CDA spreekt van ‘zorgelijke situatie’ na wegvallen reclames bij lokale media

SLIEDRECHT – Het CDA Sliedrecht is bezorgd over lokale en regionale media, die door de coronacrisis hun reclame-inkomsten zien wegvallen. “Het CDA is voor het behoud van nieuwsmedia in Sliedrecht. Lokale media zijn niet alleen belangrijk voor het informeren van inwoners. Ze zijn ook van waarde voor het functioneren van de lokale democratie. Media hebben een waakhondfunctie en houden politici en bestuurders scherp. Overigens vind ik het uitermate belangrijk dat lokale media bij overheidssteun hun redactionele onafhankelijkheid blijven behouden”, schrijft raadslid Vincent Prins (CDA) aan het College van B & W, die van ‘een zorgelijke situatie’ spreekt. Hij heeft een reeks vragen gesteld. 

Raadslid Prins baseert zich op landelijke informatie en lokale informatie, waar media de noodklok luiden. Lokale krant Het Kompas Sliedrecht staat op omvallen, berichtte eerder deze week de uitgever van het huis-aan-huisblad BDU. Donderdag 26 maart 2019 kwam de papieren versie van de krant dat het niet goed gaat. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Prins herinnert het college aan gemaakte afspraken. Prins: “In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het aanwijzen van Stichting Merweradio als publieke mediainstelling voor de gemeente Sliedrecht. Behalve via Merweradio krijgen inwoners lokale informatie via Het Kompas en Sliedrecht24. Ook AD De Dordtenaar schrijft over nieuws in Sliedrecht.” In het Coalitieakkoord 2018-2022 staat dat ‘alle relevante media’ worden gebruikt voor het bereiken van inwoners. Speciale aandacht is er in het akkoord voor laaggeletterden en ouderen. In Sliedrecht merkt naast Het Kompas ook Sliedrecht24 dat reclames wegvallen door een onzekere tijd bij adverteerders.

Nut lokale media
Binnen veertien dagen wil Prins antwoord op een aantal vragen van het college. Hij wil bijvoorbeeld weten of het college ook vindt dat lokale media een waardevolle bijdrage leveren aan het informeren van de inwoners van Sliedrecht. Prins: “Vindt het college dat lokale media een goed middel zijn voor het bereiken van speciale doelgroepen, zoals laaggeletterden en ouderen? Vindt het college dat lokale media nodig zijn en blijven om lokale politici en bestuurders scherp te houden? Zo nee, waarom niet?”

Financiële steun
Prins wil weten of het college bereid om op korte termijn (financiële) steun te verlenen aan lokale media zonder dat hun redactionele onafhankelijkheid in gevaar komt. “Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet? Is het college bereid om op korte termijn bij de Provincie Zuid-Holland en bij de Rijksoverheid aan te dringen op meer (financiële) steun aan lokale media zonder dat hun redactionele onafhankelijkheid in gevaar komt? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?”, vraagt Prins. Hij wil verder weten of het college bereid is om zich ook na afloop van de coronacrisis in te zetten voor het behoud van lokale media. Prins: “Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld