot zondebok verklaart. Gaat lekker zo. En om de PvdA weg te zetten als ‘heulen met de christenen-partij’ is ook wel vergezocht. De voorman van deze partij verklaarde ooit dat Sliedrecht ging lijken op “Urk aan de Merwede” , lijkt me geen bewijs dat hij enige sympathie heeft voor de aanhangers van de zondagsrustpartijen.

 3. Typisch weer, die gereformeerde zwarte kousen maffia,dat de PVDA daar mee heult is echt niet te verteren.
  In 2022 afrekenen met die bende.

 4. “” Twee jaar geleden is een ambitieus coalitieakkoord opgesteld met als doel het beste resultaat voor Sliedrecht. Om succesvol uitvoering te kunnen geven aan het coalitieakkoord is een stabiele en betrouwbare coalitie noodzakelijk. Zowel stabiliteit als betrouwbaarheid ontbreken op dit moment””.. Met deze uitspraak van SGP/CU, PVDA en het CDA in het verslag van gisteren doen ze zichzelf de das om. Inderdaad… wat een instabiele en onbetrouwbare coalitie is er nu overgebleven. De enige juiste oplossing.. Allemaal aftreden…

 5. Ik vermoed dat dit rookgordijn nog blijft tot 2022.
  De economisch en maatschappelijke belangen van bepaalde mensen zijn belangrijk.
  Deze ‘crisis’,of hoe je het wil zien, komt op een slecht moment!
  Er was al een herverdeling van het takenpakket van de vorige wethouder over de nog zittende wethouders.
  Over de verkiezingen en het machtsblok doe ik het zwijgen toe.
  Anderen kunnen dat beter verwoorden.

 6. Dit college luister niet naar de burgers van Sliedrecht, alleen naar het deel dat van de zondagrust houdt.
  Maar deze coupe is omdat wethouder Visser het tegoed deed en te populair is bij heel veel inwoners van Sliedrecht ongeacht hun achtergrond. Nu zij op deze manier het veld heeft geruimd, kunnen de christelijke partijen beginnen met een het promoten van hun onzichtbare wethouders.
  Heel veel huisbezoeken bij huwelijksjublila bijvoorbeeld.
  Nieuwe PvdA wedhouder denk nog drie keer na, voor je erin trapt want goed werk verrichten en bij de mensen geliefd zijn kan je je kop kosten.

 7. Mijnheer van Harskamp

  Een leuke berekening maar je denk toch niet dat de SGP/CU hun macht opgeven. Daarom zijn ze nog steeds samen, want alleen zijn ze de meerderheid kwijt, dus hun macht om iedereen in Sliedrecht hun wil op te leggen. Het is te hopen dat de mogelijke nieuwe PvdA wethouder zich nog meerdere malen achter zijn of haar oren krapt om na te denken waarom hij/zij zich met dit christelijke machtblok inlaat, je wordt alleen maar een ja knikker.

 8. Overpeinzing van een Sliedrechtse stem en kiesgerechtigde inwoner
  Telt de kiezer nog wel mee ?? Moet ik nog wel stemmen op 21 maart 2022??
  Immers stemmen uitgebracht op een kandidaat van de kandidatenlijst 21 maart 2018 zijn volgens artikel 27 kieswet gemeente en artikel 129 van de Grondwet zijn Stemmen op Persoonlijke titel !! niks partijen
  Raadslid kan zich afsplitsen en of een nieuwe partij oprichten
  DRAAGVLAK 1e College B&W door stemmen op Persoonlijke titel
  Hannie Visser 1588 53% TonSpek 787. 27% Hans Tanis513 17% Ben v.d. Plas 83 3% totaal2971 is 26 % op11514 Stemmers is 15% op 19362 op stem en kiesgerechtigden.
  DRAAGVLAK van B&W Januari 2020
  Hannie Visser 1588 aandeel 67 % Ton Spek 787. 33% Piet Vat 0 stemmen totaal2375 stemmen is 21% op 11514 Stemmers en als draagvlak van 12% op19362 stem en kiesgerechtigde inwoners
  DRAAGVLAK van B&W Februari 2020 Ton Spek 787 aandeel100% Piet Vat O stemmen 787 is 7 % op 11514 Stemmers en Draagvlak van 4% op 19362. Stem en kiesgerechtigde inwoners
  Nog een overpeinzing het is Nu een Gerechtvaardigd Kans om tot herschikking van de 21 zetels te komen met uitgangs punt de Stemmen die zijn overgebleven op Persoonlijke titel
  Immers hij of zij die vervroegd vertrekt en de belofte onder ede uitgesproken en de belofte van 4jaar of te wel 1461 dagen zich inte zetten niet na kwamen neemt zijn stemmen op Persoonlijke titel mee en ook een nieuwe partij oprichten met zijn stemmen op Persoonlijke TITEL
  Pro sliedrecht2766 stemmen. 6 volle zetels
  C.D.A. 1759 stemmen 4 volle zetels
  P.v.d.A. 1182 stemmen 2 volle zetels 1 restzetel is 3 zetels
  V.V.D. 1050 stemmen 2 volle zetels
  Sliedrecht nu. 748 stemmen 1 volle zetels. 1 rest zetel is 2 zetels
  C.U. 698 stemmen 1 volle zetel. 1 rest zetel. is 2 zetels
  D66. 513 stemmen 1 volle zetel
  S.G.P. 379 stemmen 0 volle zetels 1 rest zetels

  Bovenstaande alle stemmen uitgebracht op Persoonlijke Titel
  Welke zijn overgebleven na vertrek van verschillende gekozen personen met de mee genomen de stemmen op Persoonlijke titel.
  Zo als Nr.de Jager 1792 stemmen HR. Tanis 513 stemmen HR.v.Meeuwen 95 stemmen is 2400 stemmen op Persoonlijke titel via de S.G.P.

  Succes en Gezondheid dat laatste moet je koesteren

  V.V.D. 1050stemmen

 9. Nu in het college niet langer sprake is van een zekere balans tussen de seculieren en de confessionelen, rijst de vraag hoe de positie van de PvdA in de nieuwe verhoudingen is. Als ik me niet vergis was deze balans bij de coalitievorming in 2018 een issue. Staan er de komende tijd belangrijke onderwerpen op de agenda waarbij dit relevant is?

 10. Kom uit je achterkamertje en speel het spelletje politiek, zodat iedereen ziet wat je doet en bedenkt.

 11. Ze laten wel zien hoe het niet moet. Zou het om hunzelf gaan of om Sliedrecht? Want als ze het voor Sliedrecht doen, dan doen ze het niet goed. Op deze manier vinden ze geen verbinding met de bewoners. Mooi Sliedrecht? Ik ben blij dat we gewoon een baggerdorp zijn. Want dat blijft wél staan.
  Baggeraars moesten ook communiceren in verre landen onder soms best ingewikkelde omstandigheden, in verschillende talen die ze nooit geleerd hadden. Er is aardig wat door deze mannen heengegaan hoor, ver van hun gezin en thuis.
  Aan boord gebeurde er ook ongevallen. Soms oorlog op de loer in het land waar het werk was aangenomen.
  Ze hadden Sliedrecht hiermee op de kaart gezet! Maar het bestuur van Sliedrecht lukt dit niet? Ze moeten van Sliedrecht niet maken wat het niet is!

 12. Stop svp met deze achterbakse christelijke politiek
  Laat sliedrecht nu eens besturen door andere partijen als SGP/CU
  Ik zie dan ook de PvdA en CDA als angsthazen die geen persoonlijke mening hebben
  Pro was de enige partij die een vaste mening heeft over chemours Dupont
  De andere partijen op D66 en Slydrecht nu na denken niet aan de volksgezondheid
  Misschien bij de volgende verkiezingen een coalitie D 66 en Pro Sliedrecht

 13. Wat in en buiten de raad gebeurt, is net zo wazig als de op de foto afgebeelde lantaarn.
  Er zou politiek gezien een flinke zeemlap overheen moeten.
  Misschien toch eens proberen een gezamenlijk doel te stellen en minder achterkamertjes politiek.

 14. Het is te hopen dat bij de volgende verkiezingen de SGP en de Christen Unie ieder met een eigen lijst komen, zodat zij niet automatisch de grootste partij zijn. Want ook Pro Sliedrecht heeft een trouwe achterban, zodat zij dan de grootste partij kunnen worden. En dat de coalitiebesprekingen voor het eerst in jaren niet door de SGP/CU worden gevoerd maar door de partij die in zijn eentje de grootste is.
  En Sliedrecht een coalitie zou kunnen krijgen zonder de christelijke partijen, wat voor veel mensen een verademing is. Geen gedicteerde zondagsrust en aansluiting bij wat er in de rest van het land gebeurd.

 15. De overgebleven coalitiepartijen hebben een trouwe en stabiele achterban, dus ik ben niet bang dat hun breuk met PRO Sliedrecht negatieve gevolgen voor hen heeft bij volgende verkiezingen. Wat niet wegneemt dat daarmee een stukje transparantie achterwege kan blijven. Hoop dat deze dan ook snel komt. Is voor alles en iedereen het beste.

 16. Inderdaad! Het gaat om transparant zijn. En dat ontbreekt totaal. Helaas is dat niet vreemd bij de grootste coalitiepartij in Sliedrecht. Dat is eerder wel gebleken.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld