College schuift eventuele steun voor lokale media af naar minister

SLIEDRECHT – Het College van B & W maakt zich nog niet echt druk over de lokale media. “De gemeente zal, niet anders dan in het verleden, zich blijven inzetten voor een gedifferentieerd lokaal medialandschap. De wijze waarop dat moet gebeuren, moet na de coronacrisis worden beoordeeld en is afhankelijk van de situatie zoals die dan is ontstaan”, antwoord het college, dat een aantal vragen van raadslid Vincent Prins (CDA) beantwoordde met betrekking tot gevolgen voor de lokale media. Het CDA sprak eerder van ‘een zorgelijke situatie‘.

Voor steun aan lokale media wordt door het College van B & W doorverwezen naar een regeling van minister Arie Slob (ChristenUnie) van Media, die niet voor alle lokale media in Sliedrecht geldt. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Prins concludeerde dat lokale media in Sliedrecht door de crisis te maken hebben met minder reclame-inkomsten. BDU Media, uitgever van Het Kompas, maakte bekend dat het papieren huis-aan-huisblad aan ‘een zijden draadje’ hing. Medewerkers slaakten een noodkreet. Prins stelde prompt vragen aan het college.

Belang
Lokale media hebben volgens het college als primaire taak het informeren van inwoners van Sliedrecht, over allerlei onderwerpen die inwoners aangaan. College stelt: “Daarbij is het van belang dat media ten alle tijde redactioneel onafhankelijk zijn, uiteraard conform de code voor de journalistiek. Dat betekent onder andere hoor en wederhoor. Als dat goed functioneert in de lokale media, heeft die media zeker een functie in de lokale democratie in Sliedrecht. De ene keer is het een waakhondfunctie, de volgende keer als klokkenluider of als doorgeefluik van de mening van de inwoners.”

Steun
Prins vroeg het college ook of het bereid is om op korte termijn (financiële) steun te verlenen aan lokale media zonder dat hun redactionele onafhankelijkheid in gevaar komt? “Als college (en als gemeente) vinden we het van belang dat lokale media blijven bestaan. We hebben contact met de BDU (uitgever van Het Kompas) over de zakelijke overeenkomst die wij als gemeente met hen hebben voor de wekelijkse publicatie van het gemeentenieuws. De inzet van het contact is de continuïteit die wij graag zien voor de publicatie van dit nieuws”, aldus het college, dat verder zegt: “De provincie is op dit moment bezig met een inventarisatie onder alle gemeenten in onze provincie om in kaart te brengen welke lokale gevraagd wordt en/of wordt toegezegd. Ook heeft minister Slob op 7 april 2020 een regeling in het leven geroepen voor de media.” Deze regeling, met niet geoormerkt geld, geldt vooralsnog voor huis-aan-huisbladen en lokale omroepen. Niet voor online kranten zoals Sliedrecht24, die daar tegen protesteert.

Goed de weg
Het raadslid vroeg of het college vindt dat lokale media een waardevolle bijdrage leveren aan het informeren van de inwoners van Sliedrecht? College: “Het uitgangspunt van het college is dat alle relevante media worden gebruikt om de inwoners van ons dorp te informeren. De media die het nieuws van de gemeente actief publiceert, zijn onder andere Het Kompas (met in ieder geval wekelijks de gemeentepagina), Merweradio, het AD De Dordtenaar en Sliedrecht24. Genoemde media ontvangen vanuit de ambtelijke organisatie persberichten en andere communicatiemiddelen. Deze media weten zelf journalistiek goed de weg naar de gemeente om informatie / meningen op te halen die voor hun onderwerpen relevant zijn. Door deze wisselwerking leveren lokale media zeker een waardevolle bijdrage aan de informatievoorziening richting inwoners van Sliedrecht.”

Laaggeletterden 
Nu er toch vragen over media werden gesteld, dacht Prins meteen zijn kansen waar te nemen door aan het college te vragen of het college vindt dat lokale media een goed middel zijn voor het bereiken van speciale doelgroepen, zoals laaggeletterden en ouderen? Daar had het college wel een mening over. “Lokale media zijn niet specifiek waardevol voor het bereiken van laaggeletterden. Zij zijn wel waardevol in het bereiken van ouderen en niet-digitalen. Het is van groot belang dat álle inwoners van Sliedrecht bereikt worden met begrijpelijke communicatie. Naast de inzet van eigen communicatiemiddelen vanuit de gemeente (naast nieuwsberichten op onze website en persberichten zijn dat met name onze sociale mediakanalen en de collegeleden (naast sociale media staan zij natuurlijk in gesprekken ook direct met inwoners in contact) spelen lokale media een rol in het bereiken van onze doelgroepen. We zijn wel van mening dat ook lokale media zich bij voorkeur moeten inzetten op het gebruik van eenvoudig Nederlands (taalniveau B1). Dat betekent makkelijke woorden die bijna iedereen gebruikt en schrijven in korte, eenvoudige en actieve zinnen. We constateren dat alle media in Nederland hierin nog zeker winst kunnen behalen.” Bij lokale overheden loopt dit leerproces (naar taalniveau B1) al vele jaren en wordt daar ook nog steeds op gehamerd, onlangs opnieuw in de Sliedrechtse gemeenteraad door de SGP-ChristenUnie. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld