CDA komt met vragen over overdragen wegen van waterschap naar gemeente

SLIEDRECHT – Raadslid Vincent Prins (CDA) heeft zaterdag 4 september 2021 vragen gesteld aan het College van B & W over de overdracht van wegen door het Waterschap Rivierenland. “Daar onderhandelt het Sliedrechtse college met het waterschap. Het gaat over geld. Veel geld. Ik vraag me af of alleen wordt gekeken naar een verdeling van geld voor beheer en onderhoud”, stelt Prins.

Raadslid Vincent Prins (CDA) wil dat afspraken worden gemaakt met het Waterschap Rivierenland over de financiering van een vrijliggend fietspad langs de Tolsteeg. “Gebeurt dit alsnog op kosten van het Waterschap?”, vraagt Prins zich af. (Foto gemeente Sliedrecht)

Hij vindt dat ook moet worden gekeken naar aanlegprojecten van het waterschap, die nog niet zijn uitgevoerd. Prins: “Daarom stel ik vragen over de Tolsteeg. Daar zou het waterschap het in de jaren 2016-2021 voor fietsers veiliger maken, maar tot nu toe is dat volgens mij nog niet gebeurd.” Prins hoopt binnen veertien dagen van het college te horen of met het Waterschap Rivierenland alleen wordt onderhandeld over geld voor beheer en onderhoud, of ook over de aanleg van nog niet uitgevoerde projecten. Hij wil verder van het college horen of zij het met het Waterschap Rivierenland eens zijn dat de stad-landverbinding tussen Sliedrecht en Wijngaarden kan worden verbeterd voor fietsers. En of zij met hem van mening zijn dat een vrijliggend fietspad naast de Tolsteeg past binnen de Koers 2030 van de gemeente Sliedrecht. “Wilt u in de onderhandelingen als voorwaarde stellen dat op kosten van het waterschap een vrijliggend fietspad naast de Tolsteeg wordt aangelegd? Zo nee, waarom niet?”, vraagt Prins.

Overdragen
Veel Sliedrechters en inwoners van andere dorpen gebruiken volgens CDA Sliedrecht – met tevredenheid – wegen en fietspaden van het Waterschap Rivierenland voor werk, school, recreatie en dagelijkse boodschappen. Prins: “Nu wil het waterschap al zijn wegen en fietspaden in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden overdragen aan gemeenten. Daarover wordt druk onderhandeld. De onderhandelingen gaan over de verdeling van geld voor beheer en onderhoud.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Afspraken maken
In 2015 stelde het Waterschap Rivierenland het Wegenbeheerplan 2016-2021 vast. Daarin gaat het niet alleen over beheer en onderhoud, maar ook over aanleg. Het waterschap wil het fietsverkeer stimuleren door ‘het invullen van ontbrekende schakels in het fietsroutenetwerk’. Een van de maatregelen die in de periode 2016-2021 zou worden uitgevoerd, is maatregel F544.00 (stad-landverbinding Sliedrecht-Wijngaarden). Prins: “Dit lijkt te gaan om de aanleg van een vrijliggend fietspad naast de Tolsteeg. Deze maatregel was in 2015 al in beeld bij het toenmalige Sliedrechtse college. In 2017 is dit zo omschreven in de herziene Structuurvisie Sliedrecht 2020 ‘verbetering van de fietsverbindingen richting landelijk gebied’. Bij de Tolsteeg is nu nog niets te zien van een vrijliggend fietspad. Als in de onderhandelingen geen afspraken worden gemaakt over de financiering van een vrijliggend fietspad, ben ik bang dat er voorlopig niets van terechtkomt in verband met andere prioriteiten. Dat zou een gemiste kans zijn.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld