College wil praten met Waterschap Rivierenland over aanleg fietspad Tolsteeg

SLIEDRECHT – Het College van B & W heeft positief gereageerd op vragen van raadslid Vincent Prins (CDA) over de Tolsteeg. Het college is bereid om in overleg te gaan met het Waterschap Rivierenland over de aanleg van het fietspad. “Dat is mooi. Het waterschap mag natuurlijk niet vergeten dat het zelf een maatregel voor een betere verkeersveiligheid heeft aangekondigd”, reageert Prins na de beantwoording woensdag 22 september 2021.

De Tolsteeg. Het college vindt het belangrijk aan te geven dat onze inwoners financieel baat hebben bij de overdracht van de waterschapswegen naar de gemeenten. “Dat is daarom een dossier waar wij veel waarde aan hechten”, aldus het college in de beantwoording. (Foto Vincent Prins)

Het onderhoud, beheer en eventueel nieuwe projecten van het Waterschap is volgens het college relevant. “Maar zijn ook separate uitvoeringstrajecten. Wij gaan er dan ook vanuit dat het Waterschap de werkzaamheden uit haar eigen beheerplan naar behoren en volgens planning uitvoert en ons actief informeert over afwijkingen. Wat betreft het verbeteren van de fietsverbinding Sliedrecht – Wijngaarden (Tolsteeg) onderkennen wij uw zorgen. Wij gaan hier dan ook navraag over doen bij het Waterschap”, schrijft het college aan Prins. 

Overdracht belangrijk
De aanleg van nog niet uitgevoerde projecten maken op dit moment volgens het college geen onderdeel uit van de gesprekken over het overdragen van bestaande waterschapswegen naar de gemeenten. Het college denkt dat het doorbreken van de barrière A15 ter hoogte van de Tolsteeg voor fietsverkeer zal leiden tot een betere fietsbereikbaarheid tussen Sliedrecht en Wijngaarden. “Deze verbinding (verbinding Tolsteeg met Beijerinkstraat – red.) wordt in beeld gebracht als wens / toekomstige verbinding in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF, afspraak tussen Rijk en provincies). Het NTF brengt landsdekkend de opgave voor fietsinfrastructuur in beeld. Wij, maar vooral ook onze inwoners hebben (financieel) baat bij het overdragen van de waterschapswegen naar de gemeenten. De overdracht realiseren is daarom belangrijk”, aldus het college.

Gesprek aan
Daarbij is volgens het college de overdracht van de wegen een traject tussen zeven gemeenten en het Waterschap. College: “Dit maakt het complex om individuele voorwaarden toe te voegen aan de onderhandelingen. Hoewel wij de koppeling tussen beide trajecten begrijpen, zien wij de eventuele aanleg van het fietspad naast de Tolsteeg daarom als een separaat dossier.” De gemeente Sliedrecht gaat het gesprek hierover aan met het Waterschap Rivierenland.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld