College stelt raad voor kwart miljoen euro in Achterom te steken

SLIEDRECHT – De gemeenteraad wordt dinsdag 14 december 2021 gevraagd om in te stemmen met een krediet van € 250.000 voor realisatie van het fietspad Achterom. De fietsverbinding tussen station Sliedrecht en het dorpscentrum is onderdeel van het Hoofdnet fiets en kan volgens het college beter zichtbaar worden gemaakt. “Het project levert een bijdrage aan bevordering van fietsgebruik binnen de gemeente”, schrijft het college in het raadsvoorstel. In het najaar van 2022 moet het werk worden opgeleverd, als de raad met het kredietvoorstel instemt. 

In de afgelopen maanden heeft de gemeente het fietspad aan de Stationsweg-noord en Goeman Borgesiusweg-west aangepakt. College in het voorstel: “Om de fietsverbinding goed aan te sluiten op het dorpscentrum gaan we ook de fietsverbinding langs het Achterom (foto) aanpakken. Gelijktijdig wordt er een fietspad gerealiseerd langs het voorplein van de begraafplaats.” (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De totale projectkosten van het fietspad vanaf het Stationsplein tot de Thorbeckelaan bedragen € 1.150.000,–. Daarvan is reeds € 475.000,– door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor de eerste fase. Het budget voor de tweede fase is € 250.000m–  en de ontvangen subsidie van € 425.000,– komt van de provincie Zuid-Holland (uit het programma fietsen – red).

Ombouwen
Het geld, de gevraagde kwart miljoen euro, wordt gebruikt voor het ombouwen van het Achterom tot fietsstraat. Gelijktijdig wordt er een fietspad gerealiseerd langs het voorplein van de begraafplaats. De planning van deze fase hangt nauw samen met de westelijke uitbreiding van de begraafplaats. Aanleg van de fietsverbinding vindt plaats na het plaatsen van de damwanden ten behoeve van die uitbreiding.

Veiliger en duidelijker
Op de Stationsweg zelf is binnen het bestaande profiel volgen het college geen fysieke ruimte om de inrichting van de weg te verbeteren ten behoeve van fietsverkeer. College: “De fietsverbinding loopt daarom via het Achterom langs de begraafplaats. Door deze verbinding beter zichtbaar maar ook aantrekkelijker te maken, met name voor onbekend fietsverkeer, zal het gebruik toenemen.” Hoewel het Achterom (de parallelweg tussen de Stationsweg en de begraafplaats) onderdeel is van het Hoofdnet Fiets, is de zichtbaarheid (vooral voor lokaal onbekende fietsers) en de fietsveiligheid nog niet optimaal. Tevens eindigt de fietsverbinding op de parkeerplaats van de begraafplaats en kan dat vermenging van (brom)fietsverkeer met begrafenisstoeten en parkerende bezoekers van de begraafplaats in de hand werken. In het college uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022 is het veiliger en duidelijker maken van de fietsverbinding tussen het station richting centrum (parallel aan de Stationsweg) opgenomen.

1 gedachte over “College stelt raad voor kwart miljoen euro in Achterom te steken”

  1. Als Stationswegbewoner vraag ik mij af wat er mis is met de fietsverbinding via het Achterom.
    Enkele kleine aanpassingen zijn wellicht nodig maar een kwartmiljoen!! lijkt mij schromelijk overdreven en kan mijnsinziens binnen de gemeente Sliedrecht beter besteed worden.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld